เกษตรกรต้นแบบ
กิตติศักดิ์ เส็นขาว อดีตกำนัน ต.แหลมสอม ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.7 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เป็นอดีตเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ทำไว้กว่า 100 ไร่ มานานหลายสิบปี แต่ตัดสินใจหันหลังให้สวนยางพาราที่คลุกคลีมานานด้วยเหตุผลด้านราคาที่ต่ำลงเพราะมีพื้นที่ปลูกมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว แต่ความต้องการใช้เท่าเดิม จึงตัดสินใจโค่นสวนยางออกบางส่วน แล้วหันไปปลูกกล้วยหอมแซมสวนมะนาว แทนยางพารา แต่กลับพบว่าได้ผลตอบรับจากลูกค้าดีมากกว่ายางพารา เพราะมีคำสั่งซื้อเข้ามาทุกสัปดาห์ ด้านต้นทุนการผลิตก็น้อยกว่ายางพารา
ปัจจุบัน การเลี้ยงกระต่าย กลายมาเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำเงินได้ดี ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงไม่นานก็ขายได้แล้ว จะเลี้ยงขายแบบสวยงาม เลี้ยงแบบขายเนื้อ หรือจะเพาะพันธุ์ขายก็ได้ทั้งนั้น นอกจากนี้กระต่ายยังเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็ก ใช้พื้นที่เลี้ยงน้อย กินหญ้า ผักผลไม้ได้หลายชนิด สามารถเลี้ยงควบคู่กับการขุนอาหารได้ ทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงไม่สูงมาก เลี้ยงไม่ถึงเดือนก็ขายได้แล้ว ที่สำคัญตลาดยังมีความต้องการสูง แต่คนเลี้ยงกระต่ายยังมีน้อย และที่ดีไปกว่านั้น อาชีพนี้สามารถทำที่บ้านได้ เพราะกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆที่ไม่ส่งเสียงดังสร้างความรำคาญ มีแต่ความน่ารัก ขนปุกปุย สร้างความสุขให้ผู้เลี้ยงได้ด้วย ซึ่งการเลี้ยงกระต่ายนี้จะทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ก็ให้ผลตอบแทนดีทีเดียว
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
ปราชญ์เกษตร เจ้าของภูมิปัญญาเกษตรกรรม