(8,230 เรื่อง)
อาชีพเลี้ยงไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองนี้ เริ่มจากคุณนิคมได้มีแนวคิดว่าบริเวณบ้านมีที่ว่างพอที่จะเลี้ยงไก่ขายได้จึงทำการเลี้ยงไก่ด้วยความมุ่งมั่น และอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงไก่นั้นก็เป็นอาหารที่สามารถหาได้ตามบริเวณบ้านส่วนผสมอื่นนั้นก็ซื้อบ้างเช่น อาหารไก่สำเร็จรูป มาผสมลงในสูตรอาหารให้ไก่กิน ในการเลี้ยงนี้เริ่มแรกคุณลุงจะเลี้ยงโดยการผสมพันธุ์ระหว่างไก่พ่อพันธุ์เป็นพันธุ์เบตง ผสม กับแม่พันธุ์เป็นพันธุ์ 4 สายเลือด เมื่อทำการผสมพันธุ์กันแล้วไข่ที่ฟักออกมาคุณนิคมจะนำไข่ไก่นั้นไปเข้าตู้ฟักโดยจะไปที่ร้านตู้ฟัก เขาจะคิดค่าฟัก ตัวละ 6 บาท ส่วนฟองไหนที่ไม่ฟักหรือฟักแล้วตายก็จะไม่คิดค่าฟักและหลักจากนั้นก็จะนำลูกไก่มาเลี้ยง ประมาณ 4 เดือนก็จะขายส่งตลาดโดยที่จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่เลย
2 สิงหาคม 2553
5,697
จิ้งหรีด เป็นแมลงที่สามารถนำมาบริโภคได้ และมีความปลอดภัย จิ้งหรีดออกหากินเวลากลางคืน พบเห็นตาม ธรรมชาติทั่วไป จิ้งหรีดสามารถนำมาเลี้ยงขยายพันธุ์ได้ทุกพันธุ์ แต่พันธุ์ที่รู้จักกันแพร่หลายมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ และพันธุ์ทองแดง จิ้งหรีดมีปากเป็นแบบปากกัด ขาคู่หลังใหญ่และแข็งแรง กระโดดเก่ง สามารถทำเสียงร้องโดยใช้ขอบของปีกคู่หน้าสีกัน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในคันนา ทุ่งหญ้า สนามหญ้า และตามรอยแตกของดิน รูใต้ดิน หรือใต้กองเศษหญ้า โดยเฉพาะพันธุ์ทองดำนิยมเลี้ยงกันมาก เนื่องจากสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วและเลี้ยงง่าย แต่การเลี้ยงจิ้งหรีดต้องมีการใช้ต้นทุนสูงในระดับหนึ่ง เพราะ นอกจากเกษตรกรต้องซื้อหัวอาหาร ตลอดจนแผงไข่กระดาษที่มีราคาแพง
31 กรกฎาคม 2553
15,971
เมล็ดข้าวลีบเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากสภาพอากาศในช่วงข้าวออกดอกที่ตรงกับช่วงต้นเดือนเมษายน ซึ่งมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดทั้งวัน มีผลทำให้ดอกข้าวแสดงอาการปากอ้า ไม่ผสมเกสร และมีอัตราการลีบของเมล็ดค่อนข้างสูง ในช่วงต้นข้าวตั้งท้องถึงข้าวออกดอก ประสบปัญหาการระบาดทำลายของแมลงหนอนห่อใบข้าว เกิดการระบาดทำลายของเชื้อราทำลายรวงข้าว โดยเฉพาะโรคกาบใบแห้ง จุดสีน้ำตาลและเมล็ดด่าง ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะทำให้เกิดเมล็ดข้าวลีบได้ และจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากจะทำให้ผลผลิตข้าวไม่ดีเท่าที่จะเป็นสร้างความไม่สบายใจให้กับเกษตรกรหลายๆท่านครับ
30 กรกฎาคม 2553
3,813
29 กรกฎาคม 2553
68,633
คุณลุงจวน ช่างย้อม เกษตรกรวัย 70 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นเกษตกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเลี้ยงแพะขุนปลอดหนี้ ที่บอกว่าปลดหนี้นั้นเนื่องจากคุณลุงจวนนั้นเลี้ยงแพะไม่ถึงปีก็สามารถปลดหนี้ของตนเองได้และมีที่ดินเป็นของตนเอง จากการเริ่มต้นเลี้ยงแพะเพียง 10 ตัว ลงทุนไป 10,500 บาท ได้ทำการขุนเพียง 2 เดือนเศษๆ ก็สามารถจำหน่ายได้เงินมาจำนวน 17,000 บาท เมื่อเห็นว่าการเลี้ยงแพะนั้นไม่ยุ่งยากและได้กำไรมาพอสมควรจึงตัดสินใจเลี้ยงแพะรุ่นที่ 2 ต่ออีก 17 ตัว เลยเกิดความมั่นใจในอาชีพเลี้ยงแพะ และทางคุณลุงจวนได้มีโอกาสเข้าร่วมชมรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์แพะ-แกะ อำเภอมวกเหล็กด้วย จึงได้รับข้อมูลความรู้ต่างๆและเห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่ม จึงได้สมัครเป็นสมัครชิกของทางชมรม ตั้งแต่เมื่อปี 2550 หลังจากได้เข้ารวมเป็นสมาชิกของชมรมฯก็ได้มีการจัดรูปแบบการจัดการ โดยทางสมาชิกของชมรมจะนำแพะมาให้เลี้ยงก่อน โดยไม่ต้องลงทุนเป็นเงิน พร้อมทั้งตรวจโรคและทำวัคซีนให้พอเลี้ยงได้จึงนำออกจำหน่ายให้ทางสมาชิกในกลุ่มนั้นเอง
29 กรกฎาคม 2553
23,502
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
32.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.64 บาท
ดีเซล
29.84 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.86 บาท