ข้าว
(2,018 เรื่อง)
ข้าวควบ หรือ ข้าวงากรอบ เป็นขนมพื้นบ้านของชาวล้านนาที่นิยมทำรับประทานสืบเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งทำจากข้าวเหนียว งา และน้ำตาล ลักษณะรูปร่างเป็นแผ่นกลมใหญ่รสหวานเล็กน้อย การรับประทานต้องปิ้งให้สุกก่อนด้วยไฟอ่อนๆ เวลาทานจะใช้มือบิให้เป็นชิ้นเล็กๆ เวลาเคี้ยวจะดังควบๆ คนล้านนาโบราณจึงเรียกว่า “ข้าวควบ” อดีตข้าวควบเป็นที่นิยมทานกันทั้งลูกเด็กเล็กแดง ทั้งวัยรุ่น พ่อแม่ปู่ย่าตายาย เรียกว่านิยมทานกันทุกรุ่นก็ว่าได้ แต่ปัจจุบันข้าวควบได้รับความนิยมน้อยลง สาเหตุมาจากมีขนมหลากหลายขึ้น และ ทันสมัยขึ้น ข้าวควบทำง่ายๆ และ อร่อยด้วย
28 มิถุนายน 2552
6,627
นายคำนึง ชนะสิทธิ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ต.สองพี่น้อง จากการที่ประกอบอาชีพเกษตรมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ และได้เข้ามารับหน้าที่รับใช้สังคมด้วยการเป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงมีความคิดที่จะต้องการพัฒนาชุมชน ให้เป็นชุมชนที่มีรายได้และสร้างอาชีพขึ้นจึงมีการทำบ้านให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้ความรู้การทำนาข้าวกล้องให้กับสมาชิก และยังมีความรู้ที่ได้รับจากอดีตสมัยบรรพบุรุษมาปรับใช้กับปัจจุบันเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก เช่น หน่วยการชั่ง ตวง วัดข้าว ของอดีตที่ยังสามารถมาใช้ในการชั่ง ตวง วัด ในปัจจุบัน โดยการสร้างด้วยวัสดุในท้องถิ่นคือ กะลามะพร้าว และมีการเรียกหน่วยการชั่ง ตวง วัด นี้ว่า “ทะนานหลวง”
28 มิถุนายน 2552
7,876
การกำจัดปูนาด้วยหัวมันสำปะหลังนี้ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่พบโดยบังเอิญเป็นเรื่องที่ค้นพบมานานแล้ว แต่ไม่ได้นำมาใช้เป็นเวลานานแล้ว แต่เนื่องจากในสภาพปัจจุบันข้าวที่ประชาชนบริโภคมีราคาแพง จนทำให้เกษตรกรที่มีนาข้าวเริ่มปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งการปลูกข้าวนั้นมีศัตรูข้าวที่เข้าทำลายต้นข้าวเสียหายเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือปูนา เกษตรกรจึงได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการกำจัดปูนาด้วยมันสำปะหลังมาใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยไม่ทำให้ปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ ตาย นอกจากปูนาเท่านั้น และยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย
25 มิถุนายน 2552
7,787
ปัจจุบันสาเหตุของการเกิดโรคระบาดในนาข้าวมีหลายปัจจัย และการใช้สารต่างๆที่ใช้ในนาข้าวก็มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้สารชีวภาพ หรือสารเคมี แต่เบื้องต้นเกษตรกรผู้ที่ทำนาหรือทำการเกษตรชนิดอื่นๆ และการนำไปใช้ของสารชีวภาพมีหลากหลาย แต่เป็นการนำไปใช้แบบผิดๆถูกๆ การเข้าใจถึงวิธีใช้ที่ถูกต้องมีค่อนข้างน้อย เมื่อมีการนำสารชีวภาพดังกล่าวไปใช้จึงให้ผลการตอบกลับมาไม่ดีตามกรรมวิธีที่ใช้แบบผิดๆ ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ตัวเกษตรกรเองมีข้อเปรียบเทียบในเรื่องของการใช้สารชีวภาพกับสารเคมี เพราะฉะนั้นการใช้ที่ผิดก็อาจเกิดการทำให้เป็นสาเหตุของการเกิดการระบาดของโรคได้ เช่นเดียวกันกรณีที่ใช้น้ำหมักชีวภาพก็จะเป็นตัวที่ช่วยต้านทานโรคได้ คนเลี้ยงดิน ดินเลี้ยงพืช พืชเลี้ยงคน
23 มิถุนายน 2552
12,547
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท