สัตว์ปีก
(372 เรื่อง)
ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่บางรายประสบปัญหาในกรณีที่ไก่พื้นเมือง ไก่ชน ไก่สายพันธุ์ต่างๆ ที่แม่ไก่ไข่ออกมาแล้วไม่ยอมฟักไข่เอง หรือปัญหาการไข่ไม่พร้อมกัน แย่งกันกก ไข่ซ้อนรังกัน เป็นต้น นับว่าเป็นอีกปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เพื่อเพาะขยายพันธุ์อย่างมาก ถ้าจะไปซื้อตู้ฟักไข่มาใช้ราคาก็แพง ไม่เหมาะกับเกษตรกรผู้หาเช้ากินค่ำแบบชาวบ้านๆ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยวิธีการง่ายๆที่ผ่านการทดลองใช้มาแล้วได้ผลจริงตามหลักภูมิปัญญาชาวของเกษตรกรท่านนี้คือ”ลุงบุญชวน” หรือ นายบุญชวน มะลัยโย ขุนแผนฟาร์ม 91 ม.10 บ้านปงบน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ฟาร์มแห่งการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย
13 มิถุนายน 2555
94,342
ปกติแล้วโรงเรือนสำหรับเลี้ยงห่านใหญ่ไม่ค่อยจะจำเป็นนัก นอกจากลูกห่านในระยะแรกเกิด ควรจะมีโรงเรือนเลี้ยงเป็นสัดส่วน แต่อย่างไรก็ตามอาจจะสร้างเป็นโรงเรือนเล็ก ๆ สำหรับใช้เลี้ยงห่านโดยทั่วไปก็ได้ อย่างเช่น โรงเรือนเลี้ยงไก่หรือเป็ด แต่หากจะประหยัดหรือลดต้นทุนการผลิตอาจจะกั้นบริเวณใต้ถุนหรือบริเวณลานบ้าน ใช้สังกะสีหรือลวดตาข่ายสูง 1 เมตร ล้อมกั้นบริเวณก็ได้ เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ สิ่งที่สำคัญก็คือ พื้นเล้าของโรงเรือน หรือบริเวณที่กั้นเลี้ยงห่านจะต้องแห้ มีสิ่งรองพื้นหนาพอสมควร ในการเลี้ยงปล่อยควรมีร่มต้นไม้ไว้สำหรับห่านได้หลบแดดด้วย
21 มีนาคม 2555
6,883
เกษตรกรควรมีความรู้ในเรื่องของโรคไก่-เป็ดที่สำคัญ รวมทั้งวิธีการป้องกันโรคโดยการใช้ วัคซีน ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป นอกเหนือจากโรคต่างๆ ในไก่-เป็ดที่เกษตรกรควรทราบแล้ว พบว่ายังมีส่วนปลีกย่อยที่มีความสำคัญที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถเข้าใจ และทราบได้ถึงสุขภาพของไก่-เป็ดที่เลี้ยงนั้นคือ สภาพภายนอกตัวสัตว์ที่เกษตรสานมาเห็นได้ เพียงแต่เพิ่มความใส่ใจต่อสัตว์ที่เลี้ยง คอยหมั่นสังเกตความผิดปกติบนตัวสัตว์ เมื่อใดก็ตามสัตว์ที่เลี้ยวไว้ มีสภาพแตกต่างไปจากสภาพสัตว์ในยามปกติ จะเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนบ่งบอกความผิดปกติที่เกิดขึ้น เกษตรกรต้องเตรียมการป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ และพยายามหาคำตอบ หรือสาเหตุให้ได้ว่าไก่-เป็ดที่เลี้ยงไว้มีความผิดปกติจากอะไร และรีบทำการแก้ไขแต่ถ้าไม่ทราบสาเหตุควรรีบปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อไม่ให้ปัญหานั้นลุกลามออกไป
7 กุมภาพันธ์ 2555
3,584
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
42.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
42.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
41.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.84 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
40.36 บาท