ข้อมูลเกษตร
เพลี้ยแป้งตายสิ้น ด้วยน้ำมันก๊าด
เพลี้ยแป้ง เป็นศัตรูพืชที่เกษตรกรส่วนใหญ่หลีกหนีไม่พ้น ซึ่งแล้วแต่มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณการระบาดของแต่ละพื้นที่ โดยเมื่อเจอหรือประสบกับปัญหาดังกล่าวแล้ว ยากที่จะกำจัดหรือทำลายนั่นเอง วันนี้คุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ จึงได้แนะนำวิธีการแบบง่าย ๆ และต้นทุนต่ำ ในการนำสารชีวภาพมาใช้กำจัดเพลี้ยแป้ง แบบครั้งเดียวได้ผลตามต้องการ โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2016-05-18
14,212
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-18
706
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-17
1,016
สูตรอาหารวัวเพื่อลดต้นทุน ในช่วงหน้าแล้ง
วัวเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของเกษตรกร ซึ่งภาคใต้ในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม สภาพอากาศแห้งแล้ง อาหารวัวพื้นบ้านจึงมีเพียงฟางข้าวและหญ้าแห้งประทังชีวิต ทำให้ขาดสารอาหาร น้ำหนักลดลง และเป็นโรคง่าย ส่งผลกระทบด้านราคาจำหน่าย
2016-05-17
8,434
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-16
1,980
มะนาวชำใบ / ปลูกมะนาวด้วยใบ
มะนาว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมีความนิยมใช้ และนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย ตลาดต้องการตลอดปี ทั้งยังมีหลากหลายสายพันธุ์ สามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยวิธีการตอนและชำกิ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ทำกันมาอย่างแพร่หลายในการเพิ่มจำนวนต้นพันธุ์มะนาว หากแต่ถ้าใช้วิธีการตอนหรือชำกิ่งแล้วจะทำให้ได้จำนวนต้นขยายต่อต้นพันธุ์น้อย หากมีต้นพันธุ์ดีราคาแพงการขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้อาจไม่คุ้มค่า และทำให้ได้จำนวนต้นไม่มาก ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการชำใบ โดยมีหลักการดังนี้
2016-05-16
8,283
ด้วงเจาะลำต้นหม่อน
แมลงศัตรูพืชที่สำคัญและทำลายต้นหม่อน คือ ด้วงเจาะลำต้นหม่อนหรือด้วงหนวดยาว ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนควรเฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะเข้าทำลายต้นหม่อนทั้งระยะหนอนและตัวเต็มวัย มักพบการเข้าทำลายในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม ตัวผู้เล็กกว่าตัวเมีย ตัวผู้มีสีเทาปนเหลือง ตัวเมียมีสีเทาปนดำ
2016-05-13
3,786
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-13
745
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-12
1,711
แก้อาการใบและต้นไผ่สามฤดูเหลืองด้วยแร่หินภูเขาไฟ
เป็นที่รู้กันดีในผู้เลี้ยงไผ่สายพันธุ์เบาอย่าง “ไผ่เลี้ยง” หรือ “ไผ่ 3 ฤดู” ว่าไผ่ชนิดนี้จะมีหน่อตลอดทั้งปี โดยจะเริ่มให้หน่อชุดแรกหลังปลูก 6 เดือน และจะทยอยให้เก็บเกี่ยวหน่อไผ่ได้ทุกวัน ซึ่งปริมาณผลผลิตจะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา เช่น การให้น้ำ ให้ปุ๋ยและการตัดแต่งกิ่ง
2016-05-12
7,264
การใช้ทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าไล่ยุงและแมลงต่างๆ
เกษตรกรและประชนทั่วไปที่มีปัญหาเกี่ยวกับยุงและแมลงต่างๆที่รบกวนในครัวเรือนและในโรงเรือนสัตว์โดยเฉพาะโรงเรือนโคเนื้อ หรือโคขุน วันนี้เรามีวิธีง่ายๆ ในการไล่ยุงและแมลงเหล่านี้ด้วยการใช้ทะลายปาล์มเปล่ามาแนะนำกัน
2016-05-12
5,567
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-12
1,220
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00