ข้อมูลเกษตร
การทำซอสพริกมะม่วง
ซอสพริก เป็นซอสอีกอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคทั่วไปชอบนำมากินกับไส้กรอก ไข่ดาว หรือกินกับอะไรได้หลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ทำซอสพริกนั้น จะใช้มะละกอเป็นส่วนผสมในการทำ แต่จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับ คุณทรงกช สนเท่ห์ ผู้ทำเกษตรผสมผสานบนพื้นฐานความพอเพียง ได้แนะวิธีการทำซอสพริกด้วยวิธีการง่ายๆ และสามารถนำมารับประทานแทนซอสพริกได้ แถมยังมีรสชาติที่อร่อยน่ารับประทาน โดยการใช้มะม่วงเป็นส่วนผสมในการทำแทนการใช้มะละกอ ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
2011-11-02
6,716
ขนมทองม้วนผักหวานป่า
ผักหวานป่านั้นถือว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ ต่างก็ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก จากที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริม ปัจจุบันถือว่าเป็นรายได้หลักไปแล้วนั้น ก็จะมีการนำผักหวานป่ามาประยุกต์ และปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างรายได้เสริมและสร้างมูลค่า นั่นก็คือการแปรรูปนั่นเอง
2011-11-02
6,489
การทำน้ำส้มสายชูจากกล้วยน้ำว้า
การผลิตน้ำส้มจากผลไม้เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวิธีง่ายๆน้ำส้มจากผลไม้บางชนิดมีสีน่ารับประทาน และบางชนิดมีการใส่พืชสมุนไพรลงไปแช่ด้วย เพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของน้ำส้มผลไม้อีกด้วย และเป็นน้ำส้มที่ใสสะอาดจากการกรอง ซึ่งจากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับ คุณทรงกช สนเท่ห์ เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญ โดดเด่น การเกษตรผสมผสานบนพื้นฐานความพอเพียง คุณทรงกช ได้แนะวิธีการง่าย ๆ ในการใช้กล้วยน้ำว้า ผลิตน้ำส้มสายชู ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
2011-11-02
15,210
การทำเรือเปลไม้ไผ่
นายบำรุง นุ่มเกลี้ยง อยู่บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รวมกลุ่มกับสมาชิกในหมู่บ้านทำ ผลิตภัณฑ์เปลไม้ไผ่ที่ชาวบ้านภาคเหนือทำไว้ใช้กันเองภายในครัวเรือน เพราะชาวเหนือปลูกบ้านมักยกใต้ถุนสูง เรือเปลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ หลังเสร็จสิ้นการงานที่แสนจะเหน็ดเหนื่อย เพราะนอนแล้วเย็นสบายไม่เหนียวตัว ระยะแรก ๆ ก็ทำไว้ใช้เองและแนายบำรุง นุ่มเกลี้ยง อยู่บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รวมกลุ่มกับสมาชิกในหมู่บ้านทำ ผลิตภัณฑ์เปลไม้ไผ่ที่ชาวบ้านภาคเหนือทำไว้ใช้กันเองภายในครัวเรือน เพราะชาวเหนือปลูกบ้านมักยกใต้ถุนสูง เรือเปลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ หลังเสร็จสิ้นการงานที่แสนจะเหน็ดเหนื่อย เพราะนอนแล้วเย็นสบายไม่เหนียวตัว ระยะแรก ๆ ก็ทำไว้ใช้เองและแจกจ่ายให้กับผู้นำชุมชนไปใช้ ต่อมาก็มีการผลิตเพื่อจำหน่ายด้วยแจกจ่ายให้กับผู้นำชุมชนไปใช้ ต่อมาก็มีการผลิตเพื่อจำหน่ายด้วย
2011-11-02
11,590
ข้าวเกรียบผักรวม
การทำข้าวเกรียบในระดับครัวเรือน จะเน้นการนำผลผลิตทางการเกษตรที่หาได้ในท้องถิ่นหรือใกล้ตัวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ โดยมีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบ เช่น ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบกล้วยหอม ข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบสมุนไพร เป็นต้น การนำผัก – ผลไม้ และสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบในอาหารนั้นเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและยังให้ประโยชน์สรรพคุณทางยา อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งพบว่าในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญต่ออาหารที่จะรับประทานโดยคำนึงถึงอาหารนั้นจะต้องเป็นอาหารที่ใหม่สด และประกอบด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่นิยมนำสารสังเคราะห์ มาเป็นส่วนประกอบมากนัก ซึ่งอาจจะมีผลต่อสุขภาพได้ ด้วยความหลากหลายของวัตถุดิบทางด้านการเกษตรนี้เอง ข้าวเกรียบจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนในในเชิงเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง
2011-11-02
49,170
การทำน้ำมังคุด
มังคุด นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีผลไม้ นอกจากมีรสชาติดี แล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย นอกจากผลสดที่นิยมทานอยู่แล้ว ในปัจจุบัน ยังมีการนำมังคุดมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าอีกมากมาย ในวันนี้ขอเสนอเกี่ยวกับ น้ำมังคุด คุณภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดคุณภาพเทศบาลเมืองแกลง ซึ่งวันนี้ คุณจิรภัทร ปาลสุทธิ์ หนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม ได้แนะนำวิธีการทำน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพ อย่างง่ายมาฝากสำหรับผู้สนใจที่จะทำดื่มเอง
2011-11-02
20,267
การทำหน่อไม้ดองเปรี้ยวในขวดพลาสติก
คุณรัตนากร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปหน่อไม้ บ้านใหม่เจริญ ให้ข้อมูลกับทางทีมงานฯว่า ทางกลุ่มฯ ได้ดำเนินกิจการมานานกว่า 5 ปีแล้ว เริ่มจากความต้องการที่ไม่เพียงพอของผู้บริโภคที่มีความต้องการหน่อไม้ตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะหน่อไม้ดอง กลุ่มแม่บ้านบ้านใหม่เจริญ จึงรวมกลุ่มกันและเริ่มทำหน่อไม้ดอง เริ่มต้นขายกันเองในชุมชน การเริ่มต้นครั้งแรกคุณรัตนากรจะขายหน่อไม้ดองโดยวิธีการดองในโอ่ง ขายตามตลาดเมืองชุม และตลาดอำเภอเวียงชัย มีลูกค้ามารับซื้อเป็นประจำ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพื่อนบ้านในหมู่บ้านในชุมชนด้วยกันเอง
2011-11-02
174,549
กล้วยฉาบสมุนไพร
นางอาวร สมัตถะ เกษตรกรบ้านท่าแจ้ง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยึดอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เช่น ทำนา ทำสวน และผลิตของใช้ในครัวเรือน จากการนำผลผลิตที่ได้จากสวนมาแปรรูป เช่น การทำกล้วยฉาบสมุนไพร การทำน้ำยาแชมพู การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การทำสบู่ เพื่อผลิตใช้เองและจำหน่ายให้เกษตรกรรายอื่นๆ ในวันนี้จะแนะนำวิธีการทำกล้วยฉาบสมุนไพร(หอมแดง) มีขั้นตอนดังนี้
2011-11-02
8,300
การประเมินประชากรหนูในสวนปาล์มก่อนการป้องกันกำจัด
เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถที่จะนับจำนวนประชากรหนูที่มีอยู่ในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันหรือพื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ ได้โดยตรง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิ่งที่สามารถให้ข้อมูลบ่งชี้ถึงประชากรหนูที่มีอยู่ เพื่อให้การจัดการหนูศัตรูพืชมีประสิทธิภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการหนูศัตรูพืชจะต้องสามารถบอกในสิ่งต่อไปนี้ของประชากรหนูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้ คือ
2011-11-01
4,337
โรคที่เกิดบนใบปาล์มน้ำมัน
โรคที่เกิดบนใบย่อยหรือทางใบของปาล์มน้ำมันในแปลงปลูก เป็นโรคที่พบเสมอแต่ไม่ทำความเสียหายรุนแรง ส่วนมากจะพบโรคบนทางใบที่มีอายุมากซึ่งเป็นทางล่าง ๆ เชื้อสาเหตุโดยมากเกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราดำ หรือ โรคใบจุดสาหร่าย เป็นต้น โรคใบจุดที่มีความสำคัญทำความเสียหายในระยะต้นโตคือ โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อรา Cercospora ซึ่งระบาดทำความเสียหายในแถบแอฟริกา ส่วนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีรายงานพบโรคนี้
2011-10-27
5,161
โรคที่เกิดบนลำต้นปาล์มน้ำมัน
โรคของลำต้นปาล์มน้ำมัน ส่วนใหญ่พบในช่วงอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคจะให้ผลผลิตลดลงหรือไม่ให้ผลผลิตและยืนต้นตายในที่สุด โรคของลำต้นที่สำคัญได้แก่ โรคลำต้นเน่า ซึ่งเกิดจากเชื้อ Ganoderma spp. มีรายงานพบระบาดทำความเสียหายอย่างรุนแรงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย การระบาดและความรุนแรงของแต่ละเชื้อสาเหตุจะขึ้นกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศในแหล่งปลูกแต่ละแห่ง
2011-10-27
9,040
หนูศัตรูปาล์มน้ำมัน
พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในอดีตเคยเป็นป่าธรรมชาติมาก่อน สัตว์ป่าหลายชนิดที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกลไกของธรรมชาติ ได้แก่ ปริมาณของอาหาร พื้นที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ และ สัตว์ศัตรูธรรมชาติ เป็นต้น เมื่อสภาพนิเวศเปลี่ยนแปลง สัตว์ป่าและสัตว์ศัตรูพืชที่เคยอยู่ในพื้นที่เดิมต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ โดยมีพืชที่ปลูกใหม่นี้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยทดแทน เนื่องจากปาล์มน้ำมันออกผลผลิตตลอดทั้งปี จึงเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และหนูตลอดปี หนูขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง กัดทำลายปาล์มน้ำมันได้ตั้งแต่ระยะปลูกใหม่จนถึงสิ้นอายุการให้ผลผลิต (ปาล์มน้ำมันอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป) ดังนั้น ถ้าเกษตรกรละเลยการป้องกันกำจัดหนูตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มพบความเสียหาย และปล่อยให้ประชากรหนูเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเสียหายจากหนูจะทวีความรุนแรงขึ้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดหนูเพิ่มขึ้น ในการป้องกันกำจัดหนู เกษตรกรควรมีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกชนิดของหนู การประเมินประชากรหนู วิธีการป้องกันกำจัดหนูทีเหมาะสมกับหนูแต่ละชนิด สภาพพื้นที่ และวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น จึงประสบผลสำเร็จระยะยาวได้
2011-10-27
3,346
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00