(8,280 เรื่อง)
นางสุมาลี ชุมแสง ประธานกลุ่มสตรีตำบลตาลเตี้ย อยู่บ้านเลขที่ 18/4 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง เป็นอาหารพื้นบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มกันของสตรีตำบลตาลเตี้ยตั้งเป็นกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารตำบลตาลเตี้ย เพื่อให้สตรีในตำบลได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงได้คิดที่จะแปรรูปอาหารจากปลา เช่น น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกปลาร้า โดยเฉพาะน้ำพริกปลาร้า ที่แต่เดิมก็เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านแถบนี้อยู่แล้ว แต่การนำปลาร้ามาแกง หรือทำน้ำพริกในสมัยก่อนยังมีส่วนผสมน้อยและรสชาติยังไม่เป็นที่ถูกปากของคนทั่วไป ทางกลุ่มสตรี โดยการนำของ นางสุมาลี ชุมแสง จึงมีแนวคิดที่จะดัดแปลงและปรุงแต่งรสชาติ และสามารถเก็บไว้กินได้นานกว่าเดิม ได้ทดลองคิดสูตรและส่วนผสมขึ้นเอง จนเป็นที่ถูกปาก และเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนโดยทั่วไป ตอนแรกได้ทดลองจำหน่ายในหมู่บ้าน และตำบลก่อน ต่อมาเมื่อกลุ่มได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นรูปแบบ เมื่อ ปี พ.ศ.2543 และได้ไปจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และกลุ่มก็เป็นที่รู้จักทั้งในตำบล อำเภอ และจังหวัด ต่อมาทางกลุ่มก็ได้นำสินค้าจำหน่ายโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นตลาดสุโขทัย งานเทศกาลต่าง ๆ และรวมถึงสถานที่ที่มีการประชุมและอบรมต่าง ๆ ด้วย พร้อมทั้งรับสั่งทำ และในขณะนี้กลุ่มกำลังดำเนินการขอมาตรฐาน อย. จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และนอกจากน้ำพริกปลาร้าแล้ว กลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์อาหารอีกหลายชนิด เช่น ปลายอ น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกหมูผัด น้ำพริกแกงเผ็ด น้ำพริกหมูผัด ไข่เค็ม
11 มิถุนายน 2553
8,169
11 มิถุนายน 2553
71,333
11 มิถุนายน 2553
27,161
ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร จ.พิจิตร ได้คลุกคลีกับการปลูกมันเทศมานานประมาณ 4 ปี โดยสายพันธุ์ที่นำมาปลูกเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น อาทิ มันเทศเนื้อสีส้มจากประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา, มันเทศเนื้อสีม่วงจากประเทศญี่ปุ่น และล่าสุดได้นำมันเทศเนื้อสีเหลืองสด เนื้อเหนียว แน่น รสชาติหวาน หลายคนเรียกว่า “Japanese Sweet Potato” มันเทศเนื้อสีเหลืองจากญี่ปุ่นจัดเป็นมันเทศที่มีราคาแพงที่สุดในขณะนี้ ขายในซุปเปอร์มาเก็ตห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 90-100 บาท ลักษณะของหัวมันจะเรียวยาวได้สัดส่วน ผิวเปลือกมีสีม่วงอมแดง ทางแผนกฟาร์ม ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรได้นำมันเทศเนื้อสีเหลืองมาทดลองปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตมา 2 รุ่น จนแน่ใจว่าปลูกได้ในบ้านเราและให้ผลผลิตสูง ที่สำคัญมีคุณภาพและรสชาติไม่แตกต่างจากที่นำเข้าจากญี่ปุ่น
10 มิถุนายน 2553
65,843
ปัญหาด้านสุขภาพในการเลี้ยงโคส่วนหนึ่งมาจากที่ เจ้าของเก่ามักละเลยไม่ให้ความสนใจในโรคที่จะเกิดขึ้นจากพยาธิภายใน มีผลทำให้สุขภาพสัตว์ทรุดโทรม ท้องป่อง ซึม โลหิตจาง สัตว์แคระแกร็น โตช้า ไม่กินอาหาร ดังนั้นการเลี้ยงโคขุนจำเป็นต้องได้รับการถ่ายพยาธิ โดยเฉพาะโคที่ซื้อมาขุนที่ได้จากเกษตรกรที่เลี้ยงโคแบบปล่อยซึ่งมีโอกาสติดโรคจากพยาธิได้สูง การถ่ายพยาธิด้วยสมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสามารถทำได้ง่ายและหาง่ายในท้องถิ่น มีวิธีการปรุงที่ไม่ยุ่งยาก ช่วยให้โคสามารถกินอาหารได้ดีและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาถ่ายพยาธิที่มีราคาสูงโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยวิธีการดังนี้
10 มิถุนายน 2553
16,364
ในการเลี้ยงโคขุนเนื้อให้ประสบความสำเร็จนั้น กำนันทองเตียงได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จให้ได้กำไร ซึ่งในการเลี้ยงแต่ละรอบนั้นสิ่งที่เกษตรกรควรคำนึงถึงอย่างแรกก็ต้องเป็นอาหารที่จะใช้เลี้ยงเป็นหลัก การเลี้ยงโคขุนให้ได้กำไรเกษตรกรเองจะต้องปลูกหญ้าและหาฟางข้าวซึ่งเป็นอาหารหยาบที่โคขุนใช้ในระบบการย่อยอาหารต้นทุนต่ำที่เกษตรกรสามารถผลิตเองได้แต่อาจจะใช้ระยะเวลานานในการเพิ่มน้ำหนักโคขุนจึงเหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการประหยัดต้นทุนเพียงอย่างเดียว หากเกษตรกรจะเลี้ยงโคขุนเพื่อการค้านอกจากจะให้อาหารหยาบเพียงอย่างเดียวควรจะเสริมด้วย
9 มิถุนายน 2553
15,064
9 มิถุนายน 2553
12,208
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท