ข้อมูลเกษตร
การป้องกันแมลงสิง แมลงบั่ว และมวนปากดูดในนาข้าวด้วยน้ำส้มควันไม้
ภายหลังจากที่ข้าวต้องท้องออกรวงมักพบการระบาดของแมลงสิงในนาข้าว โดยแมลงสิงจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นข้าว และเมล็ดข้าวระยะน้ำนม ทำให้เมล็ดลีบ หรือเมล็ดไม่สมบูรณ์และผลผลิตข้าวลดลง การใช้น้ำส้มควันไม้ป้องกันและขับไล่แมลงปากดูดสามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนค่าสารเคมีได้ดี
2012-11-09
5,401
สมุนไพร 4 ชนิดพิชิตมอดในข้าวสาร
ปัจจุบันทุกๆ ครัวเรือนคงประสบปัญหาคล้ายคลึงกันในการเก็บรักษาข้าวสารนั่นก็คือข้าวสารที่เราเก็บไว้เป็นเวลานานๆมักมีมอดสีดำตัวเล็กๆมารบกวนกัดกินข้าวอยู่เสมอ วันนี้จึงนำวิธีการป้องกันมอดในข้าวสารด้วยวิธีการง่ายๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของพ่อบุญเป็ง จันต๊ะภา ปราชญ์เกษตร ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ได้ยินดีเผยแพร่สูตรนี้ผ่านรายการ FARMER INFO.จ.เชียงราย โดยมีการทำง่ายๆด้วยสมุนไพรที่หาได้ทั่วไปในชุมชนดังนี้
2012-11-09
4,424
การปลูกมะลิคุณภาพดี ปลอดสารเคมี เป็นที่ต้องการของตลาด
ดอกมะลิที่สวนของคุณทองพันธุ์มีคุณภาพ สวย เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของคุณทองพันธุ์ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลังของครอบครัวเลยก็ว่าได้ ดอกมะลิจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากของเกษตรกรผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมหรือรายได้หลัก
2012-11-09
80,893
รากกระถิน ดี มีประโยชน์ ช่วยลดความดันโลหิตสูง
สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ควรรักษาให้ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ วันนี้จึงมีเกร็ดความรู้ในเรื่องการลดความดันโลหิตสูงด้วยสมุนไพรตามบ้านเรามาแนะนำ โดยคุณกิจติกร กีรติเรขา เจ้าของสวนมะม่วงงามเมืองย่า ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Famer Info จ.นครราชสีมา ว่าการนำรากกระถินบ้านมาต้ม จะเป็นยาช่วยลดความดันโลหิตสูง ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีกรรมวิธี ดังนี้
2012-11-09
3,956
การปลูกหวายป่าตัดผลจำหน่ายเชิงการค้า
หวายป่าเป็นพืชที่น่าสนใจในการปลูฏเชิงการค้าอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีอายุยืนหลายปี ปลูกครั้งเดียวสามารถเก้บผลผลิตจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี นับเป็นพืชสร้างรายได้ดีพืชหนึ่ง
2012-11-09
22,275
การปลูกกกสามเหลี่ยมใหญ่ไว้ใช้ในการจักสาน
ต้นกกสามเหลี่ยมใหญ่จัดเป็นวัชพืชอย่างหนึ่ง ลำต้นมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม เจริญเติบโตเป็นกอ มีลำต้นใต้ดินแตกไหลได้ พุ่มสูงตั้งแต่ 1-2 เมตร ใบของกกสามเหลี่ยมใหญ่ค่อนข้างแข็ง แผ่นใบแคบ มีลักษณะเรียวยาวเป็นรูปใบหอก ยาวประมาณ 50-100 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อ ชอบขึ้นในที่ที่มีข้ำท่วมขัง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยนำเอาต้นมาจักสานเป็นเสื่อ กระเป๋า ทำเป็นผ้าม่านประดับบ้านและ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ต้นกกสามเหลี่ยมใหญ่นี้ปลูกและดูแลรักษาง่าย จึงสามารถปลูกไว้ใช้สอยกันได้ตลอดปี และที่บ้านกุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่นก็เป็นกแหล่งปลูกกกสามเหลี่ยมใหญ่ไว้แปรรูปเป็นอาชีพเสริมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
2012-11-09
5,823
การตอนกิ่งไผ่
สูตรนี้ถูกเปิดเผยโดยลุงดำ ผู้ดูแลสวนไผ่บุญคุ้ม เป็นสวนไผ่ของคุณวริการ์ แพศย์กล ณ บ้านหัวฝาย ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย การขยายพันธุ์ไผ่ด้วยวิธีการตอนกิ่ง เป็นการทำด้วยวิธีง่ายๆ เกษตรกรเองก็สามารถทำได้ จะทำในช่วงฤดูฝน เหมาะสมกับไผ่พันธุ์ตงไต้หวัน เพราะมีลำต้นใหญ่ไม่สามารถขุดแยกต้นไปขยายพันธุ์เหมือนต้นไผ่พันธุ์อื่นได้ วิธีการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยวิธีการตอนกิ่ง ต้องเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ดังนี้
2012-11-09
3,435
พันธุ์ไก่พื้นเมือง
ปัจจุบันไก่พื้นเมืองมีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ไก่แจ้ ไก่อู ไก่ตะเภา ไก่เบตง และไก่ชน ส่วนใหญ่และไก่พื้นเมืองจะเป็นสายพันธุ์ไก่ชนสังเกตได้จากแม่ไก่จะมีขนดำหน้าดำ และแข้งดำ หงอนหิน แต่จะมีแม่พันธุ์บางส่วนที่มีสีเทา สีทอง แต่หงอนก็ยังเป็นหงอนหิน ซึ่งเป็นลักษณะหงอนของไก่ชน เหตุที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ไก่ชน เพราะว่าไก่ชนมีรูปร่างใหญ่และยาว เจริญเติบโตดี และแม่พันธุ์ก็ไข่ดก เนื่องจากนักผสมพันธุ์ไก่ชนได้คัดเลือกลักษณะดีเด่นไว้อย่างต่อเนื่องนับร้อยปีมาแล้วเกษตกร เพื่อนบ้านจะขอซื้อขอยืมหรือขอไปขยายพันธุ์มากกว่าไก่พันธุ์อื่นๆ กรมปศุสัตว์ได้ทำการวิจัยผสมพันธุ์คัดพันธุ์ไก่พื้นเมืองมาตั้งแต่ ปีพ.ศ.2532 โดยเริ่มจากสายพันธุ์ไก่ชน จาก 17 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่การปรับปรุงพันธุ์ไม่ได้เน้นในด้านการชนเก่ง แต่เน้นในด้านการเจริญเติบโต และไข่ดก เพื่อให้สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว สำหรับไก่ชนไทยแท้สีขนแยกได้หลากหลาย ถึง 17 สีขน เช่น เหลืองหางขาว ประดู่หางดำ เหลืองเลา ประดู่เลา แสมดำ เป็นต้น
2012-11-09
14,896
การปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง
การที่จะเพิ่มมูลค่าของไก่พื้นเมืองจะต้องมีพันธุ์ไก่ที่ดี โดยเฉพาะไก่ชนจะต้องเป็นพันธุ์ที่แข็งแรง ในภาคกลางนิยมไก่ชนที่มีรูปร่างใหญ่ หนักประมาณ 3.0-4.5 กก. แต่ในภาคเหนือนิยมไก่ชนขนาดเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 3.0 กก. ส่วนภาคใต้นิยมไก่ชนที่มีเดือยแหลมคม และทุกภาคชอบไก่ชนเก่ง การที่จะได้ไก่พันธุ์ดี ราคาสูง จะต้องทำการปรับปรุงพันธุ์ด้วยตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงพันธุ์มีหลักการโดยสรุป 2 หลัก ทำควบคู่กันเสมอๆ คือ หลักการผสมพันธุ์ กับหลักการคัดเลือกพันธุ์
2012-11-09
15,611
โรคและการป้องกันโรค
โปรแกรมการทำวัคซีน การที่ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคดีขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น โปรแกรมการทำวัคซีนที่ดี การเลือกชนิดวัคซีนที่เหมาะสม และคุณาภาพดี วิธีการให้วัคซีน สภาพแวดล้อมและสุขภาพของฝูงไก่เอง ขณะที่ทำวัคซีน เป็นต้น นอกจากนี้ การที่ทำวัคซีนกับฝูงไก่พร้อมๆ กันยังยากที่จะให้ทุกตัวสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ดีเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าทำวัคซีนไปแล้วได้ผลสมบูรณ์ตามเป้าหมาย แต่โรคอาจเกิดกับไก่เป็นบางส่วน ทำให้ภูมิคุ้มกันโรคหมดเร็วกว่าที่ควร ดังนั้น บางครั้งจึงจำเป็นจ้องมีการทำวัคซีนซ้ำ
2012-11-09
5,987
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ(1) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
ดูราคารสินค้าเกษตรเพิ่มเติม
2012-11-08
1,810
การวางกับดักกาวเหนียวเหลือง-ฟ้าป้องกันศัตรูพืชในแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
คุณสุรีพร จันทร์ลอย เกษตรกรผู้ปลูกผักแบบไร้ดินหรือผักไฮโดรโปนิกส์ ในพื้นที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ได้พูดถึงปัญหาการปลูกผักแบบไร้ดินหรือที่เรียกว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เรื่องแมลงศัตรูพืชที่เข้ามาทำลายพืชผัก เช่น หนอนผีเสื้อ แมลงวัน หนอนใยผัก ฯลฯ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผักไฮโดรโปนิกส์ ทำให้คุณสุรีพรได้คิดวิธีการกำจัดและป้องกันแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆด้วยวิธีการง่ายๆและปลอดภัยสำหรับเกษตรกรและผู้บริโภค
2012-11-08
7,249
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.64 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
45.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ส.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
45.00
0.00