ข้อมูลเกษตร
กล้วยกวนสอดไส้กล้วยม้วน
จากการสัมภาษณ์คุณอัมพร เผ่าพงศ์ศักดิ์ วิทยากรจุดสาธิตการเกษตรและประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลธรรมมามูล ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเกษตรกร จ.ชัยนาท กล่าวว่า ทางกลุ่มได้ดำเนินการแปรรูปอาหารหลากหลายชนิด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตการเกษตร เช่น กล้วยกวน มะละกอแก้ว มะละกอแช่อิ่มอบแห้ง กล้วยอบกระเทียม มะพร้าวแก้วใส่สีธรรมชาติ และ มะม่วงกวน ซึ่งได้รับ อย. แล้วหลายชนิด เช่น กล้วยกวนและมะละกอแก้ว โดยวัสดุส่วนใหญ่รับซื้อจากสมาชิกทั้งสิ้น ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรและมีส่วนร่วมในการจัดทำผลผลิต จากความหลากหลายและความโดดเด่นในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ จึงมีเกษตรกรและกลุ่มงานสถาบันเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานเป็นระยะๆ
2012-04-20
5,071
การปลูกแก้วมังกรอินทรีย์ในดินทราย
ปัจจุบันนี้ ผู้คนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและอาหารการกินมากขึ้น โดยเฉพาะการรับประทานอาหารจากธรรมชาติและผักผลไม้ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งมีผลไม้เพื่อสุขภาพหลายชนิดที่ฮิตติดตลาดสุขภาพ และหนึ่งในนั้นก็คือ แก้วมังกร เนื่องจากเป็นผลไม้ที่ผู้บริโภคนิยมทานในรูปผลสดและคั้นน้ำดื่ม ด้วยแก้วมังกรมีสรรพคุณในการช่วยบรรเทาอาการโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน ลดความอ้วน และยังมีประโยชน์สำหรับร่างกายอีกหลายด้าน
2012-04-20
12,161
การเพาะเห็ดในขอนไม้ ลงทุนน้อย...รายได้งาม
เทคนิคการเพาะเห็ดในขอนไม้ที่ เป็นภูมิปัญญาที่เลียนแบบมาจากธรรมชาติ ของคุณสมาน พันธ์วิไล ปราชญ์ชาวบ้าน แห่งศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนตำบลละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ แต่ใช้ท่อนไม้เป็นแหล่งอาหารเลี้ยงเส้นใยเห็ดแทนการทำก้อนเชื้อ ด้วยวิธีการใช้สว่านเจาะเข้าไปในเนื้อไม้ที่มีการตัดแต่งเป็นท่อนๆ จากนั้นจึงนำเชื้อเห็ดเศรษฐกิจที่ต้องการนำมาเพาะหยอดลงไปในรูที่เจาะ และเพาะบ่มเส้นใยคล้ายกับการเพาะเห็ดทั่วไป จะได้ดอกเห็ดสดไว้เป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือน หรือจะนำไปประยุกต์เป็นอาชีพเสริม ก็ได้เช่นกันเพาะวิธีนี้ เป็นวิธีที่ลงทุนน้อย แต่รายได้งาม ทำหนึ่งครั้ง สามารถเก็บดอกเห็ดได้นานต่อเนื่อง 1-2 ปี และยังใช้เพาะเห็ดเศรษฐกิจได้เกือบทุกชนิด เช่น เห็ดนางรม นางฟ้า เห็ดขอนขาว ฯลฯ
2012-04-20
26,883
ฮอร์โมนพืชเร่งการออกดอกของกล้วยไม้
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตร ผ่านทางรายการ Happy Farmer Info กับคุณกฤติเดช ศรีเนตรภัทธ์ ประธานศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา ทำให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ซึ่งจัดเป็นภูมิปัญญาทางการเกษตร ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการคิดค้นและทดลองจนประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวัง ซึ่งเป็นการผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการออกดอกในกล้วยไม้ ทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงมีการออกดอกตามฤดูกาล และมีคุณสมบัติไม่ด้อยไปกว่าการใช้สารเคมี ซึ่งมีรายละเอียด และวิธีการทำดังนี้
2012-04-20
6,094
การกำจัดไรขาวใหญ่ในโรงเรือนเพาะเห็ด
ไรเป็นสัตว์ตัวเล็กกว่าแมลงทั่วไป มีหลายชนิด บางชนิดกินเส้นใยของเห็ดราเป็นอาหาร การเพาะเห็ดที่ทำต่อเนื่องในที่เดิม เช่น ทำในโรงเรือน มีโอกาสสะสมไรมากจนระบาดทำความเสียหาย หากจัดการไม่เหมาะสมจะสูญเสียทั้งผลผลิตและรายได้จำนวนมาก สาเหตุของโรคเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น โรงเรือนไม่สะอาด การผลิตไม่สะอาด หรือได้เชื้อเห็ดที่มีไรเห็ดติดมาด้วย
2012-04-20
7,393
รักษาอาการขี้เรื้อนสุกรด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรคขี้เรื้อนสุกรหรือขี้เรื้อนหมู เป็นโรคผิวหนังที่พบเห็นอยู่บ่อยครั้งในฟาร์มต่าง ๆ เกิดจาก “ไรขี้เรื้อน” ซึ่งเป็นปรสิตภายนอกที่เกิดขึ้นได้กับสุกรทุกช่วงอายุ ยาที่ใช้รักษาโรคขี้เรื้อนสุกรมีหลายชนิด แต่ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของประสิทธิภาพ ราคา และความสะดวกในการใช้งาน แต่ถ้าหากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทดแทนยาดังกล่าวได้ การรักษาอาการขี้เรื้อนสุกรจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และต้นทุนการผลิตจะลดลงตามไปด้วย
2012-04-20
12,197
พันธุ์หม่อนที่เหมาะสำหรับการทำใบชา
พันธุ์หม่อนที่เหมาะสำหรับการผลิตใบชา คือ พันธุ์บุรีรัมย์ 60 หรือพันธุ์นครราชสีมา 60 ซึ่งเป็นพันธุ์ส่งเสริมของทางราชการและทั้งสองพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ให้้ผลผลิตสูง ใบขนาดใหญ่ หนา ไม่เหี่ยวง่าย เหมาะสมกับการผลิตเป็นชา
2012-04-18
8,522
การเตรียมท่อนพันธุ์หม่อนก่อนปลูก
หม่อนสามารถขยายพันธุ์ปลูกได้หลายวิธี เช่น การปลูกในแปลงโดยตรง การชำกิ่ง ซึ่งมีวิธีการเตรียมท่อนพันธุ์ให้เหมาะสมต่อการปลูก ดังนี้
2012-04-18
8,321
รัฐอัดฉีดพยุงราคาสับปะรด
โรงงานแปรรูปสับปะรดส่งออกครวญ วิกฤติเศรษฐกิจโลก ผสมโรงพิษข่าวลือสต๊อกโรงงานในไทยสต๊อกสับปะรดไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้คู่ค้าชะลอการรับซื้อและแถมกดราคาซ้ำ นายกสมาคม ระบุปัญหาลามถึงเกษตรกรผู้ปลูก ร้อนถึงกระทรวงเกษตรฯที่ต้องควักงบร่วมพันล้าน รับซื้อผลผลิตส่วนเกินออกจากระบบ 2 แสนตัน
2012-04-11
3,991
สถานการณ์สับปะรดรายสัปดาห์
ผลผลิต : เพิ่มขึ้น ผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคม 2555 ประมาณ 0.24 ล้านตัน หรือร้อยละ 9.57 ของปริมาณผลผลิตรวม 2.52 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 0.21 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 14.28 และเพิ่ม ขึ้นจาก 0.21 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 14.28
2012-04-10
1,557
โอกาสทองของผู้ปลูกหม่อนญี่ปุ่นสั่งชาหม่อนเพิ่มอีกเท่าตัว
นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ใบหม่อน นอกจากใช้เป็นอาหารของหนอนไหม เพื่อให้สร้างเส้นใยไว้ทอผ้าแล้ว จากการวิจัยของกรมหม่อนไหมยังพบว่า ใบหม่อนมีสรรพคุณเป็นสมุนไพร และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เช่น มีสารดีเอ็นเจ (DNJ :1-deoxynojirimycin) ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด มีสารกาบา (GABA : Gamma Amino Butyric Acid) ช่วยลดความดันโลหิต และบำรุงสมอง อีกทั้งยังพบกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบทุกชนิด จึงมีการนำมาผลิตเป็นชาใบหม่อน ซึ่งปัจจุบันชาใบหม่อนของไทยมีการผลิตแบบอุตสาหกรรมครัวเรือน โดยกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประมาณ 30 กลุ่ม เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และการผลิตแบบอุตสาหกรรมโรงงานอีก 4 แห่ง ที่จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี 2 แห่ง และเชียงราย เพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ
2012-04-10
2,917
ประโยชน์ของสับปะรด
สับปะรดมีส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง ดังนี้
2012-04-09
3,715
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
29.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.99 บาท
ดีเซล
27.84 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 ธ.ค. พ.ศ.2564
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
49.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
54.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
54.00
0.00