ข้อมูลเกษตร
เทคนิคการรักษาไก่ตาอักเสบด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น
ไก่ตาอักเสบนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เจอค่อนข้างบ่อย ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเสียหายต่อเกษตรกร และอาจเกิดภาวะขาดทุนก็เป็นได้ อาการไก่ตาอักเสบ เบื้องต้นไก่จะมีอาการตาบวมแดง มีน้ำตาไหลตลอดเวลาและตาไม่ค่อยเปิดกว้าง เมื่อเป็นแล้วจะมีการแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่น ๆ ค่อนข้างเร็ว ถ้าทิ้งไว้หรือไม่มีการป้องกันรักษาที่ถูกวิธีอาจทำให้ไก่ที่เลี้ยงไว้ตายได้เช่นกัน
2012-08-31
67,873
น้ำหมักจากหอยเชอรี่ช่วยเร่งสลายฟางข้าวในนาได้
ในการทำนาข้าวของเกษตรกรทุกคนที่ประกอบอาชีพทำนา ล้วนแต่มีความหวังในข้าวในนาของตนเองมีความอุดดมสมบูรณ์ และปราศจากโรค แมลง และภัยตามธรรมชาติ มีผลผลิต รวงข้าวสวยเม็ดเต็มหน่วย และประหยัดต้นทุนและศูนย์ข้าวชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านอ่าวเคียน ซึ่งมี คุณจรูญ พลายด้วง เป็นประธานกลุ่มหมู่ที่ 2 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชเกษตรกรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำน้ำหมักจากหอยเชอรี่ใช้ในนาข้าว เพื่อนำมาใช้ในการบำรุงดินและต้นข้าวใช้ก่อนที่จะหว่านเมล็ดข้าวได้ผลเป็นอย่างดี (ใช้ได้ทุกสายพันธุ์ข้าว)และมีประสิทธิภาพไม่แพ้สารเคมีที่เคยใช้กัน จึงยกตัวอย่างองค์ความรู้นี้มาให้พี่น้องเกษตรกรที่ทำนาเหมือนกันลองทำใช้ดู โดยมีวิธีการทำดังนี้
2012-08-30
3,477
สูตรปุ๋ยหมักชีวภาพ บำรุงดิน บำรุงข้าว สำหรับพื้นที่นาดอน
พื้นที่ดอนเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการทำนา เนื่องจากสภาพพื้นที่สูงๆต่ำๆ ไม่ราบ อีกทั้งมีสภาพแห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกษตรที่ทำนาในที่ดอนส่วนใหญ่จะได้ผลผลิตน้อย การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพปรับสภาพดิน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ดินในที่ดอนเหมาะสมต่อการทำนา และยังเป็นการช่วยบำรุงข้าว ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย
2012-08-30
3,705
เทคนิคการป้องกันและกำจัดโรคไหม้ในนาข้าว
ในช่วงฤดูฝนของทุกปีได้มีฝนตกกระจายตลอดทั้งเดือนและมีเมฆปกคลุมติดต่อกันหลายวันทำให้ความชื้นในอากาศสูงเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลายของโรคไหม้ข้าวในระยะนี้ ซึ่งลักษณะอาการของโรคใบไหม้ที่เกษตรกรสามารถจะสังเกตได้ที่ใบจะพบจุดช้ำน้ำในระยะแรกเริ่ม ต่อมาจะพบแผลเป็นจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตาตรงกลางแผลมีสีเทาแผลขนาดต่างๆ กันกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง กล้าข้าวจะแห้งและฟุบตายอาการคล้ายถูกไฟไหม้จากการสัมภาษณ์นายศิวะพงศ์ นฤบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวในรายการFARMER INFO แนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดไม่ให้ข้าวในนาเกิดโรคไหม้ ด้วยแนวทางการปฏิบัติง่ายๆดังต่อไปนี้
2012-08-30
25,604
สูตรอาหารวัวขุน 100 %
จากการสัมภาษณ์นายถาวร รักษาผล เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวขุนจังหวัดชุมพร เวลา 10.00 น. วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2555 ซึ่งมีประสบการณ์การเลี้ยงวัวขุนมากว่า 20 ปี ได้กล่าวว่า การทำอาหารให้วัวขุนกินนั้นมีหลายสูตร หลายวิธี และแต่ละฟาร์มก็มีสูตรการให้อาหารไม่เหมือนกัน ปัจจัยหลักก็คือวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น คุณถาวร รักษาผล ได้แนะนำสูตรอาหารวัวขุน 100 % ดังนี้
2012-08-30
26,893
การป้องกันไข้หวัดไก่ด้วยสมุนไพรในบ้าน
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อน หรือบางวันมีฝนตกชุกตลอดทั้งวัน และมีความชื้นในอากาศสูง เกษตรกรที่ทำการเกษตรต้องมีการป้องกันพืชผัก ไม้ผลที่ปลูกด้วยวิธีการต่างๆ และเกษตรกรบางรายที่ทำการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็น โค-กระบือ หรือสัตว์ปีกก็ยังกังวลเพราะต้องป้องกันการเกิดโรคกับสัตว์เลี้ยงในสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ และโรคที่สามารถพบได้บ่อยในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนั้นก็คือ ไข้หวัด ที่จะมีอาการแสดงออกมาและเห็นได้ชัดเจน ดังนั้น เกษตรกรจึงป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดกับสัตว์เลี้ยง
2012-08-30
4,212
สมุนไพรป้องกันกำจัดหนอนและแมลงในนาข้าว
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 14.35 น. ทีมงานรายการ Farmer in fo สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz สัมภาษณ์คุณสมชาย คำแหงรส บ้านเลขที่ 323 หมู่ 10 บ้านหนองบัวนา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประธานกลุ่มเกษตรกรร่วมใจต้านภัยเศรษฐกิจ ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพตราเต่ายิ้มและผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ 105 ตรารุ้งรวงทอง ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ว่า กลุ่มเกษตรกรร่วมใจต้านภัยเศรษฐกิจ สมาชิกทั้งหมดทำนาอินทรีย์และส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบที่มีในครัวเรือนมาใช้ เพื่อจะได้ลดต้นทุน กำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวต่างๆ
2012-08-29
3,013
เทคนิคการเก็บเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติจากตอซังข้าว
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. คุณนพดล น้อยใหม่ เกษตรกรผู้ทำนาอินทรีย์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ให้สัมภาษณ์กับรายการ farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตรสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.พิษณุโลก FM 92.50 MHz เกี่ยวกับเทคนิคการเก็บเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติจากตอซังข้าว ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติจากตอซังข้าว เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นข้าว และต้านทานโรคต่างๆ ได้ดี เหมาะสำหรับเกษตรกรที่อยากลดต้นทุนในการทำนาข้าว เทคนิคดีๆสำหรับการเก็บเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติจากตอซังข้าว เพื่อเผยเเพร่ไปยังเกษตรกรที่สนใจ ผ่านทางศูนย์ข้อมูล*1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร
2012-08-29
3,396
เทคนิคการบำรุงดินแปลงเพาะกล้าพื้นที่ทำนาในที่สูงเพื่อให้ต้นกล้าถอนง่าย ด้วยสารเร่ง พด.2
การทำนาในพื้นที่สูงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินเป็นพิเศษ เพราะว่าสภาพดินโดยทั่วไปบนพื้นที่สูงจะเป็นแบบดินภูเขา ดินลูกรัง หรือเป็นกรด เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนหิน มีปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก ไม่เพียงพอกับความต้องการ ในการเจริญเติบโตของข้าว ดังนั้นจะต้องปรับปรุงบำรุงดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน
2012-08-29
3,183
กระดูกไก่
กระดูกไก่เป็นพรรณไม้พุ่มที่มีความสูงประมาณ 0.5-2.5 เมตร ลำต้นมีข้อบวมพอง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ใบมีลักษณะเป็นรูปรี หรือรูปหอก ปลายและโคนเป็นใบเรียวแหลม ขนาดของใบกว้างประมาณ 1.5-4 นิ้ว ยาวประมาณ 3-8 นิ้ว ริมขอบใบหยัก ผิวใบบาง ก้านใบยาวประมาณ 0.2-1.5 ซม.
2012-08-29
4,299
อ้อยดำ
ทั้งต้น มีฤทธิ์แก้อาการขัดเบา แก้ปัสสาวะพิการ แก้ไข้ตัวร้อน แก้พิษตานซาง บำรุงธาตุน้ำ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้เสมหะเหนียว ทำให้ชุ่มชื่นในลำคอ ในอก บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ ขับน้ำเหลือง แก้ช้ำใน รักษาโรคไซนัส
2012-08-29
3,473
เทคนิคการตอนพริกไทยให้ออกรากดีและได้ต้นกล้าที่แข็งแรง
จากการสัมภาษณ์คุณพรชัย พรหมพิมาน เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรผสมผสาน สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Famer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 14.30-15.00 น. ณ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต
2012-08-29
23,427
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.64 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
45.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ส.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
45.00
0.00