เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ลดภาษีที่ดิน 90% ฝ่าวิกฤตโควิด-19
05 มิถุนายน 2563
187
ครม.ไม่เลื่อนภาษีที่ดิน ลดภาระภาษีลง 90% ทั้งที่ดินเพื่อ "การเกษตร-ที่อยู่อาศัย-พาณิชยกรรม-รกร้างว่างเปล่า"หวังบรรเทาภาระประชาชน-ธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติให้คงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2563 และเห็นชอบให้ลดภาระภาษีลง 90% สำหรับทุกประเภท ทั้งที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม, ใช้เป็นที่อยู่อาศัย, ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และที่รกร้างว่างเปล่า โดยจัดเก็บเพียง 10% ของภาระภาษีทั้งหมด ทั้งนี้ จะมีการส่งใบประเมินภาษีที่คำนวณใหม่ให้ผู้เสียภาษี ภายในเดือน มิ.ย.นี้
โดยการลดภาษีดังกล่าว จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ จัดเก็บรายได้ลดลงไป 36,000ล้านบาท จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะเก็บได้ราว 39,420 ล้านบาท โดยจะเก็บได้แค่ราว 3,900 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

สาเหตุที่ไม่เลื่อนการจัดเก็บภาษีที่ดิน เพราะในทางกฎหมายตั้งแต่วันที่บังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายได้ยกเลิกการเก็บภาษีเดิมที่เคยเก็บอยู่ ทั้งภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งจะนำกลับมาจัดเก็บใหม่ไม่ได้ ดังนั้น หากเลื่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไป อปท.จะจัดเก็บรายได้ไม่ได้เลย ทั้งนี้ การลดภาระภาษีให้ 90% เป็นไปตามข้อกฎหมายมาตรา 55 ที่ระบุว่า การลดภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม เหตุการณ์ หรือสภาพของท้องที่ ให้กระทำได้ แต่ต้องไม่เกิน 90% ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสีย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
24-33°C
นครราชสีมา
26-34°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
24-32°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×