(8,280 เรื่อง)
9 พฤษภาคม 2555
10,777
9 พฤษภาคม 2555
16,847
นายสมนึก ศรีบุญเรือง เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวนตำบลมะค่า สามาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร และเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่บ้านหนองตะไก้ ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยปลูกมะม่วงนอกนอกฤดู ในพื้นที่ 103 ไร่ ได้เผย เทคนิคการบำรุงดูแลบังคับให้มะม่วงออกนอกฤดู ด้วยภูมิปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ที่สะสมมาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจในการประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงนอกฤดู เทคนิคการดูแลมะม่วงนอกฤดู นายสมนึก ศรีบุญเรือง กล่าวว่า ในการปลูกมะม่วงนอกฤดู ซึ่งมะม่วงที่ปลูกจะปลูกหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น เขียวเสวย ทองดำ แรด น้ำดอกไม้ ปลูกมาเป็นเวลา 10 ปี โดยใช้ระบบการวางท่อและให้น้ำเพื่อความสะดวกในการบำรุงหากเป็นช่วงหน้าแล้ง แหล่งน้ำที่ใช้ในการนำมาบำรุงสวนและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ทั้งหมดจะได้มาจากการขุดบ่อน้ำเอาไว้ใช้เองเพื่อเก็บกักน้ำ และได้เผยเทคนิคการบำรุงดูแลบังคับให้มะม่วงออกนอกฤดู โดยมีวิธีการทำ ดังต่อไปนี้
9 พฤษภาคม 2555
3,752
คุณประมวญ ทั่งทอง เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน ประจำปี 2555 เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรคนเก่ง ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทำสวนผลไม้ ในเขตภูมิภาคตะวันออก ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานต่าง ๆ จากประสบการณ์การทำเกษตรมากว่า 30 ปี คุณประมวญ ได้ทำการศึกษาคิดค้นวิธีการและเทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของตนเองให้มีคุณภาพ ขายได้ราคา เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตเงาะก่อนฤดู ซึ่งถือว่าเป็นชิ้นงานที่ประสบความสำเร็จ เป็นผลงานชิ้นโบแดง โดยสามารถบังคับให้เงาะออกก่อนสวนเกษตรกรรายอื่น ประมาณ 15-20 วัน ซึ่งทำให้ขายได้ราคาที่ดีกว่าเกษตรกรรายอื่นๆ ในขณะที่ผลผลิตจากสวนอื่นออกสู่ตลาดผลผลิตจากสวนคุณประมวญนั้นจำหน่ายหมดแล้ว จากการประสบสำเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตเงาะก่อนฤดู คุณประมวญ จึงได้นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว มาเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดจันทบุรี ในช่วงของรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์สำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ สามารถนำไปปรับใช้กับการทำสวนเงาะของตนเอง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ขายได้ราคาเป็นที่ต้องการของตลาด เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้เป็นอย่างดี
9 พฤษภาคม 2555
19,863
จากการสัมภาษณ์ นายปรีชา รักบำรุง เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย คุณนงพงา ไกรวิลาศ ในช่วงรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ 101.0 MHz. ได้กล่าวว่า เทคนิคการปฏิบัติดูแลทุเรียนให้ได้ผลผลิตสูง คือ ก่อนดอกทุเรียนบานประมาณ 15 วัน ให้ฉีดยาเพลี้ยไฟ ไรแดง ยาเชื้อรา และฮอร์โมน เพื่อดูแลรักษาต้นทุเรียน และดอกทุเรียน ซึ่งฮอร์โมน นี้ คุณปรีชา รักบำรุง จะใช้ฮอร์โมนที่ทำเอง เรียกว่า ฮอร์โมนปลาทะเล ซึ่งนำมาใช้ได้ผลดีกับสวนทุเรียน อีกทั้งยังได้ผลผลิตดีและขั้วผลทุเรียนเหนียว
9 พฤษภาคม 2555
5,578
เมื่อพูดถึงปัญหาในการทำสวนมะม่วง เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงย่อมทราบกันดีในเรื่องของปัญหาโรคราดำมะม่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูที่มะม่วงออกดอก หากมีราดำขึ้นปกคลุมดอก จะเป็นผลให้การผสมเกสรของดอกไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ และทำให้การติดดอกออกผลของมะม่วงลดลงหรือไม่ติดผลเลย ซึ่งโรคราดำจะเกิดทั้งบนใบ ช่อดอก และผลอ่อน มีลักษณะเหมือนเขม่าหรือฝุ่นสีดำปกคลุมเป็นแผ่นสีดำ เมื่อแห้งอาจจะร่วงหลุดเป็นแผ่น สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคุณลุงพยัพ โสภาน้อย เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงบ้านพระบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ได้บอกกับทีมงาน Farmer info จ.สระบุรี ในการใช้สมุนไพรกำจัดและป้องกันโรคราดำในมะม่วงแบบง่ายๆ ดังนี้
9 พฤษภาคม 2555
5,758
9 พฤษภาคม 2555
4,222
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท