เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พบไหมมันสำปะหลังรังเหลือง ครั้งแรกในประเทศไทย
16 เมษายน 2564
187
กรมหม่อนไหมค้นพบไหมกินใบมันสำปะหลังรังเหลืองพันธุ์ใหม่ ครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดสระแก้ว เผยรังมีสีเหลือง ขนาดใหญ่ เลี้ยงง่าย
นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมได้มอบหมายให้หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหัตถกรรม ไหมอุตสาหกรรม ไหมอีรี่ ไหมดาหลาและแมลงทับ ล่าสุดได้พบไหมพันธุ์ใหม่ เรียกว่า "ไหมมันสำปะหลังสระแก้ว (CASA SILK)" เป็นไหมกินใบมันสำปะหลัง

แต่มีลักษณะที่แตกต่างจากไหมกินใบสำปะหลังทั่วไปที่มีสีขาวขุ่น นั่นคือไหมมันสระแก้วนี้ รังมีสีเหลืองค่อนข้างเข้ม มีขนาดใหญ่ ยาวเรียว เส้นใยจะสานกันหลวมปลายข้างหนึ่งค่อนข้างแหลม ปลายอีกข้างหนึ่งมีรูเปิดเล็ก ๆ เพื่อให้ผีเสื้อออกจากรัง ผู้เลี้ยงสามารถดึงเส้นใยจากรังด้วยวิธีปั่น (Spun) แบบเดียวกับการปั่นฝ้าย ไม่ได้ใช้วิธีสาวแบบไหมกินใบหม่อน ดังนั้นจึงไม่ต้องต้มรังตอนที่ยังมีดักแด้ไหมอยู่ในรัง เพียงแค่ตัดเปลือกรัง หรือรอให้ผีเสื้อออกมาก่อน ก็สามารถนำรังไปต้มเพื่อละลายสารเหนียวที่เคลือบเส้นไหมออกแล้วนำไปปั่นได้เลย สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลได้

และไหมมันสำปะหลังสระแก้วมีสีรังสีเหลืองเข้มที่แตกต่างจากรังไหมที่กินใบมันสำปะหลังปกติทั่วไปที่มีสีขาวขุ่น และมีขนาดใหญ่กว่าไหมที่เลี้ยงด้วยใบหม่อน แต่มีโปรตีนใกล้เคียงกัน จึงอาจมีความแตกต่างของสารสำคัญ อาทิ กรดอะมิโน ลูทีน เป็นต้น ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเวชสำอางได้ อีกทั้งในปัจจุบันกระแสความนิยมโปรตีนจากแมลงกำลังได้รับความนิยม จึงนำมาผลิตเป็นโปรตีนจากแมลง ตามแนวเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) หรือเกษตรยั่งยืนที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ

สำหรับการเลี้ยงไหมมันสำปะหลังสระแก้วนั้น เกษตรกรสามารถเลี้ยงด้วยใบมันสำปะหลังเป็นอาหาร เลี้ยงง่าย มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศร้อน เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังเป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว สามารถเก็บใบมันสำปะหลังมาเลี้ยงไหมมันสระแก้วเป็นอาชีพเสริมได้ ซึ่งการเก็บใบมันสำปะหลังนั้น หากเก็บไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ของต้น ยังคงสามารถเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังได้ ไหมมันสระแก้วมีวงจรชีวิต 45-60 วัน เลี้ยงได้ 4 ? 5 รุ่นต่อปี เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายรังและดักแด้ ประมาณ 6,000 บาทต่อรุ่น นอกเหนือจากการปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งปัจจุบันมีตลาดซึ่งมีความต้องการรับซื้อรังไหม จำนวน 30 ตัน/เดือน แต่เกษตรกรผลิตได้ 10 ตัน/ปี จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักมากขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
มติชนออนไลน์
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-34°C
นครราชสีมา
25-34°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C