เกษตรกรต้นแบบ
ปัจจุบันเกษตรกรในประเทศไทยใช้ปุ๋ยเคมีใส่พืชสวนไร่นาเป็นส่วนใหญ่ เพียงเพราะคำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ แต่หารู้ไม่ว่าปุ๋ยเคมีนั้น มีความร้ายกาจเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ปุ๋ยเคมีสามารถทำลายสมดุลของระบบนิเวศดิน และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในดิน ปุ๋ยเคมีจะเร่งอัตราการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุทำให้โครงสร้างของดินเสื่อมลง ดินจึงกระด้างไม่อุ้มน้ำซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพืช อีกทั้งการใส่ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นจำนวนมากจะทำให้ดินเป็นกรดจนธาตุฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในดินแปรสภาพไปจากเดิมซึ่งพืชไม่สามารถนำมาใช้ได้ และที่สำคัญปุ๋ยเคมีมีราคาที่สูงมากเกษตรกรต้องกู้หนี้ยืมสินมา ซึ่งไม่รู้เลยว่าการขายพืชผลในปีนั้นจะเพียงพอต่อค่าปุ๋ยที่เสียไปหรือไม่
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
เกษตรกรเจ้าของแผนธุรกิจสินค้าเกษตรออนไลน์ยอดเยี่ยม
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×