ไม้ประดับ
(237 เรื่อง)
6 มกราคม 2557
75,025
คุณอุรัตน์ สดแสนรัตน์ เกษตรกร ต. แสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี ผู้เคี่ยวกรำกับการเพาะัเลี้ยงกล้วยไม้มาทั้งชีวิตได้ให้คำแนะำนำเกี่ยวกับขั้นตอนสำคัญในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ ด้วยวิธีการผสมพันะูธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ดีที่จะนำไปขยายพันธุ์หรือสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นมาประดับวงการกล้วยไม้ต่อไป โดยการผสมเกสรกล้วยไม้ นั้นมีวัตถุประสงค์ หลัก 2 ประการ คือ 1. เพื่อเพิ่มปริมาณ ต้นกล้วยไม้ให้มีมากขึ้น ซึ่งทำให้ได้ปริมาณมากกว่าการตัดแยกลำและการตัดยอด 2. เพื่อปรังปรุงคุณลักษณะต่างๆ เพื่อให้ได้ต้นที่มีลักษณะดีเด่นแปลกออกไป จากสายพันธุ์เดิม และ เพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งาน เช่น การตัดดอก ประกวด หรือ ตกแต่งสถานที่
25 ธันวาคม 2556
10,655
16 กันยายน 2556
11,226
การดูแลกล้วยไม้ หากต้องการให้กล้วยไม้ที่เลี้ยงไว้แตกหน่อดี โตไว ออกดอกสวย เกษตรกรต้องดูแลด้วยปุ๋ยและฮอร์โมนที่ต้องซื้อมาจากท้องตลาด บางยี่ห้อมีราคาแพง ซึ่งหากเกษตรกรเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อเป็นไม้ประดับภายในอาคารบ้านเรือน ไม่ได้ทำเพื่อเป็นอาชีพด้วยแล้ว การซื้อปุ๋ยหรือฮอร์โมนจึงเป็นการสิ้นเปลืองเปล่าๆ ซึ่งคุณมานพ ปันปา ปราชญ์ชาวบ้าน ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่า ฮอร์โมนสำหรับกล้วยไม้ หาง่ายมากจากสิ่งเหลือใช้จากการทำครัว หรือจากตลาดสดทั่วไป อธิบายได้ ดังนี้
13 กันยายน 2556
10,072
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท