(8,280 เรื่อง)
9 ตุลาคม 2555
13,587
วันที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 14.30 น.รายการ farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลินิกเกษตร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก FM 92.50 MHz ได้สัมภาษณ์ คุณทองคำ เข็มทองคำ ประธานปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสุโขทัย อยู่บ้านเลขที่ 2/1 หมู่3 บ้านดอนสัก ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เกษตรกรผู้ทำสมุนไพรปราบหอยเชอรี่ (สูตรพิเศษใช้หอยปราบหอย) เมื่อใช้ในนาข้าวจะช่วยในการสกัดกั้นการกัดกินต้นข้าว การฟักไข่ของหอยเชอรี่ และยังช่วยให้หอยเชอรี่ไม่ต้องแย่งอาหารของต้นข้าวอีกด้วย และที่สำคัญหอยเชอรี่จะค่อยๆตายเองภายใน 7 วัน ทั้งนี้ คุณทองคำ เข็มทองคำ ได้แนะนำสูตรการทำสมุนไพรปราบหอยเชอรี่ (สูตรพิเศษใช้หอยปราบหอย) ผ่านทางเจ้าหน้าที่ Farmer info จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรท่านอื่นที่สนใจ ซึ่งทำได้ง่าย ประหยัด เหมาะกับเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนในการทำการเกษตรต่อไป
9 ตุลาคม 2555
3,161
รูปร่างลักษณะและนิสัย : ปลาตะเพียนขาว มีลักษณะลำตัวแบนข้าง ขอบหลังโค้งยกสูงขึ้น หัวเล็ก ปากเล็ก ริมฝีปากบาง จะงอยปากแหลม มีหนวดเส้นเล็กๆ 2 คู่ มีเกล็ดตามเส้นข้างตัว 29-31 เกล็ด ลำตัวมีสีเงิน บริเวณส่วนหลังมีสีคล้ำ ส่วนท้องเป็นสีขาวนวล ปลาตะเพียนขาวซึ่งมีขนาดโตเต็มที่แล้วจะมีลำตัวยาวที่สุดเกือบ 50 ซม. ปลาตะเพียนขาวเป็นปลาน้ำจืด อาศัยอยู่ทั่วไปทั้งในแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง แต่เจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ได้ในแหล่งน้ำซึ่งมีความกร่อยเล็กน้อย ฉะนั้นจึงสามารถเลี้ยงให้เจริญเติบโตได้ทั้งในบ่อน้ำจืดและน้ำกร่อย อ่างเก็บน้ำ ตลอดจนในนาข้าว
8 ตุลาคม 2555
5,908
8 ตุลาคม 2555
22,677
8 ตุลาคม 2555
2,699
วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. ทีมงานรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz ลงพื้นที่พบคุณสุรัตน์ สิงโต อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 138/1 หมู่ 8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคุณสุรัตน์ สิงโต สารวัตร กำนันหมู่ 8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยพื้นที่บ้านของคุณสุรัตน์นั้นได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนไร่สวนผสม ในพื้นที่ 7 ไร่ หมู่ 8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อีกด้วย ซึ่งคุณสุรัตน์ก็ถือว่าเป็นตัวแทนเกษตรกรคนหนึ่งที่มีความรู้ด้านการเกษตรมากมายจึงได้แนะนำภูมิปัญญาชาวบ้านวีธีการกำจัดเหา กับสูตร 3 พลังสมุนไพรปราบเหา ได้ดังนี้
8 ตุลาคม 2555
2,488
ปลาปอมปาดัวร์ (Pompadour) หรือที่เรียกกันว่า Discus เป็นปลาในตระกูล Cichlid เป็นปลาที่น่าสนใจของนักเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเนื่องจากมีราคาดี สามารถส่งขายต่างประเทศได้ ตลาดรับซื้อลูกปลามีไม่จำกัด นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะสมในการเพาะพันธุ์ และอาหารของปลาจากธรรมชาติ เช่น ลูกน้ำ หนอนแดง ไข่กุ้ง ก็หาได้ง่ายและมีราคาไม่แพงนัก องค์ประกอบเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาของลูกปลา เป็นสิ่งกระตุ้นทำให้มีผู้สนใจทดลองเพาะเลี้ยงกันมาก แต่โดยมากมักไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ประการที่สำคัญคือ การดูแลเอาใจใส่ มักมีคำกล่าวในหมู่นักเพาะเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์เสมอว่า การเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้ขึ้นอยู่กับดวง ผู้เพาะเลี้ยงปลามือใหม่หรือมือสมัครเล่นมักประสบความสำเร็จระยะแรก ๆ แต่ถ้าขยายกิจการให้ใหญ่มากขึ้นมักไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรหรืออาจประสบกับการขาดทุนถึงกับขายตู้ปลาไปเลยก็ได้ ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าผู้ทดลองเลี้ยงในระยะแรกซึ่งมีพ่อแม่ปลาเพียง 2-3 คู่ มักจะดูแลเอาใจใส่ด้วยตนเองเป็นอย่างดีและทั่วถึงแต่เมื่อขยายกิจการทำให้การดูแลไม่ทั่วถึงหรือให้ผู้อื่นทำแทนซึ่งขาดความระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องความสะอาด เนื่องจากปลาปอมปาดัวร์จัดเป็นปลาที่ต้องการความสะอาดมาก นักเพาะเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์จึงไม่นิยมเลี้ยงปลาชนิดนี้โดยใช้เครื่องกรองน้ำในตู้เหมือนปลาชนิดอื่นๆ แต่จะใช้วิธีการถ่ายน้ำเก่าออกแล้วเติมน้ำใหม่โดยไม่เสียดายค่าน้ำ เพราะเชื่อว่าจะทำให้ปลาเจริญเติบโตได้รวดเร็วและเพาะพันธุ์ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ากับการลงทุน
5 ตุลาคม 2555
8,860
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท