ข้อมูลเกษตร
เพาะเห็ดหอมในท่อนไม้เมเปิ้ล
การเพาะเห็ดเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเห็ดชนิดไหน โดยเฉพาะเห็ดหอม ก็มีคนนิยมเพาะมากเช่นกัน ซึ่งการเพาะเห็ดหอมส่วนใหญเราก็จะเห็นเพาะเห็ดในถุงพลาสติก แต่ครั้งนี้เราจะมาเปลี่ยนการเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติกมาเพาะเห็ดหอมจากท่อนไม้เมเปิ้ลแบบง่ายๆ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
2012-05-25
3,474
เทคนิคปลูกข้าวโพดหวานให้ได้ผลผลิตเร็ว ฉบับ อ.ทอง(ธรรมดา)
นายวีรยุทธ หรืออาจารย์ทอง (ธรรมดา) เจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนักรักบ้านเกิด บอกว่า ได้ทดลองและคิดค้นวิธีการปลูก ข้าวโพดหวานให้ได้ผลผลิตเร็ว 70-75 วัน ก็สามารถให้ผลผลิต และได้คุณภาพ พร้อมได้แนะนำวิธีการปลูกข้าวโพดหวานให้ได้ผลผลิตเร็ว 70-75 วัน แก่พี่น้องเกษตรกรที่สนใจโดยการปลูกข้าวโพดหวานควรจะปลูกช่วงต้นฤดูฝน (ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม) เพราะข้าวโพดจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิธีดังต่อไปนี้
2012-05-25
99,583
สูตรการบำรุงนาข้าวอินทรีย์ในดินเค็ม จากสมาชิก *1677
นายมานะ เซียงสันเทียะ เจ้าของรางวัลชนะเลิศ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนาดีเด่น ประจำปี 2552 และเป็นสมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร ซึ่งทำการเกษตรในพื้นที่ บ้านโคกพรม ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา มีพื้นที่การเกษตรรวม 40 ไร่ และใช้พื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมได้แนะนำสูตรการบำรุงนาข้าวอินทรีย์ในดินเค็ม ดังนี้ สูตรการบำรุงนาข้าวอินทรีย์ในดินเค็ม นายมานะ เซียงสันเทียะ บอกว่า ผลผลิตนาข้าวที่ได้จากนาข้าวอินทรีย์ซึ่งบริเวณรอบจะไม่มีพื้นที่นาที่ใช้สารเคมีใดๆเลย และในการเริ่มต้นทำนาข้าวจะมีปัญหาในการทำนามากเนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่ดินเค็ม จึงได้เริ่มต้นในการทำนาข้าวแบบอินทรีย์ โดยการทำปุ๋ยใช้เอง และทำน้ำหมักเอง จึงได้แนะนำสูตรการบำรุงนาข้าวอินทรีย์ในดินเค็ม ดังต่อไปนี้ สูตรการบำรุงนาข้าวอินทรีย์ในดินเค็ม สิ่งที่ต้องทำคือ 1.เริ่มต้นเตรียมดินในเดือนมกราคม และทำการหว่านปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะในการปรับปรุงดินเค็ม ก็คือโสนแอฟริกัน 2.หลังจากที่หว่านโสนแอฟริกันได้ 60 วัน ก็จะเริ่มออกดอก แล้วให้ทำการไถกลบตอซังพร้อมกับโสนแอฟริกัน 3.หลังจากการไถกลบแล้ว ให้ตากดินไว้จนถึงเดือนเมษายน จึงทำการหว่านปุ๋ยหมักมูลสัตว์ปริมาณ 400 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ 4.หลังจากหว่านปุ๋ยหมักมูลสัตว์แล้วให้ทำการไถแปรดินไปพร้อมกับปุ๋ยหมักมูลสัตว์ จากที่สภาพพื้นที่เป็นดินเค็มจึงได้ใช้ปุ๋ยพืชสดเป็นโสนแอฟริกาเพราะมีความทนทานต่อสภาพดินเค็ม หลังจากที่ใช้โสนแอฟริกันประมาณ 2 ปี ดินก็จะเริ่มลดความเค็มลงแล้วจึงหันมาใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดแทน 5.ในสภาพดินที่มีความเค็มเล็กน้อยจะปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ได้ดีข้าวจะมีกลิ่นหอมมากกว่าการปลูกในดินทั่วไป และหากดินมีค่าความเป็นกรดมากให้นำโดโลไมต์ มาใช้ในอัตราส่วน โดโลไมต์ 500-1,000 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ วิธีการการทำปุ๋ยหมักมูลสัตว์ 1.ให้นำเศษซากหญ้า ฟางต่างๆมากองแล้วเกลี่ยไว้ในตารางขนาด 2x3 เมตร ให้มีความสูง 30 cm. 2.หลังจากนั้นนำมูลสัตว์กองทับชั้นบนสูง 30 cm. แล้วนำน้ำหมักมาราดบนกองวัสดุให้ชุ่มแล้วทำการคลุมด้วยผ้าพลาสติกสีดำ คลุมไว้ครบ 15 วันแรกให้ทำการกลับกองปุ๋ย แล้วหมักต่อโดยใช้เวลาในการหมักนาน 3 เดือน 3.ให้เริ่มทำการหมักก่อนที่จะทำการเก็บเกี่ยวเพื่อเตรียมไว้สำหรับการบำรุงนาข้าวในรอบการปลูกรอบหน้า การทำน้ำหมักสำหรับบำรุงนาข้าวและนำไปผสมปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ วัตถุดิบคือ 1.หอยเชอรี่ หรือซากปลาที่ตายแล้ว 3 ส่วน 2.กากน้ำตาล 2 ส่วน 3.น้ำ 1 ส่วน วิธีการทำ นำส่วนผสมทั้งหมด มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นหมักไว้นาน 3 เดือน การนำไปใช้ ในการนำไปใช้บำรุงนาข้าวในอัตราสัดส่วนการใช้คือ น้ำหมัก 1 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยใช้ 20 ลิตรต่อ 1 ไร่ การทำน้ำหมักจากต้นกล้วย วัตถุดิบคือ 1.ต้นกล้วยสับละเอียด 3 ส่วน 2.กากน้ำตาล 1 ส่วน 3.น้ำ 1 ส่วน วิธีการทำ นำส่วนผสมทั้งหมด มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วหมักไว้นาน 3 เดือน การนำไปใช้ นำไปใช้เพิ่มธาตุอาหารในดินได้ดี และบำรุงนาข้าวได้ดีช่วงก่อนที่ข้าวจะออกรวง อัตราการใช้ น้ำหมัก 1 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยใช้ 20 ลิตรต่อ 1 ไร่
2012-05-24
5,450
เทคนิคการทำปุ๋ยมูลค้างคาวบำรุงข้าว จากสมาชิก *1677
นายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ เจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2553 ได้แนะนำเทคนิคการทำปุ๋ยจากมูลค้างคาวหรือขี้ค้างคาว ซึ่งมีจุดเด่นที่ให้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสสูงเป็นพิเศษโดยทั่วไป สูงกว่า 5% ขึ้นอยู่กับแหล่งและเวลาของการสะสมว่ามีระยะเวลาเท่าไหร่ ในถ้ำบางแห่งที่มีการสะสมทับถมกันนาน จนกลายเป็นหินฟอสเฟต มีธาตุอาหารชนิดหนึ่งที่ช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรดได้ โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อื่นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างดี ดังนั้นการนำไปผสมกับสารอินทรีย์ต่างๆ และปรุงสูตรให้มีธาตุอาหารที่เหมาะสมน่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับการปลูกพืชได้ดีที่สุด แต่ในปัจจุบันขี้ค้างคาวหาได้ยากและมีของปลอมเยอะ ส่วนใหญ่ที่ได้สัมปทานตามถ้ำ ก็จะเป็นพวกผู้มีอิทธิพลต่างๆ เป็นเจ้าของ แต่สูตรนี้แนะนำเกษตรกรพื้นบ้านอย่างเราๆที่พอสามารถหามูลค้างคาวได้ เพื่อใช้ในการทำปุ๋ยบำรุงต้นข้าวตลอดจนพืชไร่พืชสวน เทคนิคก็ไม่ยุ่งยากอะไรโดยมีเทคนิคการทำดังนี้
2012-05-24
4,091
สุดยอดครีมบำรุงผมจากดอกชบา (เคล็ดลับผมสวยตามแบบฉบับสาวเอเชีย)
\"ชบา\" เป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซีย ประกอบด้วยสารกลุ่มแอนโธไซยานินต้านอนุมูลอิสระ และมิวซีเลซ สารเมือกที่ทำหน้าที่คล้ายกลีเซอรีนเพิ่มความชุ่มชื้นและเคลือบผมให้เงางาม ผมนุ่มดูมีน้ำหนัก
2012-05-24
5,404
การดูแลปาล์มน้ำมันแรกเก็บเกี่ยวผลผลิต(อายุ 3 ปี)
ปาล์มน้ำมันในช่วงปีที่ 3 เป็นช่วงที่เริ่มให้ผลผลิตแก่เกษตรกร ลำต้นจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทะลายรุ่นใหม่ก็จะออกผลผลิตอย่างรวดเร็ว มีขนาดใหญ่ขึ้นและเป็นทะลายที่สวยสมบูรณ์มากๆ และหลังจากผสมติดประมาณ 5 เดือน ก็สามารถตัดทะลายปาล์มที่สุกเต็มที่ไปจำหน่ายได้
2012-05-24
31,946
เหลียงปลอดรา ภูมิปัญญาการจัดการแบบไม่ใช้สารเคมี
ผักเหลียงจัดเป็นผักพื้นบ้านประเภทไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีมากแถบจังหวัด ระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระนอง ผักเหลียงถือได้ว่าเป็นผักประจำถิ่นเลยทีเดียว ผักเหลียงที่มีรสหวานอร่อยต้องเป็นผักเหลียงที่ขึ้นในร่มหรือผลผลิตที่ออกหลังฤดูฝนไปแล้ว เพราะเป็นช่วงที่ผักเหลียงเริ่มแตกใบใหม่ เป็นใบอ่อนเหมาะสำหรับนำมาประกอบอาหาร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักเหลียงมักจะประสบปัญหาก็คือ เชื้อราในผักเหลียง ทำให้ผลผลิตผักเหลียงลดลงและไม่สามารถจำหน่ายผักเหลียงตามความต้องการของตลาดได้ จากการลงพื้นที่สอบถามวิธีการป้องกันเชื้อราในผักเหลียงของ เกษตรกรผู้ปลูกผักเหลียงมากว่า 15 ปี และมีสวนผักเหลียงประมาณ 4,000 กว่าต้น ได้แนะนำวิธีการป้องกันเชื้อราและดูแลผักเหลียงให้ได้ผลผลิตที่ดี โดยมีขั้นตอนและวิธีการดูแลง่าย ๆ ดังนี้
2012-05-24
5,915
สารสกัดเมล็ดสะเดา ปราบเพลี้ยร้าย แมลงตายหายห่วง
การใช้สารฆ่าแมลงเพื่อกำจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ที่มีพิษสูง สารเหล่านี้นอกจากจะกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ผลดี แต่ในขณะเดียวกันยังสามารถทำลายศัตรูของแมลงเหล่านี้ที่มีอยู่ในธรรมชาติ อาทิ ตัวห้ำ ตัวเบียน รวมไปถึงการทำลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีสารพิษตกค้างในดิน แต่ปัจจุบันมีการนำเอาพืชสมุนไพรชนิดต่างๆมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารกำจัดศัตรูพืชเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี
2012-05-24
22,992
การขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยวิธีการตอนกิ่งและเทคนิคการตอนกิ่งผักหวานป่าให้ออกรากดี
จากการสัมภาษณ์ คุณเสวก คุ้มเขต เกษตรกรบ้านเลขที่ 22 หมู่ 6 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เกี่ยวกับความเป็นมาของการเริ่มต้นปลูกผักหวาน กล่าวว่า หลังจากทำการเกษตรไร่นาสวนผสมในพื้นที่ 12 ไร่ได้แก่ ฝรั่ง ละมุด ชมพู่ ส้มโอ และลำไย มานานหลายปี ถึงได้มีโอกาสไปพบกับต้นผักหวานป่าและเกิดความสนใจในพืชชนิดนี้ขึ้นมา จึงจัดหาพันธุ์มาปลูกในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งผักหวานป่าและผักหวานบ้าน แซมกันไป โดยเฉพาะการปลูกผักหวานป่าถ้าปลูกด้วยการเพาะเมล็ดจะใช้เวลานานอย่างน้อย 3 ปีจึงจะสามารถเก็บผลผลิตได้ ดังนั้น จึงคิดหาวิธีตอนจากต้นแม่ 2 ต้นจากป่า ในระยะแรกพบปัญหารากไม่ออก กิ่งตายจำนวนมาก จึงคิดค้นหาวิธีจนพบเทคนิคที่ทำให้รากกิ่งตอนออกได้ดี เมื่อนำกิ่งไปปลูกก็พบว่าผักหวานป่าที่ตอนกิ่งด้วยวิธีนี่ มีการเจริยเติบโตดีและตั้งตัวเร็ว ส่วนเทคนิคการตอนกิ่งผักหวานป่าให้ออกรากดีนั้นมีวิธีการ ดังนี้
2012-05-24
4,061
มันสำปะหลัง 20 ตัน/ไร่ แป้ง 30% ทำได้โดยไม่ต้องใช้อาหารเสริม แบบฉบับ อ.ทอง(ธรรมดา)
นายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ เจ้าของเพชรพิมาย และเจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนักรักบ้านเกิด ประจำปี 2553 จังหวัดนครราชสีมา และทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำหรับสมาชิกท่านนี้มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกไม้ผล และเกษตรผสมผสาน อย่างมาก ได้เผยเทคนิคปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตมากกว่า 20 ตัน ต่อ 1 ไร่ ดังนี้
2012-05-24
16,620
ปลูกกระเจี๊ยบแดงแซมสวนมะนาว สร้างรายได้งามที่ สรรพยา
จากการสัมภาษณ์คุณสุรเชตฐ์ แจ่มผล อดีตเกษตรตำบล ผู้เปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกรวัย 52 ปี บ้านเลขที่ 242 หมู่ 6 ตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ผ่านรายการ “ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร” ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชัยนาท คุณสุรเชตฐ์ เล่าให้ฟังว่าตนมีพื้นทำการเกษตรมากกว่า 50 ไร่ ประกอบไปด้วยพื้นที่สระน้ำ และขุดร่องน้ำล้อมรอบพื้นที่ รวมพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เลี้ยงปลานานาพันธุ์ ไม้ผลต่างๆ เช่น มะม่วง มะขามเปรี้ยว (ทำมะขามเปียกขาย) ไก่พื้นเมือง แปรรูปขายเองตามที่ผู้บริโภคหรือพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่สั่ง ส่วนตัวผู้ตัวใดที่หุ่นดีท่าทางน่าสนใจจำนวนหลายร้อยตัวจะมีลูกค้าสั่งจองไปเลี้ยงเพื่อการประกวดไก่งาม แต่ที่น่าสนใจคือ กระเจี๊ยบแดง ซึ่งปลูกแซมในพื้นที่ปลูกมะนาวแบบยกร่องในพื้นที่ 5 ไร่ ได้ปลูกและบำรุงรักษากระเจี๊ยบแดงด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
2012-05-24
10,543
ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตดี ด้วยปุ๋ยหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรเพิ่มผลผลิต
จากการสัมภาษณ์ นายกฤษณพงศ์ หนาสมัย นักวิชาการปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Famer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.30 - 15.00 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต นายกฤษณพงศ์ กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีผลผลิตลดลง มีคำแนะนำที่ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยชีวภาพใส่ต้นปาล์มน้ำมัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2012-05-24
4,326
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
32.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.64 บาท
ดีเซล
29.84 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ม.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
48.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
48.00
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
52.00
3.00