(8,255 เรื่อง)
คุณป้าเดือน บุญเกต ชาวตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เล่าให้ฟังว่า เดิมทีสมัยปู่ ย่า ตา ยาย ในจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ก็เลยได้มีการทำนาสืบต่อกันมาตั้งแต่เด็กๆ แต่พอเวลาผ่านมาระยะหนึ่ง เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาทำสวนผลไม้ เพราะได้ผลผลิตที่ดี และมีรายได้สูงกว่าการทำนา โดยที่นาส่วนใหญ่จึงได้แปรสภาพเป็นสวนผลไม้ต่างๆ แต่ในส่วนของคุณป้าเดือน บุญเกตุ ก็ได้มีการแบ่งพื้นที่บางส่วนเพื่อทำสวน แต่เมื่อปีที่ผ่านมา คุณป้าเดือน เห็นว่าที่นาของน้องชายว่างอยู่ จึงนำความรู้ที่มีตั้งแต่สมัยเด็กๆ มาใช้อีกครั้ง โดยการทำนาข้าว แต่ก็พบปัญหาด้วยการที่มีปูนาเยอะ จึงได้หาวิธีการกำจัดปูนามาใช้ ซึ่งวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลก็คือการใช้ข้าวสุกในการกำจัดปูนา โดยมีวิธีการดังนี้
13 สิงหาคม 2552
10,135
ในช่วงเริ่มฤดูกาลทำนาข้าว เกษตรกรมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับวัชพืชที่ขึ้นในนาข้าว ซึ่งปัญหาวัชพืชในนาข้าวสามารถกำจัดโดยการไถกลบและดองเมล็ดวัชพืชให้เน่าตายได้ แต่ปัญหาวัชพืชบนคันนาข้าวนั้นเป็นปัญหาที่กำจัดได้ยาก เกษตรกรต้องกำจัดโดยการใช้สารเคมีหรือใช้วิธีการใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเท่านั้น ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองต้นทุนในการทำนา อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและระบบนิเวศในนาข้าวอีกด้วย แต่สำหรับคุณอำนวย จ่างสกุล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าของศูนย์เรียนรู้อัศจรรย์ควันไม้ ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่าปัญหาหญ้าบนคันนาข้าวไม่ใช้เรื่องยาก เกษตรกรทั่วไปสามารถกำจัดได้โดย ใช้ สูตรการกำจัดวัชพืชบนคันนาข้าวด้วยน้ำส้มควันไม้ ด้วยวัสดุส่วนผสมที่สามารถหาได้ง่าย สามารถกำจัดวัชพืชได้อย่างถึงรากถึงโคนเลยทีเดียว
13 สิงหาคม 2552
7,093
คุณสุพรรณ เมธสาร เกษตรกรผู้ทำสวนไผ่ และเพาะเลี้ยงไผ่จำนวน 20 สายพันธุ์ บ้านตั้งอยู่เลขที่ 130/4หมู่ที่ 1 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี คุณสุพรรณ ปัจจุบันอายุ 51 ปี มีบุตร 1 คน มีพื้นที่ในการทำเกษตรทั้งบริเวณบ้านและสวนไผ่รวม 12 ไร่ คุณสุพรรณ รักและดูแลไผ่มาแล้วด้วยความชำนาญจำนวน 6 ปี ซึ่งมีวิธีการดูแลและการขยายพันธุ์โดยไม่เคยใช้สารเคมีแต่อย่างใด ไผ่ที่คุณสุพรรณปลูกไว้นั้นล้วนมีคุณค่า มูลค่า ปัจจุบัน อาชีพการเลี้ยงไผ่ทำให้คุณสุพรรณมีรายได้หลายอย่างจากไผ่ ไม่ว่าจะเป็นการขายลำไผ่ การขายหน่อ และ ใบไผ่เพื่อใช้ห่อขนมและรองจานอาหารญี่ปุ่น คุณสุพรรณมีเทคนิคการทำหัวเชื้อที่ใช้กับไผ่ แต่ถ้านำไปใช้กับนาข้าวจะได้ผลผลิตที่ดีเกินคาด นั่นคือ ทำให้ต้นข้าวกอใหญ่และแข็งแรง เพลี้ยไม่สามรถกัดกินต้นข้าวได้ มาบอกกันในวันนี้
13 สิงหาคม 2552
7,756
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท