เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผักกระป๋องและแปรรูป ตลาดโลกต้องการสูง
09 มกราคม 2564
111
ผักกระป๋องและแปรรูปไทย ได้รับความนิยมจากทั่วโลก ข้าวโพดหวานกระป๋อง ดาวรุ่งอันดับ 1
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้ากลุ่มอาหารกระป๋องและอาหารแปรรูปมากขึ้น โดยสินค้าดาวรุ่งคือผักกระป๋องและแปรรูป ซึ่งไทยมีศักยภาพในการผลิตและเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 6 ของโลก รองจากสหภาพยุโรป จีน สหรัฐฯ แคนาดา และตุรกี รวมทั้งมียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย.63 ไทยส่งออกผักกระป๋องและแปรรูปสู่ตลาดโลก มูลค่า 455 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปี 62 โดยตลาดส่งออกสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น 91.7 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 2%, อาเซียน 65 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 18%, สหรัฐฯ 62.9 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 17% และเกาหลีใต้ 32.1 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 27%

สำหรับผักกระป๋องและแปรรูปที่ไทยส่งออกมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ข้าวโพดหวานกระป๋องและแปรรูป มูลค่าส่งออก 201.4 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 12% มีสัดส่วน 44% ของการส่งออกทั้งหมด, หน่อไม้ฝรั่งกระป๋องและแปรรูป 15.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ม 30%, ผักดองด้วยน้ำส้มสายชู 12.8 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 4%, เห็ดแปรรูป 11.7 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 8% และผักกระป๋องและผักแปรรูปอื่นๆ 194.7 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 2%

นางอรมนกล่าวว่า ตลาดส่งออกสำคัญสำหรับผักกระป๋องและแปรรูปของไทย ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) อยู่ด้วย โดยจากการวิเคราะห์ แนวโน้มความต้องการสินค้าผักกระป๋องและแปรรูปในตลาดโลก คาดว่าจะเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงและเติบโตได้ดีในระยะยาว และไทยมีข้อได้เปรียบด้านการเพาะปลูกพืชผักนานาชนิด และมีจุดแข็งด้านการผลิตที่มีมาตรฐานอาหารปลอดภัยตามหลักสากล.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไทยรัฐออนไลน์
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
17-29°C
ชลบุรี
20-31°C
นครศรีธรรมราช
21-28°C
ภูเก็ต
25-29°C