สัตว์ปีก
(371 เรื่อง)
คุณสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสมและเลี้ยงสัตว์มากมายหลายชนิด เป็นเกษตรกรผู้ชอบทดลอง จึงช่วยให้มีประสบการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา กับการลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ต้น จึงทำให้มีความรู้มากมายและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณสมัยประสบความสำเร็จในด้านการทำไร่นาสวนผสมและเลี้ยงสัตว์มาได้ด้วยดีจนถึงปัจจุบัน คุณสมัยเลี้ยงเป็ดเทศมาเป็นเวลานาน จึงมีเทคนิคที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในการขยายพันธุ์เป็ดเทศให้มีขนาดโตกว่าเป็ดเทศทั่วไป นั่นก็คือการนำเป็ดเทศมาผสมกับเป็ดไร่ทุ่ง ก่อนหน้านี้คุณสมัยได้ทดลองผสมพันธุ์เป็ดทั้งสองชนิดนี้แล้ว เมื่อสังเกตดูก็เห็นได้ว่าขนาดของเป็ดที่ได้จะตัวโตกว่าเป็ดเทศธรรมดามาก เมื่อจำหน่ายก็จะได้น้ำหนักดีกว่า จึงได้ใช้เทคนิคนี้ในการขยายพันธุ์เป็ดเทศมาจนถึงปัจจุบัน
12 พฤษภาคม 2552
18,491
ปัจจุบันการเลี้ยงไก่พื้นบ้านได้รับความนิยมสูงขึ้นมาก สามเหตุมาจากรสชาติของเนื้อไก่จะอร่อย เนื้อแน่น ไขมันน้อยกว่าไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พื้นบ้านหาซื้อได้ยากขึ้น เพราะที่ผ่านมาการเลี้ยงไก่บ้านนั้นชาวบ้านจะนิยมเลี้ยงแบบตามมีตามเกิด เลี้ยงไว้หลังคาละไม่เกิน 10-20 ตัว และ จะจับออกจำหน่ายก็ต่อเมื่อปริมาณไก่มีมากขึ้น หรือ มีปัญหาเรื่องเงินเท่านั้น การเลี้ยงไก่ตามยถากรรมนั้นจึงเป็นสาเหตุของความสูญเสียที่ตามมา กล่าวคือ เมื่อไก่เป็นโรคใดโรคหนึ่งชาวบ้านก็จะปล่อยไว้ให้ตายเอง ไม่มีการรักษาอย่างถูกวิธี อย่างไรก็ตามการเลี้ยงไก่บ้านแบบตามมีตามเกิดนั้นก็มีข้อดีเหมือนกัน เพราะไก่บ้านจะหาอาหารเก่ง สามารถปล่อยหากินเองตามธรรมชาติ จะให้อาหารก็คือข้าวสาร ข้าวเปลือกในช่วงเช้า และ เย็นเท่านั้นทำให้ประหยัดต้นทุนการผลิตได้มาก ไก่บ้านมีสุขภาพแข็งแรงทนต่อสภาพภูมิประเทศ และ ภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี ทนต่อโรคพยาธิได้ดีกว่าไก่พันธุ์ แต่การเลี้ยงไก่พื้นบ้านนั้นก็มีข้อเสียเหมือนกัน คือ โตช้า ให้ไข่น้อย เฉลี่ยแล้วจะให้ไข่ 40-50 ฟองต่อปี โดยทั่วไปแต่ละปีจะเกิดโรคระบาดหลายโรคทำให้ไก่ล้มตายเป็นจำนวนมาก วันนี้จึงขอแนะนำวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้ไก่พื้นบ้านให้มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัย ทำง่ายด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน 4 อย่าง เป็นสูตรของคุณไข่ เชื้อเมืองพาน
12 พฤษภาคม 2552
6,404
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท