เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
นักวิจัยไทยสุดเจ๋ง ผลิตน้ำหอมจากขนแพะ
12 พฤศจิกายน 2563
155
สุดเจ๋งนักวิจัยคิดค้นผลิตน้ำหอมจากขนแพะสำเร็จ ได้น้ำหอมที่มีกลิ่นเฉพาะตัว มีความโดดเด่น ซับซ้อนและลอกเลียนแบบยาก
ล่าสุด ได้เกิดมีมหาลัยแพะแห่งแรกของประเทศไทยที่จังหวัดกระบี่ เป็นความร่วมมือของภาครัฐ นำโดยกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับภาคเอกชน ศรีผ่องฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงแพะ สภาการศึกษา จังหวัดกระบี่ และการเกิดขึ้นของ มหาวิทยาลัยแพะนานาชาติ กระบี่ เป็นจุดเริ่มต้นของ งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแพะ

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. กล่าวว่า การขับเคลื่อน Model แพะในจังหวัดกระบี่ และในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เราได้เห็นการขยายผลสำเร็จผ่านงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมแบบยั่งยืนในหลายโครงการ รวมถึง การนำขนแพะมาสกัดเป็นน้ำหอมได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย มาจากการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย เป็นต้น

สำหรับ ผลงานวิจัยขนแพะมาสกัดน้ำหอม ครั้งนี้ เกิดขึ้นมาจากการลงพื้นที่ของ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยมี นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานกรรมการบริษัท ศรีผ่องพานิช จำกัด ได้ประชุมปรึกษาหารืองานวิจัยด้านแพะและกล่าวถึงการเหลือทิ้งของขนแพะในฟาร์ม และได้ ดร.ขนิษฐา ชวนะนรศรษฐ์ นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรวว. ได้นำขนแพะมาทำการวิจัยและพัฒนา โดยการนำนวัตกรรมการสกัดขนแพะมาพัฒนาน้ำหอมที่มีกลิ่นเฉพาะตัว มีความโดดเด่น ซับซ้อนและลอกเลียนแบบยาก ซึ่งอยู่ระหว่างการวิจัย Male Pheromone ที่มีในขนแพะ ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมน้ำหอมและเครื่องสำอางในอนาคต

ดร.ขนิษฐา กล่าวถึงงานวิจัยขนแพะ ครั้งนี้ ว่า สำหรับขนแพะ มีคุณสมบัติพิเศษ มีกลิ่นฉุนแรง แต่ในความฉุนนั้นมีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สามารถนำมารังสรรค์เป็นน้ำหอมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและลอกเลียนแบบยาก จากการสังเกตพบว่าผลิตภัณฑ์น้ำหอมทั่วไป ส่วนใหญ่ได้มีการใช้วัตถุดิบที่มีกลิ่นเฉพาะหลายชนิด ดังนั้น ขนแพะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่นกัน ทั้งนี้ ทางวว. อยู่ระหว่างการพัฒนาขนแพะที่เหลือจากการสกัด นำไปทำเป็นอุปกรณ์เพื่อเสริมความงาม เช่น ขนแปรงปัดแก้ม ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากเส้นใยขนแพะมาทดแทนการใช้พลาสติกและโพลิเมอร์

ทั้งนี้ การนำขนแพะมาสกัดทำน้ำหอมในครั้งนี้ สามารถทำน้ำหอมกลิ่นผู้หญิงและกลิ่นของผู้ชายได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
20-28°C
เชียงใหม่
17-26°C
นครราชสีมา
16-25°C
ชลบุรี
20-27°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×