ข้อมูลเกษตร
ทอดมันเห็ดนางฟ้า
\"ทอดมันเห็ด\" เป็นการนำเอาเห็ดเศรษฐกิจมาแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภคและผู้ที่กำลังหารายได้ เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง ด้วยรสชาติที่ถูกปาก ทำให้เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจค่อนข้างมาก และวัตถุดิบเห็ดก็สามารถหาได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากสามารถผลิตเห็ดได้ทั้งปี ซึ่งบางช่วงเห็ดอาจมีราคาต่ำเนื่องจากปริมาณมีมากเกินความต้องการของท้องตลาด ดังนั้นเมื่อนำเห็ดมาแปรรูปเป็นทอดมันเห็ดก็ทำให้เห็ดกระจายตัวได้มากขึ้น ซึ่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน มองเห็นความสำคัญในด้านการแปรรูป จึงได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำทอดมันเห็ดและนำมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีคุณอัมพกา อารามรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำผู้ที่สนใจ จึงได้แนะนำผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. มาให้ท่านที่สนใจได้ลองนำไปประกอบรับประทานในครัวเรือนหรือจะนำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย
2012-09-25
12,264
การปลูกถั่วเขียวหลังนา คุณภาพดี
ลุงเที่ยง สินปักษา เกษตรกรบ้านยางใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเพราะเป็นหมอดินประจำหมู่บ้าน และยังเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่ประจำปี 2551 จ.นครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 13.45 น. เรื่องวิธีการปลูกถั่วเขียว กำจัดหนอนเขียว และโรครากเน่าในถั่วเขียว ให้ได้ประสิทธิภาพ ดังนี้
2012-09-25
6,419
เสริมการใช้ปุ๋ยของแก้วมังกร โดยการรักษาความชุ่มชื้นในดินด้วยกาบมะพร้าว
ปัจจุบันแก้วมังกรเป็นพืชที่ได้รับการยอมรับในหมู่เกษตรกรผู้ปลูกจำนวนมาก เนื่องจากสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ เนื่องจากสภาพราคาที่ค่อนข้างสูง จึงทำให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในหลายๆพื้นที่หันมาให้ความสนใจและทำการปลูกแก้วมังกรจำนวนมาก ทั่วทุกภูมิภาค แต่สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรต้องคำนึง คือสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดอุปสรรคอย่างมากในการปลูก เพราะบางพื้นที่เป็นดินทรายบ้าง เป็นพื้นที่แล้งน้ำบ้าง ทำให้เกษตรกรต้องหันมาหาวิธีในการรักษาความชื้นในดินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของพืชชนิดนี้ จึงส่งคุณสุมลรัตน์ ชูเวช นักวิชาการเกษตรทำการศึกษาและทดลอง โดยการนำเปลือกมะพร้าวที่เหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์ ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จสามารถรักษาความชื้นในดินได้ดีในพื้นที่โล่งและแห้งแล้งและนอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยหมักชีวภาพที่หว่านลงไปได้ดีด้วย จึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรผู้ที่สนใจและสามารถหาวัสดุเปลือกมะพร้าวได้ง่ายเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2012-09-25
7,512
อาหารปลาดุก ทำง่าย ใช้สะดวก
ปลาดุก เป็นปลาที่คนไทยรู้จักกันดีและมีความนิยมบริโภคในอัตราที่สูง สามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงอย่างงดงาม เพียงแต่มีน้ำดี สภาพพื้นที่ดี มีการเอาใจใส่ดูแลให้อาหารดี รวมทั้งผู้เลี้ยงขยันศึกษาหาความรู้เพื่อประยุกต์ใช้กับกิจการของตน และเพื่อสนองตอบปัจจัยในการเลี้ยงปลาดุกอย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันอาหารปลาดุกนั้นมีราคาค่อนข้างแพง การทำอาหารใช้เองเพื่อลดต้นทุนในการผลิตจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการเลี้ยงปลาดุก
2012-09-25
5,845
การผลิตเชื้อราขาวต้นไผ่ป้องกันกลิ่นเหม็นจากมูลและปัสสาวะของสุกร
การเลี้ยงสุกรในปัจจุบัน นิยมเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ หรือที่เรียกกันว่า เลี้ยงแบบหลุม ช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลาในการเลี้ยงมากเพราะไม่ต้องดูแลมาก แต่ถึงจะประหยัดเวลาในการดูแล แต่ก็มีปัญหาด้วยการส่งกลิ่นเหม็นของสุกรมากเหมือนกัน จึงมีวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นของปัสสาวะและมูลสุกรมาฝากเกษตรผู้เลี้ยงสุกรแบบง่ายๆ สามารถนำไปใช้ได้ไม่ยากเกินไป
2012-09-25
4,992
เทคนิควิธีการป้องกันโรคกุ้งตายด่วนหรือโรค EMS
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดโรคระบาดที่คาดว่า เป็นสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งจะทำให้กุ้งตายในช่วง 20-30 วัน โดยเฉพาะในช่วง 2 ถึง 3 เดือนที่ผ่านมาเกิดโรคระบาดกุ้งตายยกบ่อ ซึ่งเป็นโรคที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากุ้งตายด่วน หรือโรค EMS ซึ่งโรคดังกล่าวนี้ไม่มีใครทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ส่วนอาการที่พบโดยกุ้งจะมีลำตัวขาวซีด ไม่กินอาหาร จะลอยหัว แล้วจะลงไปตายก้นบ่อ ตัวกุ้งไม่ลอยน้ำขึ้นมา จึงทำให้ชาวบ้านหลายรายเกิดความวิตกกังวลเพราะปัญหาดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้น ดังนั้น นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดจันทบุรี จึงแนะนำเทคนิควิธีการป้องกันโรคกุ้งตายด่วนหรือโรค EMS ผ่านทางรายการFarmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตรในช่วงคลีนิคเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz.
2012-09-24
8,797
สุกรพันธุ์เปียแตรง
สุกรพันธุ์เปียแตรง เป็นสุกรที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูงมากไขมันบาง มีกล้ามเนื้อเด่นชัด มีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าพันธุ์ดูรอค และอาจมียีนที่ทำให้ไวต่อความเครียด จากการเคลื่อนย้ายและสิ่งแวดล้อม ทำให้สุกรเกิดอากาช็อคและตายได้ง่าย เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนเพียง 1 คู่ ปัจจุบันสามารถตรวจสอบและทำการคัดเลือกได้ เมื่อปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลเบลเยี่ยมได้มอบสุกรพันธุ์เปียแตรงให้กรมปศุสัตว์ จากนั้นได้ทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ให้ปลอดจากยีนเครียดมีความทนต่อสภาพแวดล้อม จัดเป็นสุกรที่มีไขมันบางและให้เปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูงที่สุดในบรรดาพันธุ์สุกรที่นำเข้าจากต่างประเทศ
2012-09-24
13,027
สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์ไอร์แลนด์
สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์ไอร์แลนด์ เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเข้ามาจากประเทศไอร์แลนด์ เมื่อ ปี 2535 เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สุกรของกรมปศุสัตว์ และแพร่กระจายพันธุ์ไปสู่เกษตรกร กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์เล็ก กองบำรุงพันธุ์สัตว์ ได้ดำเนินการพัฒนาพันธุ์ด้วยการทดสอบพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ จนกระทั่งได้ฝูงสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ที่มีศักยภาพดีเยี่ยม ลักษณะพันธุกรรมเป้าหมายต่างๆ มีความผันแปรน้อยมาก มีความแข็งแรง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เลี้ยงง่าย จัดเป็นสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ของกรมปศุสัตว์สายพันธุ์หนึ่งที่เกษตรกรให้การยอมรับและนิยมนำไปพัฒนาพันธุกรรมของตนเองในการผลิตสุกรพันธุ์แท้ หรือสุกรแม่พันธุ์สองสายสำหรับใช้ภายในฟาร์ม
2012-09-24
11,373
สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายปากช่อง 1
สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายปากช่อง 1 เป็นสุกรพันธุ์แลนด์เรซที่มีการพัฒนา พันธุ์ให้มีลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดี รูปร่างภายนอกแข็งแรง ลำตัวยาว ขาแข็งแรง ตลอดจนมีสมรรถภาพการสืบพันธุ์ดี เหมาะสำหรับใช้ผลิตแม่สุกรสองสายพันธุ์ สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายปากช่อง 1 รวมลักษณะที่ดีเด่นของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์แคนาดาและไอร์แลนด์ โดยนำข้อดีด้านโครงสร้างขาแข็งแรงจาก สายพันธุ์แคนาดา และอัตราการเจริญเติบโตดี ไขมันบาง ให้ลูกดกและเลี้ยงลูกเก่งจากสายพันธุ์ไอร์แลนด์
2012-09-24
10,365
สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายราชบุรี
สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายราชบุรี เป็นสุกรพันธุ์แลนด์เรซ ปรับปรุงพันธุ์จากการรวมข้อดีของสองสายพันธุ์ คือ เยอรมันและไอร์แลนด์ สร้างและพัฒนาพันธุ์ให้เป็นสุกรสายแม่พันธุ์ที่รวม ข้อดีด้านอัตราการเจริญเติบโตดีใช้อาหารน้อยลำตัวยาว กล้ามเนื้อเด่นชัดและปริมาณเนื้อแดงมากจากสายพันธุ์ไอร์แลนด์ส่วนโครงสร้าง ขาและความแข็งแรงของขามาจากสายพันธุ์เยอรมัน
2012-09-24
4,824
สุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์กรมปศุสัตว์
สุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ ได้ปรับปรุงสุกรพันธุ์ดูร็อคที่มีอยู่ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น เน้นในเรื่องคุณค่าทางเศรษฐกิจของสุกรขุน เช่น โตเร็ว ซากดี มีปริมาณเนื้อแดงมาก และใช้อาหารในปริมาณที่น้อย ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือ ปลอดจากยีนเครียด ทำให้ลดความสูญเสียของสุกรขุน สุกรดูร็อคสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ ดังกล่าวผ่านกระบวนการรวมความสามารถที่ดีเหล่านี้ไว้ในสุกรตัวเดียวกัน โดยวิธีจัดระบบผสมพันธุ์ และทำการคัดเลือกจากผลการทดสอบพันธุ์ สำหรับยีนเครียดได้ทำการตรวจสอบยีนโดยวิธีอณูพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดพันธุกรรมที่ดีและสม่ำเสมอไปสู่ลูกหลาน ทำได้โดยจัดระบบผสมพันธุ์ในการผลิตสุกรพันธุ์ดูร็อคสาย พันธุ์กรมปศุสัตว์เพื่อเพิ่มความเหมือนกันของยีน (homozygous)
2012-09-24
15,329
สุกรพันธุ์ปากช่อง 3
สุกรพันธุ์ปากช่อง 3 เป็นการผสมผสานพันธุกรรมที่ดี (genetic pool) ระหว่างสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ที่มีความสามารถ ในการเจริญเติบโตที่ดีโครงร่างใหญ่และพันธุ์เปียแตรงที่มีปริมาณ เนื้อแดงมากทำการคัดเลือกสุกรต้นแบบที่มีคุณสมบัติตาม วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์ที่ต้องการ คือ เป็นสุกรที่มี สีขาวตลอดลำตัว หูตั้ง รูปร่างสมส่วน กล้ามเนื้อมากเป็นพิเศษบริเวณไหล่ สันหลังและสะโพกใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผลิตสุกรขุน
2012-09-24
6,915
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
32.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.64 บาท
ดีเซล
29.84 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ม.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
48.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
48.00
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
52.00
3.00