เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวสวนเฮ จีนไฟเขียว เปิดด่านนำเข้าทุเรียน

01 พฤษภาคม 2563
1,291
ชาวสวนเฮ! จีนเปิด 2 ด่านใหญ่ ด่านตงซิน-รถไฟผิงเสียง นำเข้าผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียนสด

กระทรวงเกษตรฯ เจรจาสำเร็จ จีนเริ่มเปิด 2 ด่านใหญ่ ตงซิน-รถไฟผิงเสียง นำเข้าผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียนที่สุกก่อนถึงมือผู้บริโภค ดีเดย์ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ไทยเริ่มส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนผ่านเส้นทางขนส่งทางบก ทั้งหมด 4 ด่าน โดย 3 ด่านในเขตกว่างสีฯ ได้แก่ ด่านโหยวอี้กวน ด่านตงซิง ด่านรถไฟผิงเสียง และ 1 ด่านในมณฑลยูนนาน คือ ด่านโม่ฮาน ได้แล้ว
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศจีน เพราะนอกจากปัญหาความแออัดจากการเปิดให้รถบรรทุกสินค้าจากเวียดนามเข้าสู่จีนได้ในจุดเดียวกับรถบรรทุกสินค้าของไทย คือ ด่านโหย่วอี้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียนที่สุกก่อนถึงมือผู้บริโภค

สำหรับ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯได้เร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ดำเนินการเจรจากับกระทรวงศุลกากรของจีน หรือ GACC อีกครั้งจนประสบผลสำเร็จ โดยทางจีนอนุญาตให้นำเข้าผลไม้จากไทยเพิ่มจากเดิมอีก 2 ด่าน คือด่านตงซิง และด่านรถไฟผิงเสียง

การเปิดด่านรถไฟผิงเสียงที่จะเริ่มขนส่งตู้ผลไม้ตู้แรกจากไทยเข้าจีนในวันที่ 30 เมษายน ซึ่งกระทรวงศุลกากรจีนได้อนุญาตให้ไทยนำเข้าผลไม้ผ่านด่านรถไฟผิงเสียงอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน ดังนั้น สรุปได้ว่าปัจจุบันไทยสามารถส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนผ่านเส้นทางขนส่งทางบก ทั้งหมด 4 ด่าน โดย 3 ด่านในเขตกว่างสีฯ ได้แก่ ด่านโหยวอี้กวน ด่านตงซิง ด่านรถไฟผิงเสียง และ 1 ด่านในมณฑลยูนนาน คือ ด่านโม่ฮาน

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ มีรถไฟวิ่งวันละ 6 ขบวน ขบวนละประมาณ 15-20 ตู้ ตู้ละ 40 ฟุต รับขนส่งต่อจากทางบกเป็นทางรถไฟ ออกจากสถานีรถไฟด่งดัง ประเทศเวียดนาม ถึงสถานีรถไฟผิงเสียง ประเทศจีน คาดว่า สามารถแบ่งรับตู้ผลไม้ไทย วันละ 60-90 ตู้จากด่านโหย่วอี้กวนได้ หรือประมาณ 2,400-3,600 ตันต่อวัน ทั้งนี้สามารถเพิ่มปริมาณรถไฟได้ถึงวันละ 8 ขบวน หากมีผลไม้จำนวนมาก

ทั้งนี้การอนุญาตให้นำเข้าผลไม้ไทยผ่านด่านดังกล่าว ถือเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน จากเดิมที่มีเพียงทางรถยนต์ ทางเรือ และทางอากาศเท่านั้น จึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ส่งออกไทย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ