เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ส่งออกเม.ย. พุ่ง 12.34% ทุเรียนนำลิ่ว ขายจีนถล่มทลาย

25 พฤษภาคม 2561
1,852
พาณิชย์ ปลื้มส่งออก เม.ย.สูงถึง 18,945.6 ล้านเหรียญฯ พุ่ง 12.34% หลังสินค้าเกษตรขายได้มากขึ้น ทุเรียน นำลิ่วยอดถล่มทลายไปจีน ผ่านทางอี-คอมเมิร์ซ ยันปีนี้ส่งออกโตเกินเป้าหมาย 8% แน่นอน...
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ว่า ในเดือน เม.ย.61 การส่งออกมีมูลค่า 18,945.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 12.34% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 586,314.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.79% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 20,229.0 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 20.36% เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 634,972.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.19% ส่งผลให้มีดุลการค้าขาดดุล 1,283.4 ล้านเหรียญฯ หรือขาดดุล 48,658.5 ล้านบาท

ขณะที่ในช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปีนี้ การส่งออกมีมูลค่า 81,775.1 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 11.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 ปี เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 2.579 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.58% ส่วนนำเข้ามีมูลค่า 81,101.8 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 17.18% เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 2.592 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.79% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 673.3 ล้านเหรียญฯ แต่เมื่อคิดเป็นเงินบาทขาดดุล 12,568.5 ล้านบาท

"การส่งออกเดือนเม.ย. ที่เพิ่มขึ้นถึงกว่า 12% ทำให้ไทยมีอัตราการขยายตัวของภาคส่งออกสูงเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และสูงกว่าเวียดนาม โดยสินค้าดาวเด่นที่ส่งออกได้เพิ่มขึ้น คือ ข้าว มัน ไก่ ผัก และผลไม้ ส่วนค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องนั้น ในเดือนเม.ย.ลดแรงกดดันค่าเงินบาทแข็งลงได้ ส่งผลให้มูลค่าเมื่อคิดเป็นเงินบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่การนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่น่าห่วง เพราะเป็นการนำเข้าสินค้าทุน วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป ที่จะส่งผลดีให้มีการผลิต และการส่งออกเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป?

นอกจากนี้ในเดือนเม.ย. ไทยส่งออกผลไม้เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะทุเรียน ที่มีมูลค่าถึง 220.4 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 207.2% โดยเป็นการส่งออกไปจีนมากที่สุดถึง 110.1 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 774.9% รองลงมา คือ เวียดนาม 62.7 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 25.7% ฮ่องกง 39.8 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 453.8% ไต้หวัน 5.1 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 203.0% ส่วนในช่วง 4 เดือน มีมูลค่า 287 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 189.1% โดยส่งออกไปจีน 125.6 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 531.1% เป็นผลจากการผลักดันให้มีการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ Tmall.com ซึ่งต่อไป กระทรวงพาณิชย์จะผลักดันให้ซื้อขายผลไม้อื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับแนวโน้มการส่งออก ยังคงคาดว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก แต่ต้องระวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า ที่บางประเทศยังไม่โดดเด่น ทั้งสหรัฐฯ และยุโรป รวมถึงค่าเงินบาทที่ยังจะผันผวนต่อเนื่อง ส่วนราคาน้ำมันยังมองว่าไม่น่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงมาก โดยยืนยันว่า มูลค่าการส่งออกปีนี้ขยายตัวได้เกิน 8% ซึ่งเป็นเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์แน่นอน แต่จะปรับเป้าหมายอย่างเป็นทางการหรือไม่ อยู่ที่ระดับนโยบายจะเป็นผู้กำหนด.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ส่งออกเม.ย. พุ่ง 12.34% ทุเรียนนำลิ่ว ขายจีนถล่มทลาย". (22-05-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 25-05-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th