เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรสงขลาปลูกมะระขี้นก สร้างรายได้กว่า 3 หมื่นต่อเดือน
23 มิถุนายน 2564
198
เกษตรกรอำเภอเมืองสงขลา สร้างความต่างปลูกผักสมุนไพรพื้นบ้านรสขม "มะระขี้นก" สร้างรายได้กว่า 3 หมื่นบาทต่อเดือน
นางพิรญาณ์ ขุนทิศ เกษตรกรอำเภอเมืองสงขลา วัย 55 ปี ปลูกมะระขี้นกในพื้นที่ 1ไร่ ใช้เวลาปลูกประมาณ 2 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตสร้างรายได้อย่างงามเลี้ยงครอบครัวได้ ที่หมู่ 6 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นางพิรญาณ์ฯ กล่าวว่า ครอบครัวของตนประกอบอาชีพการเกษตร ทั้งทำนา ทำสวนยางพาราและปลูกผักมาหลายปีแล้ว และสนใจปลูกมะระขี้นก เนื่องจากมะระขี้นก เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านรวมทั้งมีสรรพคุณและประโยชน์มากมาย มีรสชาติขม ดังคำกล่าวที่ว่า "หวานเป็นลม ขมเป็นยา" ปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตสูง สามาถบริโภคได้ทั้งยอดอ่อน ผลอ่อน และผลแก่ นิยมปรุงอาหารได้หลากหลาย ทั้งเป็นผักสดหรือลวกจิ้มน้ำพริก รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่ไม่ค่อยนิยมปลูกเพื่อจำหน่าย

ตนจึงสนใจและใช้พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ปลูกมะระขี้นก โดยการปลูกเป็นแถวยาวตามแนวพื้นที่ดิน จำนวน 7 แถวระยะห่างระหว่างแถว 3 เมตร สามารถปลูกมะระขี้นกได้ประมาณ 300 ต้น เริ่มแรกเพาะกล้าประมาณ 15 วันแล้วนำมาปลูกในแปลงเป็นแถวโดยใช้ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม ใส่ปุ๋ยเคมีบ้างเล็กน้อย และใช้ปุ๋ยน้ำหมักผักผลไม้ที่ผลิตเองบำรุงต้นสม่ำเสมอ จากนั้นดูแลรักษา รดน้ำให้ชุ่ม เมื่อต้นกล้าเริ่มทอดยอดทำการปักค้างด้วยไม้ค้างห่างกันประมาณ 1.5 เมตร และขึงตาข่ายเชือกมัดติดกับไม้ค้างด้านบนและด้านล่างทุกไม้ค้าง หมั่นจับเถามะระขี้นกให้เกาะยึดและเลื้อยกระจายทิศทางกันไปให้ทั่ว

เมื่อมะระขี้นกอายุได้ประมาณ 50 วัน เริ่มออกดอกติดผลและสามารถเก็บผลผลิตได้ ซึ่งจะเก็บช่วงเช้าโดยใช้มือเด็ดขั้วผลที่ได้ขนาดไม่อ่อนหรือแก่เกินไป จะเก็บผลมะระขี้นกทุกวัน สามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณวันละ 20-30 กิโลกรัม จำหน่ายให้กับแม่ค้าที่มารับถึงสวนราคากิโลกรัมละ 40 บาท ถ้าตนเองนำไปขายในตลาดนัดชุมชนขายราคากิโลกรัมละ 60บาท ทำให้ตนเองและครอบครัวมีรายได้ต่อวันประมาณ 1,000-1,200 บาท และสร้างรายได้ให้ครอบครัวมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ระหว่างแถวที่ปลูกมะระขี้นก ได้ปลูกมะเขือยาว ถั่วพู ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว ซึ่งถั่วฝักยาว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียวเริ่มให้ผลผลิตแล้ว รวมทั้งแปลงเกษตรของตนจะไม่ใช้สารเคมี ทำให้ผลผลิตปลอดภัยเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

หากพบปัญหาศัตรูพืชจะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เข้ามาแนะนำช่วยเหลือในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ที่ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัย

สนใจสอบถามและแลกเปลี่ยน เกษตรกรหรือผู้สนใจปลูกมะระขี้นก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 08 7397 1088

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://siamrath.co.th/n/254547