ข้อมูลเกษตร
สรรพคุณทางยาสมุนไพรของมะปราง
มะปรางเป็นกลุ่มยาแก้ไข้ ลดความร้อน ผลสุกมีสีเหลืองหรือเหลืองอมส้ม เปลือกผลนิ่ม เนื้อสีเหลืองแดงส้มออกแดงแล้วแต่ชนิดพันธุ์ รสชาติหวาน-อมหวานอมเปรี้ยว หรือเปรี้ยว-เปรี้ยวจัด เมล็ด มะปรางผลหนึ่งจะมี 1 เมล็ด ส่วนผิวของกะลาเมล็ดมีลักษณะเป็นเส้นใย เนื้อของเมล็ดทั้งสีขาวและสีชมพูอมม่วง รสขมฝาดและขม ลักษณะเมล็ดคล้ายเมล็ดมะม่วง หนึ่งเมล็ดเพาะกล้าได้ 1 ต้น
2012-03-07
5,420
เทศกาลท่องเที่ยวนครนายก มะยงชิด มะปรางหวาน ปี 2555
จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลไม้มหัศจรรย์ คือ มะยงชิด-มะปรางหวาน ที่มีรสชาติดี เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดนครนายกมีเนื้อที่เพาะปลูก มะยงชิดประมาณ 8,272 ไร่ มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 6,272 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 375 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม 2,500 ตัน มูลค่ารวม 375,000,000 บาท ซึ่งพื้นที่ปลูกจะเพิ่มขึ้นทุกปี แหล่งปลูกที่สำคัญของจังหวัดอยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา อำเภอปากพลี และอำเภอองครักษ์ เรียงตามลำดับขนาดพื้นที่ มะยงชิด มะปรางหวาน เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ผลผลิตมีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร มีการจำหน่ายในรูปของกิ่งพันธุ์และผล เกษตรกรในพื้นที่และนอกพื้นที่มีความต้องการทางด้านผลผลิตและกิ่งพันธุ์มาก
2012-03-06
3,505
กรีดยางรอยกรีดสั้นยืดอายุยางพารา ภูมิปัญญาจากพังงา
ผลการศึกษาระบุว่า การปลูกยางพาราจะสามารถกรีดน้ำยางได้ 25 ปี นั่นหมายถึงการกรีดยางพาราโดยทั่วไปคือ กรีดครึ่งหนึ่งของเส้นรอบลำต้น ล่าสุด สุวรรณ สกุลวงศ์สุเมธ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจากหมู่ 7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา แนะเคล็ดลับการกรีดยางพาราแบบ "รอยกรีดสั้น" กรีดเพียง 1 ใน 4 ของเส้นรอบวงของลำต้น ผลออกมามีผลผลิตน้ำยางไม่แตกต่างกัน แต่มีข้อดีจะทำให้อายุการกรีดยางพารายาวขึ้น ที่สำคัญต้นยางพาราไม่โทรมเร็วอีกด้วย
2012-03-01
5,336
การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
2012-03-01
11,023
การเตรียมสถานที่เลี้ยงกบ
การเตรียมความพร้อมของสถานที่ทีใช้เลี้ยงกบ
2012-03-01
2,754
การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
วิธีการเพาะเลี้ยงปลาดุก
2012-03-01
2,952
บทวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราเดือนมกราคม 2555
ไทยย้ำมาตรการพยุงราคาราคายางทรงตัวที่ประมาณ 3.30 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม ตั้งแต่ต้นปี 2012 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอุปทานจากประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลดลงตามฤดูกาลไปจนกระทั่งสิ้นไตรมาสแรก และมีคลังสินค้าทัณฑ์บนจำนวนมากในจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด
2012-02-28
2,168
เทคนิคสังเกตมะม่วงสุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยว
อายุการเก็บเกี่ยวมีผลต่อคุณภาพมะม่วง และระยะเวลาการวางจำหน่าย รวมทั้งการยอมรับจากผู้บริโภค อายุเก็บเกี่ยวสำหรับมะม่วงเพื่อการบริโภคสด ต้องเก็บเมื่อผลแก่แต่ยังไม่สุก นั้นคือมะม่วงมีพัฒนาการทางสรีระมากเพียงพอ ที่จะสามารถสุกได้เป็นปกติ สังเกตได้จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
2012-02-25
23,938
โรคมะม่วงที่เกิดจากเชื้อราในระยะติดผล
หากมะม่วงเป็นโรคในระยะติดผลจะส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิต เพราะส่วนใหญ่เชื้อโรคจะเจริญและแฝงตัวอยู่ในผลผลิต บางชนิดออกอาการให้เห็นช่วงติดผลไปจนกระทั่งสุกแก่ แต่บางชนิดจะอกออการให้เห็นก็ต่อเมื่อรอการจำหน่ายผลผลิต โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อรา เป็นโรคที่มีความสำคัญและควรป้องกันไว้เป็นดีที่สุด
2012-02-23
24,700
การให้ปุ๋ยบำรุงผลมะม่วง
การให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงผลมะม่วงจำต้องเตรียมการตั้งแต่ก่อนมะม่งจะออกดอก โดยการให้ปุ๋ยสูตรเสมอ ผสมกับปุ๋คอก รอบทรงพุ่มก่อนกลบดิน เพื่อเพิ่มการติดผล และ จะให้อีกครั้งก่อนใกล้เก็บเกี่ยว เพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านรสชาติของผลผลิต
2012-02-23
12,387
พริกแกงเผ็ด...ปราบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
นายประเสริฐ ผามั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวมานานกว่า 15 ปี บนพื้นที่จำนวน 100 ไร่ ที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดเผยเคล็ดลับการต่อสู้กับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วย “พริกแกงเผ็ด” โดยวิธีภูมิปัญญาคนไทยที่ดัดแปลงมาจากสูตรของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พบว่าได้ผลดีเยี่ยม ซึ่งทดลองใช้อย่างต่อเนื่องกับนาข้าว จำนวน 5 รุ่น พบว่าไม่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมากวนใจ ต้นทุนการป้องกันกำจัดก็ถูกมากเพียงแค่ 2 บาท/ไร่ แถมสุขภาพของคนที่ฉีดพ่นสารยังปลอดภัยจากสารเคมี
2012-02-22
4,626
การให้น้ำมะม่วงช่วงติดผล
การให้น้ำมะม่วงควรพิจารณาจากขนาดต้น สภาพแวดล้อมและระยะการเจริญเติบโตในช่วงต่างๆ ของมะม่วง เช่น ช่วงมะม่วงออกดอกควรงดการให้น้ำ หลังมะม่วงติดผลควรเพิ่มการให้น้ำเป็นต้น
2012-02-22
19,398
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
32.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.64 บาท
ดีเซล
29.84 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ม.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
48.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
48.00
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
52.00
3.00