เกษตรกรต้นแบบ
จุดพลิกผันในชีวิต เกิดขึ้นกับผมเมื่อประมาณปี 2541 ตอนนั้นผมทำงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหน่วยงานของศูนย์โคเนื้อ ทำหน้าที่สอนหนังสือ แต่ด้วยความเป็นเด็ก เวลาไปสอนหนังสือ จะถูกมองว่า เอาตำรามาสอนแล้วทำได้จริงหรือเปล่า ทำจริงๆแล้วจะประสบความสำเร็จไหม ตอนนั้นในใจผมคิดได้ทันทีเลยว่า ผมต้องลงมือเลี้ยงวัวอย่างจริงจังซะแล้ว เพื่อทำให้ตัวเองได้มีความรู้ในสิ่งที่เราต้องไปสอน แล้วใช้โอกาสตรงนั้นเป็นพื้นที่สำหรับศึกษาความรู้ไปด้วย ซึ่งหลักๆคือผมได้เลี้ยงวัวพันธุ์กำแพงแสน เป็นพันธุ์วัวเนื้อ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างขึ้นมา จากนั้นในปี 2544 ผมก็เริ่มทำฟาร์มของตัวเอง
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน