เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กรมชลประทานประกาศงดสนับสนุนทำนาปรัง
13 พฤศจิกายน 2563
481
กรมชลประทาน ย้ำ แล้งนี้ต้นทุนน้ำมีน้ำน้อย ลุ่มเจ้าพระยา งดทำนาปรัง 4 เขื่อนหลัก 5,771 ล้าน ลบ.ม. เน้นใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ เท่านั้น
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูแล้งปี 63/64 กรมชลประทาน ได้วางแผนจัดสรรน้ำ(ระหว่าง 1 พ.ย. 63 ? 30 เม.ย. 64) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ใช้น้ำต้นทุนจาก 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รวมกันประมาณ 5,771 ล้าน ลบ.ม. เน้นสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก ให้กับ 22 จังหวัดภาคกลาง ตลอดระยะเวลา 9 เดือน

แบ่งเป็นฤดูแล้ง 6 เดือน(ระหว่าง 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64)และสำรองไว้ใช้กรณีฝนทิ้งช่วงต้นฤดูฝนปี 64 อีก 3 เดือน(ระหว่าง พค. - กค. 64) ส่วนข้าวนาปี ปี 63 ที่มีบางส่วนปลูกล่าช้า เนื่องจากมีฝนตกน้อยในช่วงต้นฤดูฝน นั้น กรมชลประทาน จะช่วยเหลือพื้นที่เหล่านี้ด้วยการใช้น้ำท่าในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อไม่ให้ข้าวที่กำลังออกรวงได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงฤดูแล้งนี้อยู่ในเกณฑ์น้อย ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำสนับสนุนการทำนาปรังได้ จึงขอให้เกษตรกรหันมาทำการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เพื่อลดความเสียหายต่อผลผลิต

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
20-28°C
เชียงใหม่
17-26°C
นครราชสีมา
16-25°C
ชลบุรี
20-27°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×