เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! เพลี้ยไฟฝ้ายในแตงโม

17 พฤษภาคม 2565
422
ในช่วงนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "แตงโม" ควรเฝ้าระวังกับ "เพลี้ยไฟฝ้าย" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของศัตรูพืชชนิดนี้
เพลี้ยไฟฝ้าย

ลักษณะของเพลี้ยไฟฝ้าย

เพลี้ยไฟฝ้าย เป็นเป็นเพลี้ยไฟที่มีขนาดเล็กไปจนถึงกลางลำตัวยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีเหลืองอ่อน ปลายท้องมีความแหลม และเคลื่อนที่เร็ว

ลักษณะของแตงโมเมื่อถูกทำลายด้วยเพลี้ยไฟฝ้าย

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยไฟฝ้ายจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนในระยะที่แตงโมกำลังทอดยอดทำให้แตงโมชะงักการเจริญเติบโต

เมื่อแตงโมถูกเพลี้ยไฟฝ้ายทำลาย จะทำให้แตงโมเกิดอาการยอดตั้ง

หากเพลี้ยไฟฝ้ายระบาดในแตงโมระยะ 1 เดือน จำทำให้เกิดความเสียหายแก่แตงโมเป็นอย่างมาก แต่ถ้าพ้นช่วงนี้ไปแล้วจะทำให้แตงโมทนการทำลายได้ดี

เพลี้ยไฟฝ้ายจะระบาดในช่วงฤดูร้อน หรือช่วงฝนทิ้งช่วงและแห้งแล้งวิธีป้องกันและดูแล

สำรวจและหมั่นตรวจสอบแปลงแตงโมอย่างสม่ำเสมอ

ปลูกมะระล้อมแปลงของแตงโมไว้ 2 ชั้น เพราะมะระจะช่วยลดการปะทะการระบาดของเพลี้ยไฟฝ้ายได้ เนื่องจากมะระสามารถทนการทำลายของเพลี้ยไฟฝ้า

หากพบเจอแตงโมที่ถูกทำลายจนมีความเสียหายจนทรุดโทรม ให้รีบทำลายทิ้งเพื่อตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยไฟฝ้าย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
Thai Farmers Library
กรมวิชาการเกษตร