สัตว์ปีก
(372 เรื่อง)
การทำเกษตรแบบพอเพียงในปัจจุบันมักมีทั้งการปลูกพืช นาข้าว และการเลี้ยงสัตว์อยู่ร่วมด้วย โดยเฉพาะสัตว์ปีกประเภทไก่พื้นบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นอาหารและรายได้ของเกษตรกร ไก่ที่เลี้ยงส่วนมากก็จะเป็นในแนวทางการพึ่งพาในพื้นที่ บางครั้งจึงส่งผลในด้านการเจริญเติบโต และการเกิดโรคได้ง่าย นายพันธ์ นาชัยนาค อยู่ที่บ้านเลขที่ 40 ม. 1 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปราชญ์ผู้มีความชำนาญในการผสมผสานนำความรู้ด้านการใช้สมุนไพรบำรุงสัตว์ ได้ถ่ายถอดความรู้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ farmer info ขอนแก่นจากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 สำหรับแนวทางที่จะทำให้ไก่บ้านที่เราเลี้ยง โตเร็วและไม่เป็นโรค มีดังนี้
21 กันยายน 2555
2,577
3 กันยายน 2555
2,923
30 สิงหาคม 2555
4,180
ปัจจุบันไก่ชน ยังคงเป็นที่ต้องการของท้องตลาดจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่ออนุรักษ์ เพื่อแข่งขันเป็นกีฬา หรือเพื่อการบริโภค แต่ในการเลี้ยงไก่ชนก็มักจะมีปัญหาหลายเรื่องที่เป็นอุปสรรคทำให้ราคาไก่ตกต่ำ นั่นก็คือปัญหาด้านสุขภาพหรือสมรรถภาพไก่ชนนั่นเอง ซึ่งหากเกษตรกรสามารถเลี้ยงไก่ชนให้ดีได้ โดยเฉพาะไก่ชนตัวผู้หรือพ่อพันธุ์ ก็จะทำให้ราคาไก่พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น คุณวชิระ แขวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 2 จังหวัดระยอง จึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพไก่ชน(พ่อพันธุ์) ที่ได้จากคุณจำเนียน นิลบดี เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชน ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มาเผยแพร่ต่อ ผ่านรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดจันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจนำความรู้เทคนิคและวิธีการที่ได้ไปใช้ในการเลี้ยงไก่ชน
6 สิงหาคม 2555
3,704
ในบรรดาเซียนไก่ชนทั่วไป มักค้นคว้าสูตรตำรายาต่างๆอย่างไม่หยุดนิ่ง จนมีพัฒนาการมาเรื่อยๆเพื่อมาบำรุงไก่ชนที่เลี้ยงไว้ ให้มีความกล้า แข็งแรง อดทน ชนได้หลายยกและมีชัยชนะกลับมาตลอดเมื่อลงสู่สังเวียน นับว่าเป็นสิ่งที่นักเลงไก่ชนทั้งได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก วันนี้ขอยกเอาสูตรสมุนไพรลูกกลอนบำรุงไก่ชน ที่นายเกษม อุ่นต๊ะ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชน ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย นับว่าสูตรนี้ได้รับการยอมรับจากฝูงมหาชนนักเลงไก่ชน ซึ่งมีวัตถุดิบที่ต้องเตรียมและวิธีการที่ต้องทำดังนี้
3 สิงหาคม 2555
5,494
ปัจจุบันเกษตรกรมีความสนใจในการเลี้ยงเป็ดเนื้อบาบารี่เพิ่มสูงขึ้น เพราะสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้เป็นกอบเป็นกำ เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงที่สั้นและตลาดมีความต้องการสูง เพราะคุณภาพเนื้อที่มากและดีเหมาะแก่การนำไปประกอบอาหารเพื่อการบริโภค แต่เกษตรกรรายใหม่ก็ต้องพบกับปัญหามากมายในการเลี้ยงเป็ดเนื้อบาบารี่ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจทำให้บางรายถึงกับขาดทุน ดังนั้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลาประมาณ 12.00 น. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัด จ.จันทบุรีจึงลงพื้นที่ไปพบกับคุณสนิท ชูเวช เกษตรกรหมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เกษตรกรผู้มีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงเป็ดบาบารี่มายาวนาน คุณสนิท ชูเวช จึงได้แนะนำเทคนิคการป้องกันเป็ดเนื้อกัดกินขนกันเองให้เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัด จ.จันทบุรี ไปเผยแพร่เพื่อแก้ปัญหาเป็ดกัดกินขนกันเองซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ไม่สามารถขายเป็ดเนื้อที่เลี้ยงได้ นำไปสู่ภาวะขาดทุนให้เกษตรกร
12 กรกฎาคม 2555
18,258
3 กรกฎาคม 2555
6,256
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท