(8,279 เรื่อง)
จ่าสิบเอก พงษ์พิษณุ ลือชัย มีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดชุมพรรับราชการทหารอยู่ที่จังหวัดทหารบกชุมพรมีบ้านอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่มากนักการเดินทางสะดวกและง่ายดายบริเวณที่อยู่อาศัยเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่บนเนินเขาพร้อมกันนี้ยังมีพื้นที่เพาะปลูกอีกประมาณ 10 ไร่เศษ มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัวต้วยการปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารารวมทั้งเลี้ยงสุกร ไก่เนื้อและไก่ชน โดยมีญาติๆช่วยกันเลี้ยงและบางส่วนได้แบ่งพื้นที่แล้วสร้างโรงเรือนให้เพื่อนบ้านมาเช่าเพื่อเลี้ยงสุกรและไก่พันธุ์เนื้ออีกด้วย จ่าสิบเอก พงษ์พิษณุ ได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เคยทำมาให้ฟังมากมายและโดยส่วนตัวแล้วคุณพงษ์พิษณุ ได้มีความชอบและสนใจในไก่ชนเป็นพิเศษแล้วก็แถมยังมีพี่ชายที่เปิดค่ายไก่ชนอยู่ด้วยจึงมีแรงบันดาลใจให้อยากเลี้ยงไก่ชนและได้ทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องของสายพันธุ์ไก่ชนรวมถึงการหาสายพันธุ์ไก่ชนจากที่ต่างๆที่มีสายเลือดดีๆมาทดลองเลี้ยงพร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลของไก่ทุกตัวที่มีอยู่ด้วยตัวเองเพื่อการเปรียบเทียบและเพื่อที่จะผสมพันธุ์พร้อมกับการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ให้ดีขึ้นและได้จำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการซื้อเพื่อนำไปเป็นพ่อพันธุ์หรือเพื่อการแข่งขัน พร้อมกันนี้คุณพงษ์พิษณุ ยังได้แนะนำเกร็ดความรู้และวิธีการเลี้ยงเพื่อเป็นความรู้กับเกษตรกรท่านอื่นๆต่อไป
19 กรกฎาคม 2553
6,076
คุณปิยะพงษ์ กรุดแก้ว เกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ วัย 25 ปี อาศัยอยู่ที่ ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เกษตรกรหนุ่มท่านนี้มีความสนใจต้องการทำสวนเกษตรแบบผสมผสาน จึงคิดริเริ่มจากการศึกษาเรียนรู้ตามสถานที่มีการอบรม และนำความรู้กลับมาพัฒนาที่บ้านของตนเอง ซึ่งตอนนี้ก็มีการทำเกษตรหลายอย่าง อาทิเช่นการทำเกษตรแบบผสมผสาน พึ่งตนเอง การปลูกชะอม ปลูกใบเหลียง เป็นช่องทางเสริมรายได้ และการเลี้ยงหมูหลุม เพื่อจำหน่ายเป็นเงินที่จะได้ทุกเดือน นอกจากนั้นการเลี้ยงหมูหลุมยังได้ปุ๋ยจากมูลหมูอีกด้วย ถึงแม้จะเป็นเกษตรกรมือใหม่ไฟแรง แต่หากหมูมีอาการท้องเสีย คุณปิยะพงษ์ก็จะใช้ภูมิปัญญาเกษตรกรแบบดั้งเดิมในการรักษา ซึ้งเป็นวิธีที่ปลอดภัยและใช้มานาน มาบอกท่านที่สนใจลองนำไปใช้กันครับ
19 กรกฎาคม 2553
9,847
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหอยเชอรี่กำลังระบาดหนักในนาข้าว ทำให้เกษตรกรต้องหาวิธีป้องกันและกำจัดให้หมดไป แต่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากหอยเชอรี่เป็นตระกูลหอยที่สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้เร็วมากในระยะเวลา 45 วัน หอยเหล่านี้จะวางไข่ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้ง ไข่ที่ออกมาจะมีจำนวนมากจนนับไม่ถ้วน ถ้าเกษตรกรกำจัดเฉพาะหอยเชอรี่ แต่ไม่ได้กำจัดไข่หอย ก็จะทำให้ไข่หอยที่มีอยู่ขยายพันธุ์ระบาดกันออกมาเหมือนเช่นเคย วันนี้คุณชัย วรรณศร ผู้นำต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา ได้แนะนำวิธีการนำไข่หอยมาทำเป็นน้ำหมักฮอร์โมนไข่หอย มาใช้กับนาข้าวช่วยเพิ่มผลผลิตนับว่าได้ผลไม่น้อยเลยที่เดียว โดยมีวัตถุดิบและขั้นตอนวิธีการทำง่ายๆดังนี้
19 กรกฎาคม 2553
7,445
นางจงกล จั่นโต ปัจจุบัน อายุ 62 ปี อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 25 หมู่ 1 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 อายุ 62 ปี จบการศึกษา ป.4 ชีวิตผูกพันอยู่กับท้องนาตั้งแต่เด็กเพราะช่วยพ่อแม่ทำนามาตลอด ซึ่งจะทำปีละครั้ง ทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย เพราะที่บ้านมีฐานะยากจน อีกทั้งมีพี่น้องทั้งหมด 11 คน เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น คุณป้าจงกลได้เดินทางไปเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า ที่อำเภอ สะดานหิน จังหวัดพิจิตร หลังจาเรียนจบ ก็ยึดอาชีพนี้ เพราะมีรายได้ดี แต่ด้วยความคิดถึงบ้าน จึงกลับมาอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำนาและทำอาชีพเสริมสวยและเย็บผ้าเป็นอาชีพเสริม และหลังจากที่แต่งงานกบลุงเปลื้องเมื่อปี 2510 ใช้ชีวิตร่วมกัน จึงยึดอาชีพทำนาเป็นหลัก คุณป้าจงกลถือว่ามีประสบการณ์ในการทำนามานานกว่า 40 ปี และเรียนรู้การทำนาแบบลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ย และสารเคมี จนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้
17 กรกฎาคม 2553
4,497
นางจงกล จั่นโต ปัจจุบัน อายุ 62 ปี อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 25 หมู่ 1 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 อายุ 62 ปี จบการศึกษา ป.4 ชีวิตผูกพันอยู่กับท้องนาตั้งแต่เด็กเพราะช่วยพ่อแม่ทำนามาตลอด ซึ่งจะทำปีละครั้ง ทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย เพราะที่บ้านมีฐานะยากจน อีกทั้งมีพี่น้องทั้งหมด 11 คน เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น คุณป้าจงกลได้เดินทางไปเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า ที่อำเภอ สะดานหิน จังหวัดพิจิตร หลังจาเรียนจบ ก็ยึดอาชีพนี้ เพราะมีรายได้ดี แต่ด้วยความคิดถึงบ้าน จึงกลับมาอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำนาและทำอาชีพเสริมสวยและเย็บผ้าเป็นอาชีพเสริม และหลังจากที่แต่งงานกบลุงเปลื้องเมื่อปี 2510 ใช้ชีวิตร่วมกัน จึงยึดอาชีพทำนาเป็นหลัก คุณป้าจงกลถือว่ามีประสบการณ์ในการทำนามานานกว่า 40 ปี และเรียนรู้การทำนาแบบลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ย และสารเคมี จนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้
17 กรกฎาคม 2553
3,727
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. เนื้อที่ จำนวน 26-3-50 ไร่ ของ นายสุพี วงศ์พิทักษ์ และนางบุญญาภรณ์ วงศ์พิทักษ์ ถือเป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคขุน และจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนหนองแหน ซึ่งกลุ่มโคขุนหนองแหนนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2544 โดยการรวมตัวของเกษตรกรที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโคขุน มีนายสุพี วงศ์พิทักษ์ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกครั้งแรก 33 ราย โดยการลงหุ้นกันคนละ 2,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนครั้งแรก 66,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 220 ราย มีเงินทุนหมุนเวียนและทรัพย์สินภายในกลุ่ม 1,200,000 บาท และได้เป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ( โคเนื้อ – โคขุน ) ประจำปี 2548 เข้ารับโล่พระราชทานจากสม เด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 11 พฤษภาคม 2548
16 กรกฎาคม 2553
13,071
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท