เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
กรมวิทย์ฯ นำเทคโนโลยีดัน OTOP เพิ่มช่องทางขาย สร้างรายได้เพิ่ม
11 เมษายน 2561
707
กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพ OTOP ตั้งเป้า 2 ปี 60,000 ราย ช่วยชาวบ้านเพิ่มช่องทางขาย-สร้างรายได้เพิ่ม
เมื่อวันที่ 10 เม.ย.61 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กล่าวภายหลังมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการพัฒนาศักยภาพประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตว่า โครงการนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 20 ราย จำนวน 25 ผลิตภัณฑ์ โดยมีอุตสาหกรรม 4 จังหวัด พัฒนาชุมชน 4 จังหวัดเข้าร่วมด้วย

"เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมผู้ประกอบการก่อนจะคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จากนั้นได้ร่วมกันลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการผลิตเพื่อให้ผ่าน อย.และมาตรฐาน มผช.(มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) ของกระทรวงมหาดไทย เป็นเพิ่มศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการ OTOP ให้ได้มาตรฐาน โดยกรมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยด้วยการนำผลิตภัณฑ์เข้าห้องแล็บตรวจหาเชื้อ จนผลิตได้มาตรฐานจึงส่งให้ มผช.รับรอง"

นางอุมาพร กล่าวต่อว่า เมื่อผู้ประการ OTOP ได้รับมาตรฐานการผลิตจะช่วยให้มีความมั่นใจในการทำตลาด ซึ่งบางรายมีโอกาสส่งออกไปต่างประเทศ ช่วยสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการผลิตและรายได้ของประชาชน

"ในงบประมาณกลางปี รัฐบาลเห็นความสำคัญของกรมฯ จัดสรรงบประมาณให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดยากจน 10 จังหวัด ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการจำนวน 30,000 ราย และในปีงบประมาณ 2562 ได้ของบประมาณ 200 ล้านบาทเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอีก 30,000 รายทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น" นางอุมาพร กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมวิทย์ฯ นำเทคโนโลยีดัน OTOP เพิ่มช่องทางขาย สร้างรายได้เพิ่ม". (10-04-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 10-04-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1252727
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
22-30°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
25-27°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×