ข้อมูลเกษตร
การแกล้งข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยท่อพีวีซี
การทำนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว เป็นวิธีการที่สุดยอดปรารถนาของโลกมนุษย์ เพราะเป็นการทำนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในขณะนี้ ใช้น้ำน้อย ทำงานง่าย ต้นทุนต่ำ ลดมีเทน ลดภาวะโลกร้อน ศัตรูข้าวน้อย เมื่อใช้แพในการทำนา ยิ่งสะดวกในการจัดการ โดยเฉพาะจัดการกับวัชพืชในนาข้าวโดยวิธีใช้โรตารี ของชาวนาอินทรีย์ ต้นข้าวจะแตกกอเพิ่มผลผลิตในนาข้าว รากจะขยายมากและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำออกจากนาอีกจนกระทั้งข้าวเริ่มออกรวงจึงเปิดน้ำเข้านาอีกครั้ง เพื่อกระตุ้นการแตกกอของต้นข้าว
2016-05-24
6,357
การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะตอมมิคนาโน บำรุงข้าวอินทรีย์
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เป็นจุลินทรีย์คุณภาพสูงที่สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศได้เองตามธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้กลายเป็นธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช สร้างกรดอะมิโนโปรตีนให้พืชนำไปสร้างคลอโรฟิลล์ได้โดยตรง เกษตรกรสามารถเลี้ยงจุลินทรีย์ดังกล่าวไว้ในดินในรูปแบบของปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเรียกกันว่า "ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะตอมมิคนาโน" หากนำมาใช้ประโยชน์ด้านการทำนา จะมีส่วนช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ข้าวแตกกอได้ดี รวงข้าวใหญ่และสม่ำเสมอกันทุกต้นโดยไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมีใดๆ
2016-05-24
6,240
การทำนาแบบโยนกล้า ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
การทำนาแบบโยนกล้า ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้เกษตรกรทำนาได้ง่ายขึ้น ประหยัดต้นทุนทั้งเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวและแรงงาน เป็นการทำนาในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีกำจัดวัชพืชและแมลง ปัญหาเรื่องของศัตรูพืชมีน้อย ลดปัญหาในการใช้สารเคมี ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวน้อยแต่จะช่วยให้ข้าวจะแตกกอได้มากขึ้น เกษตรกรสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นกว่าการทำนาหว่านหรือแบบปักดำทั่วไป
2016-05-24
4,649
การใช้สมุนไพรป้องกันและขับไล่แมลงในนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์
การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากจะสร้างระบบนิเวศน์ให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติแล้ว จะมีส่วนช่วยให้ต้นข้าวมีความแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค การนำเอาพืชท้องถิ่นซึ่งมีคุณสมบัติทางด้านสมุนไพรที่เป็นประโยชน์มาผ่านกระบวนการหมักแล้วนำไปฉีดพ่นในนาข้าวเพื่อป้องกันและขับไล่แมลงแทนการใช้สารเคมีกำจัด จะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรทำนาได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาโรคและแมลงอีกต่อไป เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการใช้สารเคมีได้มากขึ้น มีสุขภาพดี ผลผลิตข้าวที่ได้จึงปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน
2016-05-24
4,448
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-24
843
วิธีการอาบน้ำและทำความสะอาดคอกสุกร ไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นไข้หรือเป็นหวัด
อีกปัญหาหนึ่งที่มักจะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร คือโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากความชื้นของคอกจากการล้างทำความสะอาดคอกและการอาบน้ำให้สุกร ซึ่งปัญหานี้พี่วัฒน์มีวิธีการจัดการในการทำความสะอาดคอกสุกรไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดมาฝากกัน
2016-05-24
6,064
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-23
1,658
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม ข้าวเปลือกนาปรัง,ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
2016-05-19
1,645
การทำมังคุดคัด
หากพูดถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่และก็เป็นเมืองพระ นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวและนมัสการที่วัดพระธาตุ ก็จะได้พบเห็นกับพ่อค้าแม่ค้ามาขายมังคุดคัดกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และหากว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลิ้มลองถึงความอร่อยของมังคุดคัดก็เท่ากับว่าท่านผู้นั้นยังมาไม่ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช และจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้พบกับคุณเชน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้แปรรูปมังคุดเป็นมังคุดคัด และคุณเชนได้บอกถึงขั้นตอนการทำมังคุดคัดโดยมีวิธีการทำดังนี้
2016-05-18
30,176
เพลี้ยแป้งตายสิ้น ด้วยน้ำมันก๊าด
เพลี้ยแป้ง เป็นศัตรูพืชที่เกษตรกรส่วนใหญ่หลีกหนีไม่พ้น ซึ่งแล้วแต่มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณการระบาดของแต่ละพื้นที่ โดยเมื่อเจอหรือประสบกับปัญหาดังกล่าวแล้ว ยากที่จะกำจัดหรือทำลายนั่นเอง วันนี้คุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ จึงได้แนะนำวิธีการแบบง่าย ๆ และต้นทุนต่ำ ในการนำสารชีวภาพมาใช้กำจัดเพลี้ยแป้ง แบบครั้งเดียวได้ผลตามต้องการ โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2016-05-18
14,183
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-18
688
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-17
1,002
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
42.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
42.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
41.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.84 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
40.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 11 พ.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
62.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
62.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
62.00
0.00