(8,279 เรื่อง)
ปลาจาระเม็ด ถ้าพูดถึงก็คงจะนึกถึงปลาจาระเม็ดทอดกระเทียม น้อยคนที่จะนึกถึงการเลี้ยงปลาจาระเม็ดหรือวิธีการดูแลปลาจาระเม็ด การเลี้ยงปลาจาระเม็ดนั้นค่อนข้างยุ่งยากเพราะปลาจาระเม็ดจะนิสัยดุคล้ายๆกับปลาปิรัญญ่าเพียงแต่ปลาจาระเม็ดจะเป็นปลากินเนื้อที่ไม่กินเนื้อคนเท่านั้นเอง สำหรับเกษตรกรท่านนี้ก็คือคุณสำราญ อาสนะ เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญการเพาะพันธุ์ปลาจาระเม็ดน้ำจืด อยู่ที่คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงปลาจาระเม็ดโดยการแนะนำจากเพื่อนให้นำปลาจาระเม็ดมาเพาะเลี้ยงถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก
12 พฤศจิกายน 2553
10,154
นายสมหมาย รามมณีและภรรยา ประกอบอาชีพทำสวนเป็นหลัก เช่น สวนเงาะ ลองกองมะนาว ฯลฯ ส่วนอาชีพเสริมคือการเลี้ยงกบนา แต่ด้วยความผูกพันธ์กับกบมาเป็นเวลากว่า 10 ปีจนถึงปัจจุบัน จึงถือว่าคุณสมหมายมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงกบเป็นอย่างดี จนยึดอาชีพการเลี้ยงกบเป็นอาชีพหลักควบคู่กับการทำสวน ซึ่งอาชีพทั้ง 2 อย่าง สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับครอบครัว ต่อมาเพื่อนบ้านเห็นความก้าวหน้าในการเลี้ยงกบนาของคุณสมหมาย ที่ปัจจุบันสามารถส่งขายไปยังประเทศฮ่องกงได้ จึงได้เข้ามารวมกลุ่มกัน เลี้ยงกบนาอย่างจริงจัง โดยคัดเลือกให้คุณสมหมาย เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 10 ครัวเรือน ใช้พื้นที่บ้านตนเองในการเลี้ยงกบนา แต่จะมีคุณสมหมายเข้าไปดูแล แนะนำ ยามที่สมาชิกมีปัญหา
12 พฤศจิกายน 2553
10,476
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท