ข้อมูลเกษตร
เทคนิคการกำจัดเพลี้ยและโรคใบขาวในข้าว
ในส่วนของคุณมาลี แสงภักดี นั้น จะทำนาโดยที่ไม่ได้พึ่งพาสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลงและศัตรูข้าวต่างๆ ทางคุณมาลี ได้มีการคิดค้นวิธีการป้องกันและกำจัดโรคต่างๆ ที่เกิดในนาข้าว โดยจะมีการสังเกตอาการของโรคที่เกิดขึ้น จากนั้นก็นำมาวิเคราะห์ว่าจะมีวิธีการกำจัดอย่างไร จึงได้ทำการทดลองหลากหลายสูตร ลองผิดลองถูก จนประสบความสำเร็จ โดยใช้วัตถุดิบที่มีในครัวเรือนมาใช้ เพื่อจะได้ลดต้นทุน กำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวต่างๆ และได้ฝากให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้ทดลองนำไปใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2010-01-04
6,658
การทำชั้นวางก้อนเชื้อเห็ดแบบแขวนลอย
จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนี้ ส่งผลกระทบทำให้พืชภัณฑ์ธัญญาหารทางการเกษตรของเกษตรกรเกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น โรค รา แมลงศัตรูพืช ที่ทำลายพืชชนิดต่างๆจนเกิดความเสียหายจำนวนมาก แต่คุณอุทัย ชุมทอง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีการเพาะเห็ด หลายชนิดเป็นหลัก ณ บ้านเขาจันทร์ 2 หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน ได้พบปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับการเพาะเห็ด เช่น โรค เชื้อราและแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆที่เข้ามาทำลายในโรงเรือนเพาะเห็ด จากปัญหาดังกล่าวทำให้คุณอุทัยได้พบวิธีแก้และป้องกันกระบวนการเพาะเห็ด แต่ปัญหาที่พบจากการเพาะเห็ดในโรงเรือน เกิดจากโรค ราต่างๆ เพราะการวางก้อนเชื้อเห็ดบนพื้นราบจะเกิดปัญหาดังกล่าวได้ง่าย คุณอุทัย จึงหาวิธีแก้ ซึ่งใช้ภูมิปัญญาของตนเองที่คิดค้นขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาและลดการเกิดโรค ราต่างๆแบบลดต้นทุน มาเป็นการทำชั้นวางก้อนเชื้อเห็ดแบบแขวนลอย โดยมีรายละเอียดการแก้ปัญหาที่สำคัญดังนี้
2010-01-04
23,165
การทำสาวมะละกอพันธุ์ครั่ง เทคนิคกระตุ้นให้ได้ลูกดกอีกครั้ง
ต้นไม้ที่ให้ผลผลิตมาเป็นเวลานานก็เหมือนกับคนที่ต้องมีการบำรุงร่างกาย เพื่อชะลอการร่วงโรยของสังขาร ยิ่งเป็นการปลูกมะละกอที่มีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่เกิน 2 ปี ยิ่งจำเป็นต้องบำรุงรักษาให้มะละกอรู้สึกว่ามันยังสามารถให้ผลผลิตได้ดีอยู่ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ต่ฃ้องการผลิตเพื่อจำหน่ายผลสด อย่างมะละกอพันธุ์ครั่ง การทำสาวจะเป็นหารช่วยกระตุ้นให้มะละกอออกดอกผล เพิ่มพูนผลผลิตได้เป็นอย่างดี
2010-01-04
5,996
การทำจุรินทรีย์ธรรมชาติจากตอซังข้าว
จุลินทรีย์ท้องถิ่นมีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะในดินและป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันเกษตรกรรู้จักการเก็บจุลินทรีย์ท้องถิ่นด้วยวิธีการต่างๆ แต่สำหรับศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านบุญนิยมดอยรายปลายฟ้า ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ได้นำความรู้จาก อ.อานัฐ ตันโช ที่พบว่า ตอซังข้าว มีความอุดมสมบูรณ์มากและมีจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่หลากหลายและมีจำนวนมาก สามารถนำไปใช้ในนาข้าวได้ดี ซึ่งมีเทคนิคการเก็บจุลินทรีย์ท้องถิ่นจากตอซังข้าว ดังนี้
2009-12-30
5,322
น้ำหมักเปลือกไข่ไล่เพลี้ยจักจั่น
เพลี้ยจักจั่นเป็นศัตรูที่สำคัญ เพราะถ้าฝนทิ้งช่วงนาน ๆ อากาศแห้งแล้ง เพลี้ยจักจั่นจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช ทำให้แคระแกรน อาจทำให้พืชตายทั้งแปลงได้ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืช ถ้าใบพืชยังอ่อนอยู่จะทำให้หดหงิกงอเล็กลง ถ้าใบโตจะทำให้ขอบใบเป็นสีเหลือง ถ้าระบาดมากขอบใบจะไหม้ห่อขึ้นด้านบน ในที่สุดใบจะแห้งตาย และร่วงหล่นไปในช่วงหลายวันที่ผ่านมาในแถบพื้นที่บริเวณภาคกลางมีการแพร่ระบาดของเพลี้ยจั๊กจั่นเกิดขึ้นทำให้เกษตรกรผู้ทำนาเกิดความเสียหายอย่างมาก
2009-12-30
10,579
ฮอร์โมนยืดความยาวรวงข้าว
การเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรโดยการไม่เพิ่มต้นทุนผลิตนับว่าเป็นสิ่งที่เกษตรกรพึงปรารถนา เพียงแต่ว่าเกษตรกรต้องเรียนรู้วิธีการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้ถูกวิธี ถูกเวลา
2009-12-28
6,368
การทำน้ำหมักสาหร่ายหางกระรอก
การทำนาแบบลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เป็นจุดมุ่งหมายหลัก ของเกษตรกรคนเก่ง อย่างคุณพิพัฒน์ บุญเสริมรัตน์ ประธานกลุ่มรวมมิตรเศรษฐกิจพอเพียง ทำอย่างไร ถึงจะลดต้นทุนได้มากที่สุด ด้วยการนำวัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติ หาง่ายมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเป็นฮอร์โมนบำรุงข้าว บำรุงพืชผักสวนครัว
2009-12-28
7,915
การทำน้ำหมักสมุนไพรใช้ในนาข้าว
การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตดีมีปัจจัยหลายๆด้าน ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญสำหรับเกษตรผู้ปลูกข้าวก็คือการกำจัดแมลงในนาข้าวซึ่งอาจจะใช้สารเคมีหรือชีวภาพก็ได้ ลุงอนันต์มีวิธีการทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงในนาข้าวดังนี้
2009-12-28
5,286
การทำมะขามแช่อิ่ม
คุณน้อย ถนอมทรัพย์ เกษตรกรบ้านหนองบัว หมู่ที่ 12 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เดิมมีอาชีพรับจ้างเย็บเสื้อผ้า ค่าแรงรายวันประมาณ 100-200 บาท รายได้ไม่พอกับรายจ่าย แต่โชคดีทางหมู่บ้านมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ผู้ใหญ่บ้านได้พาลูกบ้านปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ด เลี้ยงปลา ทำให้มีรายได้เพียงพอต่อการจุนเจือครอบครัว และทุกวันนี้ได้ทำอาชีพเสริมในชุมชนรวมกลุ่มชาวบ้านทำมะขามแช่อิ่มส่งขาย เพราะมะขามเปรี้ยวในตำบลหาได้ง่ายตามท้องไร่ปลายนา จึงนำมาแปรรูป และได้แนะนำทีมงานถึงวิธีการทำ มะขามแช่อิ่ม ดังนี้
2009-12-28
44,485
การใช้น้ำยาล้างจานและผงซักฟอกปราบเพลี้ยไฟ/ไรขาวพริก(สาเหตุของพริกใบหงิก)
ใบหงิกพริกส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าทำลายตรงส่วนเนื้อเยื่อเจริญ หรือ ยอดอ่อนของไรขาว ทำให้พริกชะงักการเจริญเติบโตให้ผลผลิตลดลง พบแพร่ระบาดทุกพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพริก ทั้งยังเป็นปัญหารบกวนใจเกษตรกรผู้ปลูกพริกเป็นอย่างยิ่ง
2009-12-23
21,885
เห็ดฟางม้วนเสื่อทำง่าย เหมาะสำหรับผู้มีพื้นที่น้อย
การทำเห็ดฟางม้วนเสื้อ เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ หรือมีพื้นที่อย่างจำกัด ไม่สามารถทำเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดฟางได้ ซึ่งถือว่าการผลิตเห็ดฟางม้วนเสื่อ นั้น เป็นอีกหนึ่งเทคนิค ที่ ด.ต. สมพงษ์ ดีอาสา เกษตรกรผู้โดดเด่นในด้านการเพาะเห็ดฟาง ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้ทำการทดลองขึ้น เพื่อเปลี่ยนวิธีการเพาะเห็ด ให้เหมาะกับพื้นที่ที่ตนมีอยู่ โดยด.ต.สมพงษ์ บอกว่า การทำเห็ดฟางม้วนเสื่อนั้น ใช้พื้นที่ไม่มาก ซึ่งเหมาะกับเกษตรกรที่ต้องการเพาะเห็ดฟางไว้สำหรับรับประทานเองในครอบครัว และเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมภายในครัวเรือน ด้วยวิธีการและเทคนิคง่าย ๆ ดังนี้
2009-12-23
13,072
สูตรน้ำหมักควบคุมหญ้าในนาข้าว
ปัญหาและอุปสรรคของชาวนาในยุคนี้ ไม่ใช่เรื่องของแมลงและข้าวดีดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ปัญหาเรื่องของหญ้า ก็กำลังเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อ ผลผลิตข้าวที่ได้น้อยด้วย ดังนั้นคุณลุงจรัสจึงคิดสูตรที่ใช้ควบคุมหญ้าขึ้นและได้ทดลองแล้วได้ผลดีทีเดียว
2009-12-18
6,857
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.64 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
45.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ส.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
45.00
0.00