เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
Agrifuture Conference & Exhibition พร้อมนำเสนอนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต
06 ธันวาคม 2562
897
บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จัดงาน Agrifuture Conference & Exhibition 2019 งานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต

งาน Agrifuture Conference & Exhibition 2019 งานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต จัดโดยองค์กรเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) และบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จัดขึ้นเป็นครั้งแรกไปแล้ว ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งรัฐอิสราเอล และสมาคมการเกษตรแนวดิ่งแห่งประเทศเยอรมนี พร้อมนำเสนอหลากหลายหัวข้อการประชุมทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ
โดยในวันแรก ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและผู้นำภาคการเกษตรมากกว่า 40 ราย ทั้งด้านการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าการเกษตรมาบรรยายแบบเจาะลึก โดยมีหัวข้อสัมมนาในภาคเช้า อาทิ New Ag-Business Opportunities, การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของพืช, การยกระดับมูลค่าห่วงโซ่การเก็บเกี่ยวไปจนสู่ตลาดเพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน, การทำฟาร์มโคนมในอินโดนีเซีย และการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำฟาร์มอัจฉริยะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหัวข้อนี้ บรรยายโดย ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนั้น ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมเกษตรที่น่าสนใจจากบริษัทชั้นนำ ได้แก่ SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd., SV Group, Supreme Bio Trading Ltd., Gessner Industries, John Deere, Forschungszentrum J?lich GmbH และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ส่วนภาคบ่ายของการสัมมนา เจาะลึกหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เครื่องมือสมัยใหม่สำหรับการจัดการฟาร์มพืชไร่และสวนพืชผล, นวัตกรรมสำหรับการจัดการไร่อ้อย, เทคโนโลยีปรับพื้นที่นาด้วยแสงเลเซอร์, แนวคิดการจัดหาเงินทุนและการบริหารจัดการงบการเงินสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร, นวัตกรรมทางการเงินสำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบในภาคการเกษตร และแนวโน้มการทำฟาร์มแนวดิ่ง

ทั้งนี้ในวันที่สอง ผู้ร่วมงานยังได้เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์จริงในฟาร์มที่มีการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในพื้นที่จริง 2 เส้นทาง ได้แก่ คูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และโคโรฟิลด์ ฟาร์ม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

นับเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันภาคเกษตรไทยให้พัฒนาไปสู่ระดับสากลได้ในอนาคต และเตรียมพบกับงานเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง ในงาน AGRITECHNICA ASIA และ Horti ASIA ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 นี้ ณ ไบเทค บางนา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รักบ้านเกิด