ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(550 เรื่อง)
การเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้ขนาดไข่ได้ขนาดฟองโต อายุการให้ไข่นาน ประสิทธิภาพการใช้อาหารเพื่อผลิตไข่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดโรคแทรกซ้อนน้อย อัตราการตายต่ำกว่าและอัตราการคัดทิ้งต่ำ สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอย่างดี ตั้งแต่ลูกไก่ ไก่เล็ก ไก่รุ่น ไก่สาวนั่นเอง ดังนั้นไก่ไข่หรือก่อนให้ไข่ถือว่าเป็นช่วงที่การลงทุนสูงที่สุดแล้ว เพราะระยะต่อจากนี้ไปต้นทุนการผลิตจะเริ่มลดน้อยถอยลงตามอายุของการให้ไข่ ซึ่งผู้เลี้ยงจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้ไก่ไข่นั้นให้ผลผลิตสูงเป็นระยะเวลาที่นานที่สุดนั้นก็หมายความว่า ผู้เลี้ยงจะได้ค่าตอบแทนสูงนั่นเอง
7 ธันวาคม 2553
14,325
ปลาช่อนเป็นปลาน้ำจืด ที่มีราคาค่อนข้างสูง ประชาชนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำอาหารเพื่อบริโภค แต่ในปัจจุบันปริมาณปลาช่อนตามธรรมชาติค่อนข้างที่จะน้อย จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาด แต่เนื่องจากปลาช่อนเป็นปลากินเนื้อและเลี้ยงค่อนข้างนาน เกษตรกรส่วนใหญ่จึงมักเกิดปัญหาด้านราคาต้นทุนการเลี้ยง จึงทำให้หลงเหลือผู้เลี้ยงปลาช่อนน้อยลง แต่วันนี้ คุณประคอง รอดเจริญ เกษตรกรหมู่บ้านตะกาดเหง้า หมู่ 1 ต.ตะกาดเหง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีเคล็ดลับที่นำมาแนะนำเกษตรกรคนอื่นๆที่สนใจที่จะเลี้ยงปลาช่อน โดยการนำหอยเฉลียบมาแกะเลี้ยงปลาช่อน ซึ่งเป็นหอยที่สามารถหาได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลาช่อนได้มากกว่าครึ่งเลยทีเดียวจึงมีเกษตรกรหลายท่านหันมาสนใจที่จะเลี้ยงปลาช่อนกันมากขึ้น
29 พฤศจิกายน 2553
4,324
19 พฤศจิกายน 2553
3,689
ปลาจาระเม็ด ถ้าพูดถึงก็คงจะนึกถึงปลาจาระเม็ดทอดกระเทียม น้อยคนที่จะนึกถึงการเลี้ยงปลาจาระเม็ดหรือวิธีการดูแลปลาจาระเม็ด การเลี้ยงปลาจาระเม็ดนั้นค่อนข้างยุ่งยากเพราะปลาจาระเม็ดจะนิสัยดุคล้ายๆกับปลาปิรัญญ่าเพียงแต่ปลาจาระเม็ดจะเป็นปลากินเนื้อที่ไม่กินเนื้อคนเท่านั้นเอง สำหรับเกษตรกรท่านนี้ก็คือคุณสำราญ อาสนะ เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญการเพาะพันธุ์ปลาจาระเม็ดน้ำจืด อยู่ที่คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงปลาจาระเม็ดโดยการแนะนำจากเพื่อนให้นำปลาจาระเม็ดมาเพาะเลี้ยงถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก
12 พฤศจิกายน 2553
10,158
ไส้เดือน ในหลายๆพื้นที่ก็มีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกษตรกรมีความสนใจในเรื่องการใช้ปุ๋ยไส้เดือนและการใช้น้ำหมักชีวภาพจากฉี่ไส้เดือนกันมากขึ้น ทำให้มีการขยายผลในการเลี้ยงไส้เดือนและมีคนสนใจมากขึ้นนั้นเอง สำหรับคุณเฉลิมชัย ก็เป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่สนใจในการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมาใช้ในการเกษตร แต่ที่พิเศษกว่าคนอื่นๆก็คือจะใช้ไส้เดือนพันธุ์วงแหวนที่หาได้ตามลุ่มแม่น้ำทั่วไป โดยนำมาเลี้ยงและขยายพันธุ์เอง และวันนี้คุณเฉลิมชัยได้นำสูตรการทำอาหารในการเลี้ยงไส้เดือนมาบอกเล่ากันต่อด้วย
5 พฤศจิกายน 2553
5,503
5 พฤศจิกายน 2553
14,669
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท