เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กยท. เตรียมจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมสวนยางอีสานตอนบนรายละ 3 พัน

02 สิงหาคม 2560
3,667
การยางแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินการมอบเงินเยียวยาให้เกษตรกรภาคอีสานตอนบนที่สวนยางพาราเกิดความเสียหายจากน้ำท่วม รายละ 3,000 บาท
นายวัฒนา คงแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จนถึงขณะนี้ พบว่าสวนยางพาราภายใต้ความดูแลของ กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.สกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์ ได้รับผลกระทบ แต่เนื่องจากบางพื้นที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมขังสูง ทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าสำรวจจำนวนสวนยางที่เสียหายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเบื้องต้นได้รับรายงานจาก กยท. จ.นครพนม ว่าเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ ต.หนองบ่อ อ.นาแก มีสวนยางได้รับความเสียหายและเป็นไปตามเกณฑ์ได้รับการเยียวยาจาก กยท. ตามมาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัย จนทำให้สวนยางเกิดความเสียหาย ประมาณ 10 ราย ซึ่ง กยท.จะเร่งดำเนินการมอบเงินให้เกษตรกรที่สวนยางพาราเกิดความเสียหายรายละ 3,000 บาทโดยเร็วที่สุด

นายวัฒนากล่าวว่า ทั้งนี้ กยท.ได้จัดรถขนน้ำดื่ม กยท.จากกองจัดการโรงงาน 6 จำนวน 2,400 ขวด มอบให้กับ จ.สกลนครเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ กยท.จะเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยเพิ่มเติม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้ทั่วถึงมากที่สุด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กยท. เตรียมจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมสวนยางอีสานตอนบนรายละ 3 พัน". (01-08-2560). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 02-08-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/local-economy/news-14243