ข้อมูลเกษตร
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-03
287
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-02
964
การปรับปรุงดินลูกรังให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช
ในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรหลายท่าน อาจจะเป็นพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินดำ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของพื้นที่นั้น ๆ แต่ในส่วนของคุณสุรชัย บุญคง เกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสมผสาน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้น พื้นที่ของคุณสุรชัย จะเป็นพื้นที่ดินลูกรัง เป็นพื้นที่ที่หลาย ๆ คนคิดว่าไม่น่าจะปลูกอะไรได้ แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าว ของคุณสุรชัย สามารถทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากคุณสุรชัย ได้ทำการคิดค้นและทดลองการใช้ปุ๋ยหมักเพื่อปรับสภาพพื้นที่ดินลูกรังให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ จนเป็นผลสำเร็จ และสามารถปลูกพืชได้ดีมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวิธีการและรายละเอียดในการทำปุ๋ยหมักปรับสภาพดินดังนี้
2016-06-02
11,397
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่....รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-02
355
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-01
406
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-30
421
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-27
424
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-26
589
การตัดแต่งใบและหน่อกล้วยเสริมความแข็งแรง เพิ่มผลผลิต
การปล่อยให้มีใบกล้วยติดลำต้นมากเกินไปจะทำให้ใบแผ่ปกคุมดิน คลุมโคนต้น ทำให้แดดส่องไม่ทั่วถึงพื้นดิน เมื่อแดดส่องไม่ถึงพื้นจะมีปัญหาเรื่องความชื้นในดินที่มีมากเกินไป การปฏิบัติงานในสวนก็จะไม่สะดวก สำหรับใบกล้วยที่ตัดออกจากต้นแล้วนั้นจะนำไปขายสร้างรายได้หรือจะกองรวมไว้กลางร่องสวน เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมัก ใช้บำรุงต้นกล้วยก็ได้
2016-05-26
23,279
ปุ๋ยรองพื้นอ้อยเชื้อเห็ดหมัก 2 in 1 บำรุงทั้งดินและต้นในตัว
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรมักปลูกกัน เพื่อสร้างรายได้ แต่การปลูกอ้อยกว่าเกษตรจะได้ผลผลิตนั้น ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เช่นกันกับการปลูกพืชทุกชนิด อีกทั้งยังต้องดูแล บำรุง และระวังโรคที่จะเกิดตามา จึงทำให้เกษตรกรต้องรับมือ แต่จาการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ได้พบกับเกษตรกรคนเก่งอย่างคุณรัชต์รันดน์ วงษ์วิลัย ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ที่จะมาแนะนำสูตรปุ๋ยรองพื้นอ้อยเชื้อเห็ดหมัก ซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
2016-05-26
2,162
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-26
392
การขยายพันธุ์มะละกอด้วยการตอนกิ่ง
เกษตรกรส่วนใหญ่จะซื้อเมล็ดพันธุ์มะละกอที่มีคุณภาพดีจากท้องตลาด มาปลูกโดยวิธีการเพาะเมล็ด แต่หลังจากที่ได้ผลผลิตรุ่นแรกแล้ว เกษตรกรจะไม่สามารถนำเมล็ดจากมะละกอที่ปลูกได้ในรุ่นแรกมาขยายพันธุ์ต่อได้ เนื่องจากทางบริษัทที่เราไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาได้ควบคุมไม่ให้ขยายพันธุ์ได้นั่นเอง หากเกษตรกรจะทำการปลูกใหม่จำต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่มาปลูก ดังนั้นคุณคำนึง นวลมณีย์ และโรงเรียนบ้านหว้าหลัง จึงได้คิดค้นหาวิธีการ ทำให้มะละกอขยายพันธุ์ได้โดยไม่ต้องใช้เมล็ดโดยการตอนกิ่ง
2016-05-26
7,013
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-29°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ก.ย. พ.ศ.2563
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.30
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.60
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×