ข้อมูลเกษตร
ปุ๋ยหมักสำหรับบำรุงและช่วยในการเจริญเติบโตของสับปะรด
ในช่วงปลูกสับปะรด ระหว่างการเจริญเติบโต เกษตรกรส่วนใหญ่จะบำรุงต้นโดยการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับหว่านต้น กว่าสับปะรดจะเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมาก ที่ผ่านมาป้าวิรัตน์และครอบครัวได้เห็นชัดกับแปลงปลูกสับปะรดของเพื่อนบ้านโดยใช้ปุ๋ยเคมี ผลที่ตามมาคือดินเสื่อมโทรม ดินตาย เชื่อว่าหากปล่อยทิ้งไว้ต่อไป ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะเสื่อมโทรมและไม่สามารถให้ผลผลิตที่เป็นสายพันธุ์นางแลได้จริง รสชาติของสายพันธุ์นางแลจะเปลี่ยนไปจากดั้งเดิม ป้าวิรัตน์ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว เพราะต้องการอนุรักษ์ความเป็นสับปะรดนางแลดังเดิมเอาไว้ ป้าวิรัตน์จึงได้คิดค้นสูตรปุ๋ยหมักขึ้นมาเอง เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดผลกระทบที่จะเกิดกับดินให้น้อยที่สุด ดังนั้นจึงได้เกิดสูตร "ปุ๋ยหมักสำหรับบำรุงและช่วยในการเจริญเติบโตของสับปะรด'' มีวิธีการทำ ดังนี้
2016-08-23
3,042
ฮอร์โมนเพื่อความสมบูรณ์ของผลสับปะรด
สับปะรดนางแล'' นับได้ว่าเป็นพืชที่ดูแลไม่ยากนัก เพราะค่อนข้างมีความต้านทานต่อแมลงศัตรูต่างๆ ดังนั้นจะไม่ใช้ยาเคมีเพื่อฆ่าแมลง แต่ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมทำสับปะรดอินทรีย์เพราะต้องใช้ปุ๋ยเร่งให้ได้ผลผลิตจำนวนมากและสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการฝืนธรรมชาติของสับปะรดตามที่ได้กล่าวมานั้น แต่สำหรับป้าวิรัตน์จะเน้นความเป็นธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมของสับปะรดสายพันธุ์นี้ไว้ การดูแลและบำรุงทุกขั้นตอนจะใช้ปุ๋ยและฮอร์โมนที่ผลิตขึ้นมาเองดังเช่น ?ฮอร์โมนเพื่อความสมบูรณ์ของผลสับปะรด'' ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ป้าวิรัตน์ได้ทดลองและนำมาใช้แล้วพบว่าได้ผลดีจริง
2016-08-23
4,663
หมักEMจากสับปะรดเพื่อใช้ในการเกษตร
จากผลผลิตสับปะรดที่มีจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งสับปะรดที่คัดเกรดอันเป็นที่ต้องการของตลาด และยังมีสับปะรดตกเกรดไม่สามารถจำหน่ายได้ เกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่นำมาใช้ประโยชน์อะไรเพราะไม่อยากเสียเวลากับเศษสับปะรดที่ไม่สร้างรายได้ แต่สำหรับป้าวิรัตน์แล้วจะไม่ยอมทิ้งเศษสับปะรดให้ไร้ค่าอย่างเด็ดขาด เพราะด้วยความคิดที่ว่าทุกส่วนของสับปะรดสร้างประโยชน์ได้ทั้งนั้น ขณะเดียวกันป้าวิรัตน์ยังเป็นเกษตรกรหัวใจอินทรีย์ มุ่งมั่นปลูกสับปะรดแบบอินทรีย์มาตั้งแต่เนิ่นนาน ดังนั้นเศษสับปะรดที่เหลือ จึงนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง ซึ่งในที่นี้จะขอแนะนำเกี่ยวกับการหมักEMจากสับปะรดเพื่อใช้ในการเกษตร มีวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
2016-08-23
9,468
กรมประมงคุมเข้มเรือประมงป้องกันเรือประมงเถื่อน
ขอใบอนุญาตจับปลา แต่ไม่มีเรือประมงอยู่จริงหนาวแน่ โดยเฉพาะเรือต่ำกว่า 30 ตันกรอส กรมประมงเอาจริง สั่งสแกนถี่ยิบตั้งแต่เรือ เอกสารสำคัญประจำเรือและเครื่องมือทำประมง ชี้การตรวจครั้งนี้ เพื่อเก็บข้อมูลทำแผนลดจำนวนเรือ หลังอียูติงไทยอนุญาตเรือจับปลามากเกินไป
2016-08-23
558
เลี้ยงกบไม่ให้เป็นโรคติดต่อด้วยน้ำจุลินทรีย์
กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ที่ต้องให้ความใส่ใจในการเลี้ยงดูพอสมควร ช่วงต้นฤดูฝนใหม่ๆ กบจะเป็นโรคต่างๆได้ง่าย จึงต้องระวังในการเลี้ยงเป็นพิเศษ เพราะถ้าทำได้ผลที่ตามมาคือ กบแข็งแรง โตไว ไม่เป็นโรค ไม่ต้องใช้ยารักษาให้สิ้นเปลืองต้นทุน จึงต้องระวังในการเลี้ยงเป็นพิเศษ วันนี้ คุณพ่อสวาสดิ์ พุทธรรมา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงกบ ไม่ให้เป็นโรคติดต่อด้วยน้ำจุลินทรีย์ทำเอง โดยมีวิธีง่ายๆดังนี้
2016-08-23
1,632
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-22
1,559
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด "ศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง"
22 ส.ค.59 ที่ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว เกษตรกลาง บางเขน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด "ศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
2016-08-22
2,050
เตือนภัยเกษตรช่วงหน้าฝน
ข่าวและสถานะการณ์เกษตรทุกทิศทั่วไทยใส่ใจเกษตรกร
2016-08-22
498
ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาแรงงานด้านสัตว์ปีก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมสัตว์ปีกด้วยแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี เดินหน้าพัฒนาด้านแรงงานตามมาตรฐานสากล
2016-08-22
559
ฮอร์โมนเมล็ดข้าวเปลือก บำรุงต้นข้าวให้แข็งแรง
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ 99 หมู่ 7 ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ได้พบกับอาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี ดีกรีปราชญ์เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552 ผู้ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน และมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาข้าวแบบอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมี เน้นการใช้อินทรีย์ชีวภาพเป็นหลัก พร้อมและยินดีที่จะแนะนำทั้งองค์ความรู้ เทคนิคพิเศษ เกร็ดเกษตร ให้กับผู้สนใจได้นำไปปฏิบัติใช้กัน และวันนี้มีเทคนิคง่ายๆ มาแนะนำ กับการทำฮอร์โมนเมล็ดข้าวเปลือกบำรุงต้นข้าวให้แข็งแรง
2016-08-18
4,905
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่....รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-18
1,556
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่....รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-18
1,445
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 26 พ.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
61.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
61.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
64.00
0.00