(8,262 เรื่อง)
จิ้งหรีด เป็นแมลงที่สามารถนำมาบริโภคได้ และมีความปลอดภัย จิ้งหรีดออกหากินเวลากลางคืน พบเห็นตาม ธรรมชาติทั่วไป จิ้งหรีดสามารถนำมาเลี้ยงขยายพันธุ์ได้ทุกพันธุ์ แต่พันธุ์ที่รู้จักกันแพร่หลายมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ และพันธุ์ทองแดง จิ้งหรีดมีปากเป็นแบบปากกัด ขาคู่หลังใหญ่และแข็งแรง กระโดดเก่ง สามารถทำเสียงร้องโดยใช้ขอบของปีกคู่หน้าสีกัน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในคันนา ทุ่งหญ้า สนามหญ้า และตามรอยแตกของดิน รูใต้ดิน หรือใต้กองเศษหญ้า โดยเฉพาะพันธุ์ทองดำนิยมเลี้ยงกันมาก เนื่องจากสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วและเลี้ยงง่าย แต่การเลี้ยงจิ้งหรีดต้องมีการใช้ต้นทุนสูงในระดับหนึ่ง เพราะ นอกจากเกษตรกรต้องซื้อหัวอาหาร ตลอดจนแผงไข่กระดาษที่มีราคาแพง
31 กรกฎาคม 2553
16,233
เมล็ดข้าวลีบเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากสภาพอากาศในช่วงข้าวออกดอกที่ตรงกับช่วงต้นเดือนเมษายน ซึ่งมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดทั้งวัน มีผลทำให้ดอกข้าวแสดงอาการปากอ้า ไม่ผสมเกสร และมีอัตราการลีบของเมล็ดค่อนข้างสูง ในช่วงต้นข้าวตั้งท้องถึงข้าวออกดอก ประสบปัญหาการระบาดทำลายของแมลงหนอนห่อใบข้าว เกิดการระบาดทำลายของเชื้อราทำลายรวงข้าว โดยเฉพาะโรคกาบใบแห้ง จุดสีน้ำตาลและเมล็ดด่าง ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะทำให้เกิดเมล็ดข้าวลีบได้ และจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากจะทำให้ผลผลิตข้าวไม่ดีเท่าที่จะเป็นสร้างความไม่สบายใจให้กับเกษตรกรหลายๆท่านครับ
30 กรกฎาคม 2553
3,914
29 กรกฎาคม 2553
69,940
คุณลุงจวน ช่างย้อม เกษตรกรวัย 70 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นเกษตกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเลี้ยงแพะขุนปลอดหนี้ ที่บอกว่าปลดหนี้นั้นเนื่องจากคุณลุงจวนนั้นเลี้ยงแพะไม่ถึงปีก็สามารถปลดหนี้ของตนเองได้และมีที่ดินเป็นของตนเอง จากการเริ่มต้นเลี้ยงแพะเพียง 10 ตัว ลงทุนไป 10,500 บาท ได้ทำการขุนเพียง 2 เดือนเศษๆ ก็สามารถจำหน่ายได้เงินมาจำนวน 17,000 บาท เมื่อเห็นว่าการเลี้ยงแพะนั้นไม่ยุ่งยากและได้กำไรมาพอสมควรจึงตัดสินใจเลี้ยงแพะรุ่นที่ 2 ต่ออีก 17 ตัว เลยเกิดความมั่นใจในอาชีพเลี้ยงแพะ และทางคุณลุงจวนได้มีโอกาสเข้าร่วมชมรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์แพะ-แกะ อำเภอมวกเหล็กด้วย จึงได้รับข้อมูลความรู้ต่างๆและเห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่ม จึงได้สมัครเป็นสมัครชิกของทางชมรม ตั้งแต่เมื่อปี 2550 หลังจากได้เข้ารวมเป็นสมาชิกของชมรมฯก็ได้มีการจัดรูปแบบการจัดการ โดยทางสมาชิกของชมรมจะนำแพะมาให้เลี้ยงก่อน โดยไม่ต้องลงทุนเป็นเงิน พร้อมทั้งตรวจโรคและทำวัคซีนให้พอเลี้ยงได้จึงนำออกจำหน่ายให้ทางสมาชิกในกลุ่มนั้นเอง
29 กรกฎาคม 2553
23,661
การเลี้ยงปลาดุก เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมของเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ใช้เวลาเพียงไม่กีเดือนก็สามารถจับขายได้แล้ว แต่สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักของครอบครัว มักจะประสบปัญหา เรื่องค่าหัวอาหารซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของการเลี้ยงปลาดุก ดังนั้นหากเกษตรกรท่านใดที่ต้องการประสบผลสำเร็จให้อาชีพการเลี้ยงปลาดุกจะต้องหาวิธีการลดต้นทุนค่าอาหารให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้มีกำไรจากการจำหน่ายปลาดุกนั้นเอง แต่การลดต้นทุนค่าอาหารก็จะต้องไม่ทำให้การเจริญเติบของปลาที่เลี้ยงช้าไปด้วย
29 กรกฎาคม 2553
11,243
28 กรกฎาคม 2553
2,615
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.64 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
45.66 บาท