เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พาณิชย์ถกอินโดนีเซีย ส่งออกลำไย-ทุเรียน
24 มีนาคม 2563
390
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าแก้ปัญหาอุปสรรคส่งออกผลไม้ตลาดอินโดนีเซีย เร่งทำข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) หวังเปิดตลาดให้ผลไม้ไทย ทั้งลำไย ทุเรียน รองรับผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาด

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือกับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เพื่อขอให้ช่วยแจ้งรัฐบาลกลางอินโดนีเซียในการแก้ไขอุปสรรคการส่งออกผลไม้ของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย หลังจากที่อินโดนีเซียยังมีมาตรการกำหนดให้ผู้ที่ส่งพืชสวนไปยังอินโดนีเซีย จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียก่อน และเมื่อเห็นชอบถึงจะส่งไปให้กระทรวงการค้าพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าได้ แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาในการส่งออก จึงได้เสนอให้ช่วยพิจารณาและเร่งรัดในเรื่องการทำความตกลงยอมรับร่วม (MRA) สินค้าผลไม้ เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกผลไม้ เช่น ลำไย ทุเรียน เข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย
ทางทูตอินโดนีเซียได้รับปากที่จะไปคุยต่อให้ เพราะอินโดนีเซียได้เปิดช่องให้ประเทศที่มีการทำ MRA การจัดการอาหารปลอดภัย จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบพืชสวนที่กำหนดไว้ และที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยได้ยื่นขอทำ MRA กับอินโดนีเซียไปแล้ว จึงขอให้ไปช่วยเร่งรัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกผลไม้ของไทยไปอินโดนีเซีย และช่วยรองรับผลผลิตผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาด

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ได้ออกระเบียบพืชสวนยกเลิกการกำหนดช่วงเวลานำเข้าพืชสวนมายังอินโดนีเซีย ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกลำไย ทุเรียน และหอมแดง ไปยังอินโดนีเซียในช่วงเวลาใดก็ได้ตลอดทั้งปี จากเดิมที่เคยกำหนดระยะเวลานำเข้า แต่ในทางปฏิบัติ ไทยไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดอินโดนีเซียได้ ทั้งๆ ที่อินโดนีเซียเคยเป็นตลาดส่งออกลำไยและทุเรียนที่สำคัญของไทย เพราะติดปัญหาที่มีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เช่น ต้องมีใบรับรอง GAP และถึงแม้จะมี ก็ต้องได้รับการอนุญาตก่อน ทำให้ผลไม้ไทยไม่สามารถเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียได้ และไทยได้พยายามแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้จัดการออนไลน์
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
25-37°C
นครราชสีมา
26-32°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×