เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สปป.ลาว ไฟเขียวนำเข้าอาหารทะเลจากไทย
29 เมษายน 2564
130
สปป.ลาว ไฟเขียวนำเข้า "อาหารทะเลสด แช่แข็ง" จากไทย เริ่ม 1 พ.ค.นี้ พร้อมจัดคิกออฟงานอาหารทะเลไทยปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคล้านบาท
นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)ได้ออกประกาศยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าชั่วคราวของอาหารทะเล (สด แช่แข็ง) ที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว

โดยกำหนดให้ต้องนำเข้าอาหารทะเลผ่านด่านสากลเท่านั้น มีเอกสารรับรองด้านสุขอนามัยจากประเทศต้นทาง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จึงส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการปลดล็อกการห้ามนำเข้าอาหารทะเลสด แช่แข็งด้วย

ทั้งนี้ทาง สปป.ลาว ได้ออกประกาศห้ามการนำเข้าอาหารทะเล (สด แช่แข็ง) ชั่วคราว จากประเทศไทยและประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563

และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคใน สปป.ลาว ทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันท์ ได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า ?อาหารทะเลไทยปลอดภัยจากการปนเปื้อนโควิด-19? ร่วมกับผู้นำเข้าอาหารทะเลไทยและผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ใน สปป.ลาว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคชาวลาวได้รับรู้ถึงคุณภาพมาตรฐานสินค้าของอาหารทะเลไทยที่ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสารเคมี

ช่วยสร้างความมั่นใจ และขยายตลาดมูลค่าตลาดอาหารทะเลไทยใน สปป.ลาวให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าจากการยกเลิกมาตรการดังกล่าวของ สปป.ลาว จะส่งผลให้สถิติมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลไทยมายัง สปป.ลาว เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า หรือเพิ่มจากปี 2563 ที่มีมูลค่า 70.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 140-200 ล้านบาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-34°C
นครราชสีมา
25-34°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C