ข้าว
(2,018 เรื่อง)
คุณปัญญา บุญวงค์ เกษตรกรหมู่บ้านท่าใต้ หมู่ที่5 ต.ตะกาดเหง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญการทำขนมพิมพ์ข้าวตอก ได้เล่าว่าได้หันมาทำขนมพิมพ์ข้าวตอก เนื่องจากแต่ก่อนเคยทำพลอยแล้วในช่วงหลังไม่ได้ทำพลอย จึงหันมาทำขนมขาย ซึ่งในตอนแรกทำข้าวหลามและข้าวเกรียบขาย แต่พอตอนหลังได้ทดลองทำขนมพิมพ์ข้าวตอกขาย ปรากฏว่าขายดีจึงหันมาทำอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อขายดีและทำปริมาณมากๆจึงได้คิดค้นเครื่องมือที่ดัดแปลงเอาภูมิปัญญาชาว บ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งช่วยทำให้ปั้นขนมได้เร็วขึ้นและมีขนาดที่มาตรฐานขึ้น อีกทั้งยังสะอาดและถูกสุขอนามัยมากขึ้นด้วย
26 พฤศจิกายน 2553
5,088
ทีมงานสำนึกรักบ้านเกิดร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดสระบุรีได้มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดลพบุรี ซึ่งจะไปพบกับเกษตรกรท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรียกว่าเป็นที่รู้จักของชาวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดข้างเคียง และเป็นครูติดแผ่นดินที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการทำนาข้าว และสวนผสมผสานตามแนวพระราชดำริ และทางทีมงานได้พบกับ ผู้ใหญ่บุญชู ปารมี ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 114 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ใช้พื้นที่ในการทำการเกษตรทั้งหมด 34 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น การทำนาข้าว จำนวน 27 ไร่ ทำสวนผสมผสาน มีไม้ผล เลี้ยงปลา ใช้พื้นที่ 15 ไร่ และที่อยู่อาศัยอีก 2 ไร่ และนอกจากนี้ยังเช่าพื้นที่ทำนาอีกประมาณ 100 ไร่ เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในบริเวณนั้น
25 พฤศจิกายน 2553
3,021
22 พฤศจิกายน 2553
6,840
19 พฤศจิกายน 2553
3,153
เพลี้ยปากดูดอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญของเกษตรกรผู้ทำนา เพราะถ้าเกิดโรคนี้ก็จะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทางคุณป้ามาลี จึงได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ มาทดลองใช้ เมื่อใช้แล้วประสบความสำเร็จก็จะมีการต่อยอดสูตรต่อไปอีก โดยการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้นั่นเอง ในส่วนของสูตรกำจัดเพลี้ย ตนบอกว่าตนได้นำความรู้ที่ได้จากอาจารย์สุวัตร ทรัพญะประภา มาปรับใช้กับวัตถุดิบที่มี ซึ่งใช้แล้วได้ผลดี จึงต้องการแนะนำให้เกษตรกรท่านอื่นๆ ได้นำไปปรับใช้กันต่อไป โดยมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
19 พฤศจิกายน 2553
2,753
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท