เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์จี้เกษตรฯลงโทษล้งส่งออกทุเรียนอ่อน

13 กันยายน 2561
2,247
พาณิชย์ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงโทษล้งลักลอบส่งออกทุเรียนอ่อนไปจีน ชี้ทำลายชื่อเสียงไทยมีโทษทางอาญา เล็งขึ้นบัญชีดำ
นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีมีผู้นำเข้าจีนตรวจพบการนำเข้าทุเรียนจากไทยด้อยคุณภาพ หรืออ่อนเกินไปไม่สามารถรับประทานได้ว่า ได้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงโทษพ่อค้าคนกลาง(ล้ง) ส่งออกทุเรียนอ่อนไปจีนถือเป็นการทำลายชื่อเสียงทุเรียนไทย เพราะกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขคุณภาพทุเรียนส่งออก ซึ่งโทษถึงขั้นขึ้นบัญชีดำหากตรวจพบทำโดยเจตนากระทำผิด ขณะที่เกษตรกรเจ้าของสวนที่ตัดทุเรียนอ่อนก็ต้องร่วมรับผิดด้วย สำหรับโทษตามกฎหมายอาญามีทั้งปรับและจำคุก

ทั้งนี้ จากผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้ส่งออกที่รับซื้อทุเรียนจากล้ง ที่อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายทุเรียนส่งออกรายใหญ่ของภาคใต้ เพื่อทำการส่งต่อไปยังตลาดปลายทางที่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน 6 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยในจำนวนนี้ตรวจพบทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ล่าสุดเจ้าของล้งทุเรียนในจ.ชุมพรยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายในการทำลายทุเรียนล็อตนี้ทิ้งเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งตลาดจีนเป็นตลาดส่งออกทุเรียนอันดับ 1 ของประเทศไทย มีสัดส่วน 40% ของการส่งออกทั้งหมด

"ไทยเป็นผู้ส่งออกทุเรียนอันดับ 1 ของโลก ปี 2560 ส่งออกได้ 600,000 ตัน มูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท ขณะที่ในช่วง 7 เดือนของปีนี้ มูลค่าส่งออกทุเรียนอยู่ที่ 24,000 ล้านบาท คาดว่าปีนี้มูลค่าการส่งออกทุเรียนจะสูงถึง 50,000 ล้านบาท"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์จี้เกษตรฯลงโทษล้งส่งออกทุเรียนอ่อน". (12-09-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 14-09-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th