เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เก็บภาษีเซฟการ์ดมะพร้าว 72% สกัดมะพร้าวนอก
27 ตุลาคม 2563
391
ชาวสวนมะพร้าวเฮ ครม.ไฟเขียวมาตรการเซฟการ์ดพิเศษสกัดมะพร้าวนอก นำเข้าเกินเกณฑ์ 335,926 ตัน ต้องเสียภาษี 72% บี้เอกชนซื้อมะพร้าวในประเทศ2.5 ส่วน แลกสิทธินำเข้า 1 ส่วน
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เสนอให้กำหนดกฎระเบียบการนำเข้ามะพร้าวทั้งกะลามะพร้าวอ่อน และมะพร้าวอื่น ๆ (พิกัดอัตราศุลกากร 0801.12.00 0801.19.10 และ 0801.19.90) ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) และความตกลงเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)โดยเป็นไปตามข้อเรียกร้องเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะมะพร้าวกลุ่มอื่น ๆ ที่มีการนำเข้าเพิ่ม 2-3 เท่า 225,000 ตัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนำเข้า 60,000 ตัน ซึ่งหลัก ๆ เป็นการนำเข้าจากเวียดนาม ทำให้ราคามะพร้าวในประเทศตกต่ำลง กก.ละ 5-6 บาท นับจากเมื่อเดือนธันวาคม 2562

สำหรับมาตรการบริหารจัดการนำเข้าสินค้ามะพร้าวครั้งนี้ กำหนดว่าหากนำเข้าตามความตกลง AFTA กำหนดให้สามารถนำเข้าได้ 4 เดือนนับตั้งช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563 โดยจัดสรรปริมาณนำเข้าให้แก่ผู้นำเข้าต้องรับซื้อมะพร้าวผลในประเทศ 2.5 ส่วน เพื่อนำเข้าได้ 1 ส่วน เพิ่มจากเดิมที่ให้ซื้อในประเทศ 2 ส่วน (แต่น้อยกว่าที่เกษตรกรขอไว้ 3 ต่อ 1 ส่วน)ส่วนในกรอบ WTO กำหนดให้นำเข้ามะพร้าวได้ 2 ช่วง คือ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน-ธันวาคม รวมเวลา 6 เดือน จากเดิมเดือนมกราคม-พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม สำหรับกรอบความตกลง WTO นอกโควตาไม่กำหนดช่วงเวลานำเข้า

ที่สำคัญ ครม. ยังเห็นชอบให้ใช้มาตรการปกป้องพิเศษ หรือ special safeguard (SSG) ภายใต้ความตกลง WTO และ AFTA เมื่อมีการนำเข้ามะพร้าวทั้งกะลา มะพร้าวอ่อน และมะพร้าวอื่น ๆ มาในประเทศไทยรวมกันเกินกว่าปริมาณ trigger volume ที่กำหนด คือ 335,926 ตัน (คำนวณมาจากยอดนำเข้าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี นับจากปี2560-2562) ให้กรมศุลกากรจัดเก็บภาษีตามความตกลง WTO อัตรานอกโควตา 72% จากเดิมนอกโควตา 54% รวมกับเก็บอากรที่เพิ่มขึ้นอีก 18% และภาษีตามความตกลง AFTA 72% จากเดิมนอกโควตา 0%

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-30°C
เชียงใหม่
18-26°C
นครราชสีมา
18-26°C
ชลบุรี
21-28°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×