เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรฯ ถกออสเตรเลีย เปิดตลาดเป็ดปรุงสุกจากไทย

23 มีนาคม 2564
1,211
"เกษตรฯ" ถกออสเตรเลีย เร่งเปิดตลาดเป็ดปรุงสุก อะโวคาโด หลังเห็นชอบรูปแบบใบรับรองสุขอนามัยสัตว์และการขอใบอนุญาตนำเข้าเรียบร้อยแล้ว รอตรวจรับรองสถานที่ผลิต ก่อนที่จะอนุญาตให้มีการนำเข้าเป็ดปรุงสุกจากไทย
นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังจากนายอัลลัน แมคคินนอน (H.E. Mr. Allan McKinnon PSM) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ โดยการหารือกันในครั้งนี้เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ออสเตรเลียที่จะดำเนินการร่วมกัน

ในประเด็นที่สำคัญคือการเปิดตลาดอะโวคาโดของออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทย โดยกรมวิชาการเกษตร อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสาร และจัดทำเงื่อนไขการนำเข้า โดยจะเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการเปิดตลาดเป็ดปรุงสุกของไทย ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความสำคัญที่ไทยต้องการผลักดันการเปิดตลาดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากมีศักยภาพในการส่งออก และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในออสเตรเลีย

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างพิจารณาตอบแบบสอบถาม เพื่อประกอบการพิจารณานำเข้าเป็ดปรุงสุกจากไทยที่ออสเตรเลียจัดส่งมาให้

โดยหลังจากที่ส่งแบบสอบถามกลับให้ออสเตรเลียเห็นชอบรูปแบบใบรับรองสุขอนามัยสัตว์และการขอใบอนุญาตนำเข้าเรียบร้อยแล้ว ออสเตรเลียจะหารือแนวทางการตรวจรับรองสถานที่ผลิต ก่อนที่จะอนุญาตให้มีการนำเข้าเป็ดปรุงสุกจากไทย ต่อไป

หากเปิดตลาดในออสเตรเลียได้จะสามารถส่งเป็ดปรุงสุกไปยังออสเตรเลียได้ประมาณ 1,000 ตัน/ปี ทั้งนี้ ในปี 2559 ไทยส่งออกสินค้าเป็ดแปรรูปไปทั่วโลกประมาณ 7,344 ตัน มูลค่า 1,734 ล้านบาท

โดยตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ สหภาพยุโรป ในส่วนของอุตสาหกรรมเป็ดในออสเตรเลียมีขนาดเล็ก โดยมีผลผลิตรวมประมาณ 8 ล้านตันต่อปี (คิดเป็นเนื้อเป็ด 18,000 ตัน) มีมูลค่า 100 ล้านเหรียญ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ