สูตรสมุนไพรและสารเคมี
(148 เรื่อง)
คุณสำรอง เหมือนมาตย์ เกษตรกรบ้านโคกเก่า ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาลในพื้นที่ 3 ไร่แบบเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร(Organics Thailand) โดยพืชที่ปลูกมีอยู่ 32 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร อาทิ ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชี คะน้า ผักบุ้งจีน มะเขือลาย บวบหอม หอมแดง กระเทียม บล็อคเคอรี่ ฟักแฟง ฟักทอง แตงโม พริก มะตูมซาอุ ผักวอเตอร์เครส หญ้าปักกิ่ง ใบบัวบก ผักกาดเขียว ผักโขมจีน ผักแป้นเขียว เป็นต้น ได้แนะนำเคล็ดวิธีในการประหยัดต้นทุนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการพืช แบบอินทรีย์ ด้วยการทำน้ำหมักเปลือกมังคุด ไว้ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
26 พฤศจิกายน 2558
45,780
คุณบรรเจิด นาคย่านยาว ประกอบอาชีพทำนา อยู่บ้านคลองกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานศูนย์เรียนชุมชนบ้านคลองกล้วย โดยกิจกรรรมที่ศูนย์จะมีการสอนการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด โดยมีโรงแยขนาดใหญ่ เพื่อจำหน่ายในกลุ่มสมาชิก นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนข้าวที่ศูนย์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำนา นอกจากนี้ยังมีการสอนการขยายเชื้อบีที บีเอส เเละเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในการกำจัดเชื้อโรคพืชเเละแมลงศัตรูพืช ได้แนะนำวิธีเพาะเลี้ยงและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ที่ใช้ในการกำจัดโรครากเน่า-โคนเน่าไว้ ดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
33,843
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท