(8,230 เรื่อง)
คุณกฤติยา กริดเชิด ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโพธิ์ ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกปลอดสาร ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 64 คน สมาชิกในกลุ่มจะปลูกพริกปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพผู้ปลูกและผู้บริโภค ในพื้นที่ปลูกพริก 1 ไร่ จะให้ผลผลิตถึง 1,800 กิโลกรัม นอกจากขายพริกสด พริกแห้งแล้ว ทางสมาชิกได้รวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกขาย อาทิ น้ำพริกปลาช่อน น้ำพริกนรก น้ำพริกปลาร้าบองสุก ซึ่งได้รับรางวัลการันตีผลิตภัณฑ์โอท็อประดับห้าดาว และได้แนะนำเคล็ดลับการนำพริกแห้งมาตำน้ำพริกให้กับเกษตรกรอีกด้วย ซึ่งพริกแห้งที่จะนำมาตำน้ำพริกต้องนำมาบ่มก่อน
24 ตุลาคม 2552
9,790
20 ตุลาคม 2552
13,848
เกษตรกรกรผู้เลี้ยงวัวควาย หลายรายคงเคยเจอกับปัญหาของแผลฝีหนอง ในวัวควาย ที่มาพร้อม ๆ กับช่วงหน้าฝน ซึ่งถ้าไม่รีบรักษาจะทำให้วัวควายเกิดความเจ็บปวดและทรมาน ยิ่งเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงวัวนม อย่างคุณทุเรียน เกลี้ยงทิศ เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ถ้าเกิดวัวเป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองก็จะทำให้วัวให้นมน้อย เนื่องจากวัวเกิดความเจ็บปวดและไม่ยอมกินอาหาร ฉะนั้น คุณทุเรียน เลยได้คิดหาวิธีการรักษาแผลเป็นฝีเป็นหนอง จนทำให้วัวสามารถหายเร็วขึ้น ซึ่งจะใช้ระยะเวลาแค่ 2 วัน เป็นอย่างมาก อาการก็จะดีขึ้น โดยมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
17 ตุลาคม 2552
19,184
17 ตุลาคม 2552
5,409
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
32.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.64 บาท
ดีเซล
29.84 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.86 บาท