(8,231 เรื่อง)
นายสุธรรม คงสุข เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพแบบผสมผสาน บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ อยู่ที่บ้านห้วยขัน หมู่ 2 ต. วังอ่าง อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช เดิมทีแล้วคุณลุงสุธรรม ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราเพียงอย่างเดียว แต่ไม่พอกับค้าใช้จ่ายในแต่ละวัน ภายหลังเมื่อมีการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในชุมชนทำให้คุณลุงสุธรรม ได้เปลี่ยนแนวคิดมาทำการเกษตรแบบพอเพียงเมื่อปี 2537 เป็นต้นเพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิต ลดการใช้สารเคมี ปัจจุบันนี้ได้ปลูกผักสวนครัวกินเอง เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา ปลูกข้าว อีกทั้งยังทำให้คุณลุงมีรายได้จากการทำเกษตรแบบพอเพียง ประมาณ 250,000 ต่อปี แต่การทำเกษตรที่เป็นลักษณะเด่นของคุณลุงสุธรรม คือการปลูกข้าวพันธุ์หอมราชินี โดยใช้น้ำหมักชีวภาพที่หมักจากเศษอาหารเหลือใช้ มีเทคนิคและกระบวนการปฏิบัติดังนี้
7 กันยายน 2552
13,875
นางเล็ก เนาว์สุวรรณ โทร 083-3964335 บ้านเลขที่ 135/2 ม.9 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราชปัจจุบันในการจัดตั้งกลุ่มนี้ มีสมาชิกทั้งหมด 9 คนซึ่งเริ่มการจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2537และปัจจุบันในกลุ่มของการทำทุเรียนกวนแห่งบ้านคีรีวงก็เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเพราะจะมีคนมาซื้อทุเรียนกวนไปเป็นของฝากกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีรสชาติ หอม อร่อย น่ารับประทานมากและเพราะในการบรรจุทุเรียนนั้นจะแตกต่างไปจากที่อื่นเนื่องจากการห่อนั้นจะห่อในกาบหมากและนำทุเรียนกวนไปย่างอีกทีจะทำให้ทุเรียนหอมน่ารับประทานยิ่งขึ้น ทุเรียนกวนก็จะสวยงามกว่าการบรรจุลงไปในถุงพลาสติกธรรมดาและในการทำทุเรียนกวนนั้นก็มีวิธีการทำที่ไม่ยากก่อนอื่นต้องเตรียม
3 กันยายน 2552
15,016
2 กันยายน 2552
14,502
ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อีกโรคหนึ่งที่พบบ่อยมากที่สุดคือ โรคเต้านมอักเสบ โดยโรคนี้ เกิดจากเชื้อโรคเข้าไปเจริญเติบโตและทำลายเนื้อเยื่อของเต้านม หรือ คอก โรงเรือนที่สกปรก คนรีดนมที่ล้างมือ ล้างเครื่องรีดนมไม่สะอาด หรือช่วงหน้าฝน โอกาสที่จะติดเชื้อก็มากขึ้น ส่วนอาการของโรคเต้านมอักเสบที่มักพบบ่อยมากที่สุด คือ น้ำนมเมื่อบีบออกมาจะมีสีเข้มขึ้น มีตะกอนปะปน ปริมาณน้ำนมลดลงเฉพาะเต้า เต้านมบวม ร้อน แดง แข็ง และเจ็บปวด บางตัวที่เป็นรุนแรง โคจะซึม มีไข้และ หยุดกินอาหาร แต่วันนี้เราได้สูตรยารักษาโรคเต้านมอักเสบโคนมด้วยสมุนไพร ของคุณพ่อเอกวิทย์ สายแก้วเทศ ปราชญ์ชาวบ้าน แห่งบ้านน้ำพุ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย มาฝากชาวเกษตรกรกันค่ะ
2 กันยายน 2552
11,028
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
33.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.94 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท