เกษตรกรต้นแบบ
เพราะแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไปทั้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศด้วยลักษณะเฉพาะตัวเช่นนี้ เราจึงมีความรู้เฉพาะถิ่นมากมาย
คุณบุญเรือน ทองจำรัส
ที่ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรทำนา ที่มักจะพูดกับตัวเองและคนอื่นๆ เสมอว่า "ปลูกข้าวก็รวยได้" เป็นเกษตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มปรับปรุงวิธีการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพนา โดยเปลี่ยนจากนาเคมีมาเป็นนาข้าวอินทรีย์ โดยใช้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพราะข้าวพวกนี้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของภาคใต้ และปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ ปลูกข้าวเป็นยา อีกทั้งการเก็บเกี่ยวก็ใช้แกะเก็บทำให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ไม่มีข้าวอื่นมาปนและนำไปแปรรูปก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพ รวมถึงการนำข้าวมาแปรรูปเป็น สบู่จากจมูกข้าว และนำข้าวมาแพ็คสูญญากาศ ตลาดนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะขายโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง รวยเร็วด้วยเทคโนโลยี และการจัดการต้นทุน รวมถึงการจัดการด้านการตลาด จนมีรายได้เข้ามาทุกวัน
คุณร้อยตรีสิทธิพงษ์ วงศ์ศิริ
ร้อยตรีสิทธิพงษ์ วงษ์ศิริ เจ้าของสวนสละอุบลสละอินโด ปัจจุบันอายุ 56 ปี เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิด เรียนจบชั้นมัธยมปีที่3โรงเรียนสันทมาตย์อำเภอเมือง ในปีพ.ศ.2523และเรียนจบโรงเรียนนักเรียนนายสิบรุ่น13/23 ในปีพ.ศ.2525เข้ารับราชการทหารที่กองพันทหารราบที่6(ค่ายร.6พัน3)ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อปีพ.ศ.2549ได้ไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดชายแดนใต้ที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้มีโอกาสรับประทานผลสดของสละอินโด ทำให้เกิดความชื่นชอบรสชาติที่หวาน กรอบอร่อยจึงทดลองเพาะกล้าปลูกที่ฐานปฏิบัติการ ปรากฏว่าเจริญเติบโตและได้ผลผลิต ต่อมาเมื่อเสร็จภารกิจที่จังหวัดนราธิวาสได้กลับมาที่จังหวัดอุบลราชธานี จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2555 ได้ไปปฏิบัติภารกิจที่3จังหวัดชายแดนใต้อีกครั้งที่ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ มีแนวคิดที่อยากจะนำมาทดลองปลูกในพื้นที่ภาคอีสานว่าจะสามารถปลูกได้ไหม และได้ลาออกจากราชการมาทำอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยการนำความรู้ประสบการณ์ต่างๆแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ จนสามารถปลูกให้เจริญเติบโตติดดอกออกผลได้สำเร็จเป็นเจ้าแรกในจังหวัดอุบลราชธานี
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
23-37°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
26-32°C
นครศรีธรรมราช
25-33°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×