(8,251 เรื่อง)
2 กันยายน 2552
14,606
ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อีกโรคหนึ่งที่พบบ่อยมากที่สุดคือ โรคเต้านมอักเสบ โดยโรคนี้ เกิดจากเชื้อโรคเข้าไปเจริญเติบโตและทำลายเนื้อเยื่อของเต้านม หรือ คอก โรงเรือนที่สกปรก คนรีดนมที่ล้างมือ ล้างเครื่องรีดนมไม่สะอาด หรือช่วงหน้าฝน โอกาสที่จะติดเชื้อก็มากขึ้น ส่วนอาการของโรคเต้านมอักเสบที่มักพบบ่อยมากที่สุด คือ น้ำนมเมื่อบีบออกมาจะมีสีเข้มขึ้น มีตะกอนปะปน ปริมาณน้ำนมลดลงเฉพาะเต้า เต้านมบวม ร้อน แดง แข็ง และเจ็บปวด บางตัวที่เป็นรุนแรง โคจะซึม มีไข้และ หยุดกินอาหาร แต่วันนี้เราได้สูตรยารักษาโรคเต้านมอักเสบโคนมด้วยสมุนไพร ของคุณพ่อเอกวิทย์ สายแก้วเทศ ปราชญ์ชาวบ้าน แห่งบ้านน้ำพุ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย มาฝากชาวเกษตรกรกันค่ะ
2 กันยายน 2552
11,138
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท