ข้อมูลเกษตร
เกษตรยุคใหม่ เลี้ยงควายในโรงเรือน ห่างโรค ปลอดแมลง
คุณพรหมพิริยะ สอนศิริ เจ้าของสอนศิริควายไทย เคยเป็นเซลล์แมนจำหน่ายเคมีภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศมาร่วม 10 ปี ก่อนจะลาออกมาทำกิจการของตัวเอง คุณพรหมพิริยะเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ มากมาย แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จนมีคนแนะนำให้เลี้ยงควาย นับแต่นั้น ชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเลยทีเดียว
2020-03-30
1,703
สูตรเด็ดเลี้ยงจิ้งโกร่ง เลี้ยงยังไงไม่ให้ขาดทุน
ก่อนหน้านี้ คุณธเนศปลูกมันสำปะหลังและข้าวโพดเป็นหลัก ทำมาเรื่อย ๆ จนประสบปัญหาเพลี้ยแป้งระบาด ทำให้รายได้ที่มีหมดไป เพราะว่าการลงทุนไม่มีผลผลิต ปลูกแล้วต้องไถทิ้ง พอไถทิ้งแล้วก็เอาถั่วเหลืองมาปลูก ปรากฏว่าเจอปัญหาภัยแล้งน้ำไม่พอทำการเกษตรอีก พอถึงตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้ว ต้องหาอาชีพอย่างอื่นมาเสริม จึงเริ่มเลี้ยงจิ้งโกร่ง และกลายมาเป็นรายได้เสริมที่ดีของครอบครัวจนถึงปัจจุบัน
2020-03-25
1,688
ทำปุ๋ยน้ำจากมูลจิ้งโกร่ง ใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้ ปลอดภัย100%
ก่อนหน้านี้ คุณธเนศปลูกมันสำปะหลังและข้าวโพดเป็นหลัก โดยปลูกชนิดละ 10 ไร่ ทำมาเรื่อย ๆ จนเกิดประสบปัญหาเพลี้ยแป้งระบาด ทำให้รายได้ที่มีหมดไป เพราะว่าการลงทุนไม่มีผลผลิต ปลูกแล้วต้องไถทิ้ง พอไถทิ้งแล้วก็เอาถั่วเหลืองมาปลูก ปรากฏว่าเจอปัญหาน้ำแล้งอีก พอถึงตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้ว ต้องหาอาชีพอย่างอื่นมาเสริมแล้ว จึงเริ่มสนใจการเลี้ยงจิ้งโกร่งเป็นอันดับแรก เนื่องจากว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้อยู่ในพื้นที่ของเรา สามารถบริหารจัดการได้ ดูแลในไร่ได้ แล้วยังสามารถนำมูลขี้จิ้งโกร่งเอามาลดต้นทุนในการผลิตพืชไร่ได้อีกด้วย และที่สำคัญในพื้นที่ใกล้ ๆ กันนี้ ก็มีฟาร์มเลี้ยงจิ้งโกร่งอยู่แล้ว สามารถศึกษาจากเขาได้ เขาจึงไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มจิ้งโกร่ง ของ ป้าบัวผิน ที่หมู่บ้านวังอ่าง ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเลี้ยงจิ้งหรีดส่งบริษัทที่รับซื้อ นอกจากนั้นยังศึกษาจากยูทูปเพิ่มเติมอีกด้วย
2020-03-25
1,272
วิธีการชำยอดพลูให้รอด รากออกเยอะ ปลูกแล้วเจริญเติบโตดี
ภูสิตาใบพลู เริ่มต้นมาจากคุณย่าที่ปลูกพลูเลี้ยงครอบครัวมาแต่เดิม จนมาถึงคุณพ่อ และตัวคุณสิตาเอง ที่ไม่เพียงขายในประเทศเท่านั้น แต่ยังนำพลูส่งออกไปต่างประเทศถึง 5 ประเทศ และยังมีติดต่อเขามาอีกเรื่อย ๆ พลูจึงเป็นรายได้สำคัญของคุณสิตาและชาวสวนละแวกนี้ และยังเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป
2020-03-20
2,146
ปุ๋ยหมักจากซากอ้อย บำรุงใบ บำรุงดิน
ภูสิตา เริ่มต้นมาจากคุณย่าที่ปลูกพลูเลี้ยงครอบครัวมาแต่เดิม จนมาถึงคุณพ่อ และตัวคุณสิตาเอง ที่ไม่เพียงขายในประเทศเท่านั้น แต่ยังนำพลูส่งออกไปต่างประเทศถึง 5 ประเทศ และยังมีติดต่อเขามาอีกเรื่อย ๆ พลูจึงเป็นรายได้สำคัญของคุณสิตาและชาวสวนละแวกนี้ และยังเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป
2020-03-19
1,302
สูตรขยายบิวเวอเรีย กำจัดเพลี้ย แมลง ในแปลงผัก
คุณธีร์วศิษฐ์ วงศ์ปัญญา เกษตรกรผสมผสานผักสวนครัว เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สังกัดสำนักงานเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร จ.เชียงใหม่ อาศัยอยู่ที่ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้ทำเกษตรผสมผสานผักสวนครัวปลอดสารพิษ และได้ค้นพบเทคนิคการกำจัดและป้องกันศัตรูพืชโดยใช้ชีวพันธุ์
2020-03-11
1,144
สูตรผสมดินปลูก ดินเพาะกล้า อัตรารอด 100%
คุณธีร์วศิษฐ์ วงศ์ปัญญา เกษตรกรผสมผสานผักสวนครัวเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สังกัดสำนักงานเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร จ.เชียงใหม่ อาศัยอยู่ที่ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้ทำเกษตรผสมผสานผักสวนครัวปลอดสารพิษ และได้คิดค้นเทคนิคการเตรียมดินสำหรับเป็นวัสดุเพาะต้นกล้าโดยหันมาใช้ขุยมะพร้าวและแกลบดำแทน มีเรีย หรือ พีทมอส เพื่อเป็นการลดต้นทุน
2020-03-11
3,052
ใช้พลาสติกคลุมแปลงสับปะรด หมดปัญหาหญ้า ช่วยรักษาความชื้น
คุณกฤษณะ สิทธิหาญ อาศัยอยู่ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หลังจากกลับมารับช่วงต่อการปลูกสับปะรดของพ่อแม่ ซึ่งตอนนั้นได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกมากพอที่จะทำให้อาชีพนี้มั่นคง และคุณกฤษณะก็คิดว่ามันง่าย แต่พอทำจริงๆ กลับพบปัญหาขาดทุน เช่น ลงทุนลูกละ 4 บาทแต่ขายได้เพียง 2 บาท เนื่องจากต้องซื้อปุ๋ยเคมีใช้ แถมยังไม่สามารถกำหนดราคาได้ จึงได้คิดค้นหาวิธีที่จะไม่ต้องใช้สารเคมีและลดต้นทุน ในที่สุดก็ค้นพบเทคนิคการคลุมพลาสติกให้พื้นดิน ซึ่งสามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ เพราะไม่ต้องใช้สารเคมีก็รักษาความชื้นในดินได้ แถมยังไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชด้วย
2020-03-09
1,293
วิธีต่อกรอง ใช้น้ำหมักชีวภาพ บำรุงพืชในระบบน้ำหยด
คุณกฤษณะ สิทธิหาญ เกษตรกรปลูกสับปะรดอินทรีย์ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นคนที่ไม่ยอมหยุดนิ่งในการค้นคว้าหาความรู้มาดูแลและบำรุงสับปะรดในสวนของตนอยู่เสมอ เพื่อให้สับปะรดมีรสหวาน กรอบ อร่อย หนึ่งในนั้นคือการใช้น้ำหมักชีวภาพรดสับปะรด ซึ่งหลังจากใช้น้ำหมักแล้วก็ปรากฎว่าได้รสชาติอย่างที่ต้องการ ผู้บริโภคติดใจ ทำให้สับปะรดขายได้ราคา จนสามารถเพิ่มรายได้ให้กับคุณกฤษณะได้
2020-03-09
1,435
วิธีเลือกวัสดุปลูกกล้วยไม้รองเท้านารี ให้ออกดอกสวย ลูกค้าต้องการ
คุณชนินทรี สองเมือง เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้รองเท้านารี อาศัยอยู่ที่ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ค้นพบเทคนิคการปลูกกล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อส่งขายยังตลาดต่างประเทศทั้งโซนยุโรป , เอเชีย และ อเมริกา โดยมีทั้ง กล้วยไม้รองเท้านารี สายพันธุ์แท้มากกว่า 30 สายพันธุ์ และ พันธุ์ลูกผสม ที่ได้คิดค้นขึ้นเองโดยวิธีการผสมเกสรอีกหลายร้อยสายพันธุ์
2020-03-09
984
เทคนิคผสมเกสรกล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อขยายพันธุ์แบบทวีคูณ
คุณชนินทรี สองเมือง เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้รองเท้านารี อาศัยอยู่ที่ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ปลูก กล้วยไม้รองเท้านารี หลากหลายสายพันธุ์ทั้งพันธุ์แท้ และลูกผสม และได้คิดค้นเทคนิคการผสมเกสรของ กล้วยไม้รองเท้านารี เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ และ ปรับปรุงสายพันธุ์ โดยพันธุ์ลูกผสมนี้ยังเป็นที่นิยมของตลาดเพราะมีความหลากหลาย มีหน้าตาแปลกใหม่ โดยเน้นการส่งขายไปยังตลาดต่างประเทศ ทั้ง ยุโรป เอเชีย และอเมริกา
2020-03-09
887
วิธีทำสบู่ชาร์โคลจากถ่านไผ่ ทำง่าย ทำเองได้ ใช้ดีด้วย
จ.ส.ท.สุทิน ทองเอ็ม เกษตรกรปลูกไผ่แปรรูป อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เป็นเกษตรกรที่ไม่หยุดนิ่ง หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเสมอ เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าให้แก่สิ่งที่ตัวเองทำ และสบู่จากถ่านชาโคลก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่คุณสุทินคิดค้นขึ้น เพราะมีวัตถุดิบที่พร้อมอยู่แล้วอย่างไผ่ที่สามารถนำไปเผาเป็นถ่านและนำมาเป็นส่วนผสมในสบู่ได้ โดยคุณสุทินมีจุดประสงค์ว่าอยากให้ลูกค้าได้ใช้ของที่ถูกกว่าท้องตลาดแต่คุณสมบัติเทียบเท่าหรือมากกว่าเสียด้วยซ้ำ
2020-03-06
1,561
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-29°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ก.ย. พ.ศ.2563
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
44.39
0.14
บจก.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
45.50
0.00
บจก.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
46.00
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
47.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×