ข้อมูลเกษตร
สูตรหยวกหมักอาหารสัตว์ยามขาดแคลน
การถนอมพืชอาหารสัตว์เพื่อเป็นเสบียงสัตว์สำรองไว้ใช้ในฤดูขาดแคลนอาหาร คือ พืชอาหารสัตว์ต่างๆ เช่น หยวกกล้วย เป็นอาหารสัตว์ที่ใช้ต้นทุนต่ำ การลดต้นทุนอาหารสัตว์โดยใช้วัสดุที่ราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่นจะช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงลงได้ นายสหัส อ่อนทอง ผู้นำฐานเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ครบวงจร บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 1 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช หนึ่งในเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ด หมู แพะ ได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำท่วมหนัก ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้อาหารสำหรับสัตว์มีจำนวนน้อยลง จึงควรทำอาหารหรือถนอมอาหารไว้ให้สัตว์เลี้ยง เพราะถ้าสัตว์เลี้ยงขาดแคลนอาหารหรือได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโต ให้ผลผลิตไม่สมบูรณ์
2016-07-26
10,512
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 25 กรกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-07-25
1,511
ผีเสื้อมวนหวาน ศัตรูสำคัญของไม้ผล
ผีเสื้อมวนหวานเป็นผีเสื้อกลางคืนที่มีขนาดใหญ่ บินเร็วตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำหวานจากผลไม้ทุกชนิด ทำให้ผลไม้ เกิดความเสียหาย และหลุดร่วง
2016-07-25
10,619
ทำนาแบบใหม่ ใช้แพทำนา ลดต้นทุน ลดแรงงาน
อาชีพทำนานั้นล้วนแต่ต้องใช้ต้นทุนหลายๆ อย่างประกอบกันซึ่งทุกๆ ขั้นตอนล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งชาวนาก็ต้องหาวิธีที่การทำนาที่ลดต้นทุน คือลดกำลังคน เวลา ต้นกล้า ซึ่งปัจจุบันนั้นมีเครื่องช่วยในการทำนาเยอะแยะมากมาย นายอนันต์ ศิรินุพงศ์ เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความชำนาญในการทำนามานานประมาณ 40 ปีแล้ว โดยมีเนื้อที่จำนวน 80 ไร่ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา และทำนาไม่ได้จ้างกำลังคน คุณอนันต์ บอกว่าการทำนาจะต้องมีการทำนาแบบลดต้นทุนเข้าช่วย เพราะแต่ละปีต้องใช้ทุนเยอะจึงคิดทำแพที่ช่วยลดต้นทุน คือ ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และประหยัดกำลังคน คุณอนันต์จึงคิดค้นดัดแปลงออกแบบแพดำนาขึ้นใช้เอง โดยหลักการทำงานของแพทำนานั้นไม่ยากและสามารถทำใช้เองได้
2016-07-22
7,304
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 22 กรกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-07-22
452
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 กรกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-07-21
1,512
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเตรียมดินก่อนการลงนา
การทำนาให้ประสบความสำเร็จนั้น การเตรียมดินถือเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้ขั้นตอนอื่นๆ การทำน้ำหมักชีวภาพจะช่วยย่อยสลายธาตุอาหารต่างๆ ในดินให้กับต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวสามารถนำไปใช้ได้ดีขึ้น และเป็นการช่วยลดการเกิดของวัชพืชและยังเป็นการช่วยลดปัญหาเรื่องของแมลงศัตรูพืชเข้ามารบกวนอีกด้วย
2016-07-21
3,378
แกลบดิบบำรุงดินในนาข้าวช่วยเพิ่มสารอาหารในดิน
การทำนาข้าวถ้าหวังพึ่งปุ๋ยสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวคงไม่ไหว เกษตรกรชาวนาต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมของหน่วยงานต่างๆ หรือเกษตรกรผู้มีประสบการณ์ในอาชีพนั้นๆ ว่ามีเคล็ดลับหรือวิธีการดูแลผลผลิตหรือสูตรปุ๋ยใดๆ ที่จะแนะนำและมาคิดค้นใช้กับไร่นาของตนเองให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดและลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้อย่างเต็มที่ จะช่วยให้เกษตรกรมีความสุขและมีกำลังใจในการทำเกษตรต่อไปไม่ขาดทุน
2016-07-21
7,411
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าวด้วยพืชตระกูลถั่วและต้นปอเทือง
การเตรียมดินถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำการเกษตร ไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดใดถ้ามีการเตรียมดินที่ดีเกษตรกรจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ผลผลิตตามที่ต้องการ การทำนาข้าวก็เช่นเดียวกันถ้าเกษตรกรมีการเตรียมดินที่ดี ข้าวที่เกษตรกรปลูกก็จะเจริญงอกงาม วัชพืชขึ้นน้อย ศัตรูพืชมีมารบกวนจำนวนน้อย การปลูกต้นปอเทือง ต้นโสน หรือพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆ ก่อนการทำนาถือเป็นวิธีที่ดีในการเตรียมดิน เพราะพืชเหล่านี้จะทำให้ดินมีแร่ธาตุและสารอาหารที่ข้าวต้องการ
2016-07-21
3,272
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ประหยัดต้นทุน
ปุ๋ย ถือเป็นต้นทุนหลักในการทำนา เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง เพื่อหวังว่าจะเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย แต่ก็ต้องแลกมากับต้นทุนที่สูงขึ้น จะดีกว่าไหมถ้าเกษตรกรสามารถทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ไม่ต้องง้อปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง จนบางครั้งหักลบกลบหนี้แล้วเหลือกำไรจากการขายข้าวเพียงน้อยนิด
2016-07-21
3,967
จุลินทรีย์หน่อกล้วยสำหรับใช้ประโยชน์ในการทำนาข้าว
ลุงถวิล สุริยะ ปราชญ์เกษตรผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง ครั้งหนึ่งได้เป็นศิษย์ของโรงเรียนชาวนาป่าสักน้อย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้เก็บเกี่ยวความรู้มามากมายและสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างได้ผล ขณะเดียวกันที่ อำเภอแม่สาย ยังมีโรงเรียนชาวนาเกษตรยั่งยืน ที่ ตำบลศรีเมืองชุม ลุงถวิลจึงเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาทางการเกษตรจากที่นั่นอีกกระทั่งปัจจุบันได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมมาแล้วหลายรุ่น ซึ่งองค์ความรู้ทางการเกษตรหลักๆที่ได้จากโรงเรียนชาวนา และเกษตรกรผู้ทำนาข้าวอินทรีย์ควรทำไว้เพื่อใช้ในนาข้าว อาทิ ฮอร์โมนไข่,สูตรปรามโรค,ปุ๋ยหมักเงินล้านแบบประยุกต์และจุลินทรีย์หน่อกล้วย เป็นต้น ซึ่งในที่นี่ลุงถวิลจะขอกล่าวถึง การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยซึ่งมีความจำเป็นเกือบทุกขั้นตอนของการทำนาข้าว
2016-07-21
4,056
ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับนาข้าวสูตรไม่พลิกกลับกอง
ในช่วงที่จ.เชียงรายประสบปัญหามลพิษจากหมอกควัน อันเนื่องมาจากการจุดไฟเผาทำลายป่าและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงได้ส่งคณาจารย์มาอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร สอนให้งดเว้นการเผาเศษวัสดุการเกษตรโดยนำมาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการปลูกพืชและสร้างรายได้ ลุงถวิล สุริยะคือหนึ่งในผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนั้น ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจึงประสบความสำเร็จในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรไม่พลิกกลับกองตามสูตรของอาจารย์ที่ให้การอบรม และได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรคนอื่นๆ สามารถนำไปใช้กับนาข้าวอย่างได้ผลดีชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมี ซึ่งมีวิธีในการทำ ดังนี้
2016-07-21
3,270
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
32.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.64 บาท
ดีเซล
29.84 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ม.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
48.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
48.00
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
52.00
3.00